Ingenieur HVAC, Elektriciteit en Energie (m/v/x)

Verteidigungsministerium

Auswahlcode

ANG24061

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Statutair

Function degree

A2

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

 • 1140 Evere
 • 3970 Leopoldsburg
 • 8000 Brugge

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij mee een verschil maken in een uitdagende omgeving? Wil jij aan de slag gaan binnen een van de grootste ministeries van het land? 

Dan hebben we jou nodig!

Je voert studies uit in het domein HVAC, elektriciteit en/of Energie:

 • Je lost specifieke infrastructuurproblemen op die verband houden met HVAC, elektriciteit en/of Energie.
 • Je zoekt en kiest de juiste technische oplossingen om energie te besparen of om problemen m.b.t. speciale technieken op te lossen.
 • Je ontwikkelt algemene concepten voor de materiaalbeheerders en je collega's.
 • Je analyseert opmerkingen van derden en bepaalt het standpunt dat daartegenover moet worden ingenomen.
 • Je houdt toezicht op studies die worden toevertrouwd aan externe studiebureaus.
 • Je volgt de evolutie van nieuwe technologieën en regelgeving op het gebied van energiebesparing, gebruikstechnieken en implementatie van nieuwe producten, …

Je volgt de goede uitvoering op van het werk en geeft leiding aan een team van werfcontroleurs:

 • Je leidt projecten van A tot Z, van het opstellen van het bestek tot de voorlopige en definitieve oplevering (inclusief: controleren en goedkeuren van projecten, naleving van de fysieke normen en financiële richtlijnen, organiseren van werkvergaderingen, coördineren van de verschillende betrokken partijen, rapporteren aan je leidinggevenden, enz..).

Je taken voor de studies uitgevoerd door externe studiebureaus omvat:

 • Het vertalen van de behoeften van de klant in technische behoeften
 • Je superviseert studies (dossiers) die door de externe bureaus worden uitgevoerd doorheen de verschillende fase (bv. Schetsen, voorontwerpen, finale goedkeuring, …)
 • De technische behoeften voorleggen aan de externe studiebureaus
 • Het volgen, analyseren en becommentariëren van verschillende documenten
 • Het opstellen van opvolgingsrapporten
 • Het oog houden op het naleven van de planning en de gevraagde voorschriften door de externe studiebureaus
 • Indien van toepassing de opvolging van de werf

Je voert de controle op de uitvoering van werken uit in de hoedanigheid van Leidend Ambtenaar rekening houdend met de wetgeving op de overheidsopdrachten:

 • Je controleert of de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het vak en het lastenboek.

 • Je coördineert tussen de verschillende partijen intern Defensie en de aannemer en Studiebureau
 • Als vertegenwoordiger van Defensie onderhandel je met de verschillende partners (termijnen, technische en financiële aspecten)

Binnen deze functie is het mogelijk om te telewerken (maximaal 3 dagen per week) indien de taken en de opdrachten dit toelaten.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn in totaal 4 plaatsen bij de het competentiecentrum infrastructuur (CCInfra) van de divisie Communication Information Systems & Infrastructuur (Div CIS & Infra), waarvan 2 plaatsen bij de antenne Leopoldsburg (Kamp Beverlo, 3970 Leopoldsburg) en 1 plaats bij de antenne te Evere (Eversestraat 1, 1140 Evere) en 1 plaats bij de antenne te Brugge (Kwartier LTZ V. Billet, Leopold Debruynestraat 125, 8310 Brugge). 

Het CCInfra staat als studiebureel infrastructuur van Defensie in voor:

 • het uitvoeren van studies en opvolgen van de verwezenlijking van infrastructuur projecten, evenals de administratieve taken hieraan gelinkt;
 • de technische analyses en raadgevingen m.b.t bouwprojecten, schadeclaims, renovaties en facilitaire diensten op aanvraag van de infrastructuur beheerders;
 • de technische opvolging van de andere capaciteiten gelinkt aan infrastructuur.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in de industriële wetenschappen/burgerlijk ingenieur in het domein elektromechanica of energie (zonder ervaring).
 • Je hebt 2 jaar ervaring (in het domein van speciale technieken) indien je een master in de industriële wetenschappen/burgerlijk ingenieur binnen een andere afstudeerrichting hebt behaald. 
 • Je kan autonoom werken en hebt een goede kennis van HVAC, elektriciteit en energie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt (van toepassing voor de plaatsen in de antenne Evere).

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie te Brussel (Leonardo Da Vincistraat 1, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie, Leopoldsburg en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • maaltijdcheques
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie 
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren (3u/week indien de planning het toelaat)
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij mee een verschil maken in een uitdagende omgeving? Wil jij aan de slag gaan binnen een van de grootste ministeries van het land? 

Dan hebben we jou nodig!

Je voert studies uit in het domein HVAC, elektriciteit en/of Energie:

 • Je lost specifieke infrastructuurproblemen op die verband houden met HVAC, elektriciteit en/of Energie.
 • Je zoekt en kiest de juiste technische oplossingen om energie te besparen of om problemen m.b.t. speciale technieken op te lossen.
 • Je ontwikkelt algemene concepten voor de materiaalbeheerders en je collega's.
 • Je analyseert opmerkingen van derden en bepaalt het standpunt dat daartegenover moet worden ingenomen.
 • Je houdt toezicht op studies die worden toevertrouwd aan externe studiebureaus.
 • Je volgt de evolutie van nieuwe technologieën en regelgeving op het gebied van energiebesparing, gebruikstechnieken en implementatie van nieuwe producten, …

Je volgt de goede uitvoering op van het werk en geeft leiding aan een team van werfcontroleurs:

 • Je leidt projecten van A tot Z, van het opstellen van het bestek tot de voorlopige en definitieve oplevering (inclusief: controleren en goedkeuren van projecten, naleving van de fysieke normen en financiële richtlijnen, organiseren van werkvergaderingen, coördineren van de verschillende betrokken partijen, rapporteren aan je leidinggevenden, enz..).

Je taken voor de studies uitgevoerd door externe studiebureaus omvat:

 • Het vertalen van de behoeften van de klant in technische behoeften
 • Je superviseert studies (dossiers) die door de externe bureaus worden uitgevoerd doorheen de verschillende fase (bv. Schetsen, voorontwerpen, finale goedkeuring, …)
 • De technische behoeften voorleggen aan de externe studiebureaus
 • Het volgen, analyseren en becommentariëren van verschillende documenten
 • Het opstellen van opvolgingsrapporten
 • Het oog houden op het naleven van de planning en de gevraagde voorschriften door de externe studiebureaus
 • Indien van toepassing de opvolging van de werf

Je voert de controle op de uitvoering van werken uit in de hoedanigheid van Leidend Ambtenaar rekening houdend met de wetgeving op de overheidsopdrachten:

 • Je controleert of de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het vak en het lastenboek.

 • Je coördineert tussen de verschillende partijen intern Defensie en de aannemer en Studiebureau
 • Als vertegenwoordiger van Defensie onderhandel je met de verschillende partners (termijnen, technische en financiële aspecten)

Binnen deze functie is het mogelijk om te telewerken (maximaal 3 dagen per week) indien de taken en de opdrachten dit toelaten.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn in totaal 4 plaatsen bij de het competentiecentrum infrastructuur (CCInfra) van de divisie Communication Information Systems & Infrastructuur (Div CIS & Infra), waarvan 2 plaatsen bij de antenne Leopoldsburg (Kamp Beverlo, 3970 Leopoldsburg) en 1 plaats bij de antenne te Evere (Eversestraat 1, 1140 Evere) en 1 plaats bij de antenne te Brugge (Kwartier LTZ V. Billet, Leopold Debruynestraat 125, 8310 Brugge). 

Het CCInfra staat als studiebureel infrastructuur van Defensie in voor:

 • het uitvoeren van studies en opvolgen van de verwezenlijking van infrastructuur projecten, evenals de administratieve taken hieraan gelinkt;
 • de technische analyses en raadgevingen m.b.t bouwprojecten, schadeclaims, renovaties en facilitaire diensten op aanvraag van de infrastructuur beheerders;
 • de technische opvolging van de andere capaciteiten gelinkt aan infrastructuur.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van HVAC, elektriciteit en energie.
 • Je hebt een goede kennis van regelgeving rond HVAC, elektriciteit en energie.
 • Je hebt een goede kennis van openbare aanbestedingen

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je drukt je vlot uit in het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt (van toepassing voor de plaatsen in de antenne Evere). 
 • Aangezien dit een functie is waarbij veel zelfstandig werk vereist is, is zelfredzaamheid een belangrijke troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in de industriële wetenschappen/burgerlijk ingenieur in het domein elektromechanica of energie (zonder ervaring).
 • Je hebt 2 jaar ervaring (in het domein van speciale technieken) indien je een master in de industriële wetenschappen/burgerlijk ingenieur binnen een andere afstudeerrichting hebt behaald. 
 • Je kan autonoom werken en hebt een goede kennis van HVAC, elektriciteit en energie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt (van toepassing voor de plaatsen in de antenne Evere).

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: 

 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein elektromechanica of energie.
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cylclus van burgerlijk ingenieur/master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie in het domein elektromechanica of energie.

In dit geval is er geen werkervaring vereist.

 

Optie 2: 

 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cylclus van burgerlijk ingenieur/master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Met een relevante professionele ervaring minstens 2 jaar. Zie 'deelnemingsvoorwaarden - ervaring' voor meer info.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024 binnen een studierichting beschreven onder 'optie 1' bij deelnemingsvoorwaarden?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Kandidaten met een diploma beschreven onder ‘optie 2’ moeten voldoen aan onderstaande ervaringsvereisten: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van speciale technieken, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Studies speciale technieken van publieke en/of privé gebouwen.
 • Projectleider in een privé-studiebureel.
 • Samenstellen van dossiers (delen speciale technieken) voor aanbesteding van overheidsopdrachten voor werken en/of overheidsopdrachten voor studiediensten.
 • Opstellen en samenstellen van een dossier voor aanvraag stedenbouwkundige en/of milieuvergunning voor de bouw van een publiek/privé gebouw.
 • Voorbereiding van een wedstrijd in het kader van een offerteoproep voor het realiseren van een publiek/privé gebouw.
 • Controle en opvolging van een gunningsdossier van overheidsopdrachten voor werken (deel speciale technieken).
 • Hoofd/directeur en management van een studieploeg/-team van overheidsgebouwen.
 • Leidend ambtenaar/beheerder – directeur der werken.
 • Gemachtigde ambtenaar/adjunct van gemachtigde ambtenaar/diensthoofd of ambtenaar in een studiebureel van een publieke administratie.

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie, Leopoldsburg en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • maaltijdcheques
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie 
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren (3u/week indien de planning het toelaat)
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie te Brussel (Leonardo Da Vincistraat 1, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 26/02/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent binnen een studierichting beschreven onder 'optie 1' bij deelnemingsvoorwaarden?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Meet your future colleagues

Al onze getuigenissen
 • Porträt Frederik Dekens
  Ich habe den Eindruck, einen Beitrag für die Zukunft zu leisten und an einer langfristigen Arbeit mitzuwirken.
  Frederik Dekens
  Mitarbeiter Kommunikation, Image und Öffentlichkeitsarbeit
  -
  Verteidigungsministerium
  More about Frederik Dekens