Adviseur medische controle arbeidsongevallen (m/v/x)

Die Föderalagentur für Berufsrisike

Auswahlcode

ANG24038

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Statutair

Function degree

A3

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je bijdragen aan een eerlijke en doeltreffende regeling voor slachtoffers van een arbeidsongeval? Spreekt het je aan beargumenteerde standpunten op te bouwen en te verdedigen ten aanzien van de arbeidsongevallenverzekeraars? 

Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor deze boeiende, veelzijdige en uitdagende job.

Fedris zoekt een arts-inspecteur die zich inzet om de rechten van de sociaal verzekerden te vrijwaren.

Wil je bijdragen aan een eerlijke en doeltreffende regeling voor slachtoffers van een arbeidsongeval? Spreekt het je aan beargumenteerde standpunten op te bouwen en te verdedigen ten aanzien van de arbeidsongevallenverzekeraars? 

Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor deze boeiende, veelzijdige en uitdagende job.

Fedris zoekt een arts-inspecteur die zich inzet om de rechten van de sociaal verzekerden te vrijwaren.

 • Je maakt deel uit van een dynamisch en jong team met multidisciplinaire achtergrond waarbinnen je als arts-inspecteur autonoom werkt en met zin voor verantwoordelijkheid zelfstandig je planning organiseert.

 • Je waakt als toezichthoudend arts-inspecteur arbeidsongevallen over het medisch beheer bij verschillende verzekeringsondernemingen.
 • Je begeeft je naar de hoofdzetels van de verzekeringsondernemingen of controleert de dossiers vanop afstand. Je controleert er of het medisch beheer van de dossiers conform de Arbeidsongevallenwet is en gaat indien nodig de discussie aan met de medische directie en de raadsartsen van de verzekeraars.
 • Je beheert de medische aanvragen tot tussenkomst van de getroffene. Je voert nauwgezette controles uit op basis van de beschikbare medische stukken en informeert de aanvrager over jouw tussenkomst. Indien je inbreuken op de Arbeidsongevallenwet vaststelt, volg je de rechtzetting van de fouten tot het einde op.
 • Je bedenkt en voert steekproeven uit om structurele verbeteringen in het medisch beheer van de verzekeraars te kunnen identificeren en objectiveren. Je formuleert praktische voorstellen en staat in voor de opvolging van de implementatie door de verzekeringsondernemingen.
 • Jaarlijks stel je een verslag op over het toezicht van het afgelopen jaar. Op basis van je vaststellingen, vraag je gepaste engagementen en actieplannen aan de verzekeringsondernemingen.
 • Je deelt jouw expertise door deel te nemen aan commissies en werkgroepen. Je bouwt, volgens jouw interesses, een diepgaande expertise op in één of meerdere kennisdomeinen.
 • Je volgt de medische ontwikkelingen en schaaft je kennis van de wetgeving, de rechtspraak en de toepassing ervan voortdurend bij.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één plaats bij de dienst controle arbeidsongevallen van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel).

Fedris is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid
die de taken van het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten verenigt. Voor Arbeidsongevallen heeft Fedris een controlerende taak tegenover werkgevers en verzekeringsondernemingen. 

De vacante betrekking is bij de Directie-Controle - Afdeling Controle Verzekeringsondernemingen. Deze afdeling staat in voor de controle van de arbeidsongevallenverzekeraars. Het team bestaat uit (artsen-)inspecteurs met een diverse (menswetenschappelijke, juridische, paramedische en medische) achtergrond. De (artsen-)inspecteurs werken nauw samen met de collega's van de Afdeling Controle Werkgevers en de sociaal assistenten van de Dienst Maatschappelijke Bijstand.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van arts.
 • Je bent klantgericht.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af met een test op computer bij Fedris - sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Arts-inspecteur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Je hebt de mogelijkheid om deze functie te combineren met een andere betalende beroepsactiviteit (hetzij door deeltijds te werken, hetzij door 's avonds of in het weekend te werken - zonder belangenconflict). Let op: tijdens de stageperiode kan deze accumulatie alleen in de avonduren en in het weekend worden uitgeoefend. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof, 12 recupdagen en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • Forfaitaire dagvergoeding van 204 EUR netto per maand
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid om een beperkte privépraktijk te combineren met een functie zodat u uw RIZIV-nummer kan behouden.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je bijdragen aan een eerlijke en doeltreffende regeling voor slachtoffers van een arbeidsongeval? Spreekt het je aan beargumenteerde standpunten op te bouwen en te verdedigen ten aanzien van de arbeidsongevallenverzekeraars? 

Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor deze boeiende, veelzijdige en uitdagende job.

Fedris zoekt een arts-inspecteur die zich inzet om de rechten van de sociaal verzekerden te vrijwaren.

Wil je bijdragen aan een eerlijke en doeltreffende regeling voor slachtoffers van een arbeidsongeval? Spreekt het je aan beargumenteerde standpunten op te bouwen en te verdedigen ten aanzien van de arbeidsongevallenverzekeraars? 

Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor deze boeiende, veelzijdige en uitdagende job.

Fedris zoekt een arts-inspecteur die zich inzet om de rechten van de sociaal verzekerden te vrijwaren.

 • Je maakt deel uit van een dynamisch en jong team met multidisciplinaire achtergrond waarbinnen je als arts-inspecteur autonoom werkt en met zin voor verantwoordelijkheid zelfstandig je planning organiseert.

 • Je waakt als toezichthoudend arts-inspecteur arbeidsongevallen over het medisch beheer bij verschillende verzekeringsondernemingen.
 • Je begeeft je naar de hoofdzetels van de verzekeringsondernemingen of controleert de dossiers vanop afstand. Je controleert er of het medisch beheer van de dossiers conform de Arbeidsongevallenwet is en gaat indien nodig de discussie aan met de medische directie en de raadsartsen van de verzekeraars.
 • Je beheert de medische aanvragen tot tussenkomst van de getroffene. Je voert nauwgezette controles uit op basis van de beschikbare medische stukken en informeert de aanvrager over jouw tussenkomst. Indien je inbreuken op de Arbeidsongevallenwet vaststelt, volg je de rechtzetting van de fouten tot het einde op.
 • Je bedenkt en voert steekproeven uit om structurele verbeteringen in het medisch beheer van de verzekeraars te kunnen identificeren en objectiveren. Je formuleert praktische voorstellen en staat in voor de opvolging van de implementatie door de verzekeringsondernemingen.
 • Jaarlijks stel je een verslag op over het toezicht van het afgelopen jaar. Op basis van je vaststellingen, vraag je gepaste engagementen en actieplannen aan de verzekeringsondernemingen.
 • Je deelt jouw expertise door deel te nemen aan commissies en werkgroepen. Je bouwt, volgens jouw interesses, een diepgaande expertise op in één of meerdere kennisdomeinen.
 • Je volgt de medische ontwikkelingen en schaaft je kennis van de wetgeving, de rechtspraak en de toepassing ervan voortdurend bij.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één plaats bij de dienst controle arbeidsongevallen van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel).

Fedris is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid
die de taken van het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten verenigt. Voor Arbeidsongevallen heeft Fedris een controlerende taak tegenover werkgevers en verzekeringsondernemingen. 

De vacante betrekking is bij de Directie-Controle - Afdeling Controle Verzekeringsondernemingen. Deze afdeling staat in voor de controle van de arbeidsongevallenverzekeraars. Het team bestaat uit (artsen-)inspecteurs met een diverse (menswetenschappelijke, juridische, paramedische en medische) achtergrond. De (artsen-)inspecteurs werken nauw samen met de collega's van de Afdeling Controle Werkgevers en de sociaal assistenten van de Dienst Maatschappelijke Bijstand.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet (servicegericht handelen) wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de einscore (X 2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt een basiskennis Word en Excel. 
 •  

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van arts.
 • Je bent klantgericht.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van arts (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Arts-inspecteur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Je hebt de mogelijkheid om deze functie te combineren met een andere betalende beroepsactiviteit (hetzij door deeltijds te werken, hetzij door 's avonds of in het weekend te werken - zonder belangenconflict). Let op: tijdens de stageperiode kan deze accumulatie alleen in de avonduren en in het weekend worden uitgeoefend. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof, 12 recupdagen en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • Forfaitaire dagvergoeding van 204 EUR netto per maand
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid om een beperkte privépraktijk te combineren met een functie zodat u uw RIZIV-nummer kan behouden.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af met een test op computer bij Fedris - sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap één: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap twee: Specifieke screening - Interview met PC test (+/- 1uur interview + 75 min PC test)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Voor of na het interview dien je een computergestuurde proef af te leggen. Deze proef wordt niet besproken tijdens je interview. In de computergestuurde proef worden volgende competenties gemeten: informatie integreren, beslissen en adviseren. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van Fedris die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Meet your future colleagues

Al onze getuigenissen
 • Porträt Jean-Christophe Pizzolon
  Durch den Kontakt mit den Unternehmen wird unsere Arbeit sehr konkret und wir fühlen uns stark eingebunden.
  Jean-Christophe Pizzolon
  Chemiker - Präventionsfachmann chemische Wirkstoffe
  -
  Die Föderalagentur für Berufsrisike
  More about Jean-Christophe Pizzolon