Verantwoordelijke overheidsopdrachten infrastructuur (m/v/x)

Verteidigungsministerium

Auswahlcode

ANG24092

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Statutair

Function degree

A2

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1140 Evere

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij aan de slag gaan binnen het domein investeringswerken m.b.t de infrastructuur van Defensie? 

Dan hebben we jou nodig om de dossiers rond overheidsopdrachten van A tot Z met succes te volbrengen binnen de vooropgestelde termijnen en gestelde voorwaarden met inachtneming van de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten en de budgettaire verplichtingen. 

Informatiebeheer: 

 • Toezien op een correcte en up-to-date registratie van de informatieflow m.b.t. de dossiers (Aankoopaanvragen/Contracten) in de diverse informaticatools van Defensie (ILIAS, PublicProcurement, ProcStore, ...);
 • Bijhouden van een nauwkeurige stand van zaken van de verschillende dossiers van de aankoopcel 

 

Dossierbeheer: De relevante regelgeving en wetgeving overheidsopdrachten toepassen, nieuwe verbanden leggen tussen de elementen en alles in een samenhangend geheel integreren, teneinde een conclusie te trekken in het dossier.

 • Aankoopaanvraag analyseren en opmerkingen formuleren om de behandeling van het dossier te verbeteren/vergemakkelijken;
 • Complexe meetstaten analyseren en screenen op fouten en ontbrekende gegevens;
 • De dossiers, in hun verschillende fases, ter goedkeuring voorleggen aan de controleautoriteiten (Inspectie van Financiën) of beslissingsautoriteiten (ordonnateurs) 
 • Controleren en sluiten van de contracten binnen de voorziene termijnen in het domein ‘Investeringswerken’ doorheen de verschillende fases van het gunningsproces van de overheidsopdrachten:
  • opmaak AVA (Aanvraag voor Voorafgaandelijke Akkoord);
  • het verzamelen en aanvullen van de technische specificaties afkomstig van de desbetreffende studie-/technische diensten
  • opmaak van het bestek en zijn bijlagen;
  • correcte publicatie, opening en analyse van de ingediende offertes;
  • opstellen van het gunningsdossier;
  • notificatie van de opdracht.
 •  Volledig beheer van deze contracten in uitvoering
  • opvolging en optimalisatie van de begrotingsuitvoering;
  • opstellen en beheer van de nodige wijzigingen;
  • opvolging van opleveringen, facturatie, briefwisseling

 

Contactpersoon: Aanspreekpunt voor betrokken partijen alsook advies geven en nieuwe ideeën aanreiken op basis van de eigen expertise inzake dossiers en optimalisering van de regelgeving. 

 • Coördineren van de aankoopaanvragen/dossiers/contracten tussen alle betrokken spelers, en gedurende ieder stadium van de procedures (initiëren van de behoefte, gunning van de overheidsopdrachten, uitvoering, afsluiting)
 • Bijkomende informatie verschaffen over een dossier 
 • Correct communiceren met de contractanten.
 • Zorgen voor de verbinding en de samenhang tussen de input van de studiebureaus (intern of extern) en de dossiers voor uitvoering op de raamovereenkomsten (onderliggende opdrachten).
 • Advies geven, het formuleren van voorstellen voor dossiers die een specifiek probleem behandelen.
 • Medewerkers met een beginnende professionele ervaring motiveren en ondersteunen en verantwoordelijkheden aan hen delegeren.
 • De werkzaamheden van de medewerkers coördineren. 

 

Kennisbeheer: Kennis ontwikkelen en op de hoogte blijven van de evolutie in het vakgebied. Zodat je de referentiepersooon binnen de ondersectie voor raamovereenkomsten bent.

 

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één plaats binnen de Divisie overheidsopdrachten (MRMP) van het Ministerie van Defensie te Evere (Eversestraat 1, 1140 Evere)

De Divisie Overheidsopdrachten (MRMP) is verantwoordelijk voor de praktische en administratieve uitvoering van overheidsopdrachten, in nauwe samenwerking met de beheerders van materieel, diensten en budgetten. In deze context behandelt het alle juridische en contractuele aspecten met betrekking tot de voorbereiding en sluiting van contracten, de uitvoering ervan en de kwaliteitscontroles.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. 
Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma 
 • Je hebt 3 jaar ervaring in domein aankoop
 • Je kan goed overweg met grote hoeveelheden aan informatie
 • Je neemt graag een adviserende rol op
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Leonardo Da Vincistraat 1 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie, Leopoldsburg, Neder-Over-Heembeek en Zeebrugge)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • maaltijdcheques
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie 
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren (3u/week indien de planning het toelaat)
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij aan de slag gaan binnen het domein investeringswerken m.b.t de infrastructuur van Defensie? 

Dan hebben we jou nodig om de dossiers rond overheidsopdrachten van A tot Z met succes te volbrengen binnen de vooropgestelde termijnen en gestelde voorwaarden met inachtneming van de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten en de budgettaire verplichtingen. 

Informatiebeheer: 

 • Toezien op een correcte en up-to-date registratie van de informatieflow m.b.t. de dossiers (Aankoopaanvragen/Contracten) in de diverse informaticatools van Defensie (ILIAS, PublicProcurement, ProcStore, ...);
 • Bijhouden van een nauwkeurige stand van zaken van de verschillende dossiers van de aankoopcel 

 

Dossierbeheer: De relevante regelgeving en wetgeving overheidsopdrachten toepassen, nieuwe verbanden leggen tussen de elementen en alles in een samenhangend geheel integreren, teneinde een conclusie te trekken in het dossier.

 • Aankoopaanvraag analyseren en opmerkingen formuleren om de behandeling van het dossier te verbeteren/vergemakkelijken;
 • Complexe meetstaten analyseren en screenen op fouten en ontbrekende gegevens;
 • De dossiers, in hun verschillende fases, ter goedkeuring voorleggen aan de controleautoriteiten (Inspectie van Financiën) of beslissingsautoriteiten (ordonnateurs) 
 • Controleren en sluiten van de contracten binnen de voorziene termijnen in het domein ‘Investeringswerken’ doorheen de verschillende fases van het gunningsproces van de overheidsopdrachten:
  • opmaak AVA (Aanvraag voor Voorafgaandelijke Akkoord);
  • het verzamelen en aanvullen van de technische specificaties afkomstig van de desbetreffende studie-/technische diensten
  • opmaak van het bestek en zijn bijlagen;
  • correcte publicatie, opening en analyse van de ingediende offertes;
  • opstellen van het gunningsdossier;
  • notificatie van de opdracht.
 •  Volledig beheer van deze contracten in uitvoering
  • opvolging en optimalisatie van de begrotingsuitvoering;
  • opstellen en beheer van de nodige wijzigingen;
  • opvolging van opleveringen, facturatie, briefwisseling

 

Contactpersoon: Aanspreekpunt voor betrokken partijen alsook advies geven en nieuwe ideeën aanreiken op basis van de eigen expertise inzake dossiers en optimalisering van de regelgeving. 

 • Coördineren van de aankoopaanvragen/dossiers/contracten tussen alle betrokken spelers, en gedurende ieder stadium van de procedures (initiëren van de behoefte, gunning van de overheidsopdrachten, uitvoering, afsluiting)
 • Bijkomende informatie verschaffen over een dossier 
 • Correct communiceren met de contractanten.
 • Zorgen voor de verbinding en de samenhang tussen de input van de studiebureaus (intern of extern) en de dossiers voor uitvoering op de raamovereenkomsten (onderliggende opdrachten).
 • Advies geven, het formuleren van voorstellen voor dossiers die een specifiek probleem behandelen.
 • Medewerkers met een beginnende professionele ervaring motiveren en ondersteunen en verantwoordelijkheden aan hen delegeren.
 • De werkzaamheden van de medewerkers coördineren. 

 

Kennisbeheer: Kennis ontwikkelen en op de hoogte blijven van de evolutie in het vakgebied. Zodat je de referentiepersooon binnen de ondersectie voor raamovereenkomsten bent.

 

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één plaats binnen de Divisie overheidsopdrachten (MRMP) van het Ministerie van Defensie te Evere (Eversestraat 1, 1140 Evere)

De Divisie Overheidsopdrachten (MRMP) is verantwoordelijk voor de praktische en administratieve uitvoering van overheidsopdrachten, in nauwe samenwerking met de beheerders van materieel, diensten en budgetten. In deze context behandelt het alle juridische en contractuele aspecten met betrekking tot de voorbereiding en sluiting van contracten, de uitvoering ervan en de kwaliteitscontroles.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. 
Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige werkomgeving komt.
 • Kennis van het Engels
 • Kennis van excel 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma 
 • Je hebt 3 jaar ervaring in domein aankoop
 • Je kan goed overweg met grote hoeveelheden aan informatie
 • Je neemt graag een adviserende rol op
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van aankoop, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Het geven van adviezen in aankoopprocedures conform de overheidsopdrachtenreglementering.
 • Het opmaken van contractuele documenten of bepalingen op basis van een behoefteanalyse. 
 • Het beheren van overheidsopdrachten (plaatsing, uitvoering).
 • Analyses van offertes (op administratief en financieel vlak) en voorstellen over de uitvoering.
 • Contractbeheer  
 • Ervaring met het analyseren van juridische teksten/regelgeving.

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie, Leopoldsburg, Neder-Over-Heembeek en Zeebrugge)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • maaltijdcheques
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie 
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren (3u/week indien de planning het toelaat)
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Leonardo Da Vincistraat 1 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond eind maart / begin april 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 11 maart 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • Eversestraat 1
  1140 Evere

Meet your future colleagues

Al onze getuigenissen
 • Porträt Frederik Dekens
  Ich habe den Eindruck, einen Beitrag für die Zukunft zu leisten und an einer langfristigen Arbeit mitzuwirken.
  Frederik Dekens
  Mitarbeiter Kommunikation, Image und Öffentlichkeitsarbeit
  -
  Verteidigungsministerium
  More about Frederik Dekens