Teamcoach - betalingen en terugvordering (m/v/x)

Landesamt für den Jahresurlaub

Auswahlcode

ANG24099

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Statutair

Function degree

A1

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij een gepassioneerde professional met een scherp oog voor financiën en een talent voor het aanpakken van complexe betalings- en terugvorderingsdossiers? Zoek niet verder! De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is op zoek naar een ambitieuze teamcoach betalingen en terugvorderingen om ons dynamische team te versterken.

Bij de dienst financiën van de RJV krijg je de kans om:

 • Complexiteit te omarmen: Jij bent verantwoordelijk voor het behandelen van de meest uitdagende betalings- en terugvorderingsdossiers. Hierbij bepaal je de juiste strategie en aanpak en zoek je een innovatieve invalshoek.
 • Informatie te integreren: Door informatie uit diverse domeinen te integreren, draag je bij aan het ontwikkelen van nieuwe en creatieve ideeën.
 • Teamprestaties te coördineren: Je volgt niet alleen je eigen dossiers op, maar biedt ook ondersteuning aan teamleden. Jouw advies is essentieel om betalings- en invorderingsacties effectief in te stellen.

Je neemt een sleutelpositie in binnen het team:

 • Doelgerichte opdrachten: Jij bepaalt de opdrachten van het team, met het oog op het behalen van de teamdoelstellingen. Beslissingen over prioriteiten en indeling van dossiers behoren tot jouw verantwoordelijkheid.
 • Effectieve taakverdeling: Het indelen van dossiers op basis van moeilijkheidsgraad en het verdelen onder teamleden gebeurt onder jouw beheer. Bij afwezigheid of wijziging van moeilijkheidsgraad pas je de taakverdeling flexibel aan.

Je adviseert en bent de brug tussen analyses en rapportages:

 • Strategische verslaglegging: Je stelt gedetailleerde verslagen op betreffende nieuwe betalings- en invorderingspistes en/of bevindingen.
 • Proactieve probleemidentificatie: Het signaleren van problemen bij betaling en invordering behoort tot jouw taken, waardoor het team snel en adequaat kan reageren.
 • Informatie-exploitatie: Je centraliseert, analyseert, en exploiteert informatie met het oog op de regelmatige opmaak van rapporten voor zowel interne stakeholders (directiecomité, lijn- en stafmanagers) als externe partijen (bv. Rekenhof).

Wij zoeken iemand die :

 • Zin heeft in het behandelen van complexe dossiers.
 • Doelgericht en besluitvaardig is, met uitstekende organisatorische vaardigheden.
 • Adviseert, strategisch denkt en heldere rapporten kan opstellen.
 • Een teamspeler is met sterke communicatieve vaardigheden en de capaciteit om in een dynamische omgeving te werken.

Wil jij deel uitmaken van een dynamisch team en bijdragen aan het financiële succes van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie? Solliciteer dan nu!

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Werkgever Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Er is 1 vacante plaats in de dienst betalingen en terugvorderingen van de directie Financiën bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. 

Dienst betalingen en terugvorderingen

Als verantwoordelijke van het team betalingen en terugvorderingen sta je in om samen met je team het vakantiegeld dat rechtstreeks door de RJV betaald wordt aan ongeveer 1.2 miljoen arbeiders en niet-zelfstandig kunstenaars op tijd en correct uit te betalen.  Je zorgt er ook voor dat er voldoende fondsen op de rekeningen staat om de betalingen uit te voeren.

Daarnaast dienen verminderingen van reeds uitbetaald vakantiegeld, bij de begunstigde teruggevorderd te worden.  Je zorgt ervoor dat de uitgekende invorderingsstrategie gevolgd wordt en dossiers dus kunnen afgesloten worden.

De dienst financiën staat de algemene administratie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) bij in haar financieel beleid. Deze dienst zorgt onder andere voor de opmaak van de begroting en een grondige budgettaire opvolging. Het voeren van een correcte boekhouding en goed beheer van de financiële dossiers is noodzakelijk. Daarvoor worden rapporten opgesteld om dit eenvoudig te kunnen opvolgen. Tevens is de dienst financiën ook bevoegd voor de verdeling van de financiële middelen naar de andere vakantiefondsen. Deze middelen worden aangereikt door de RSZ. Tot slot is het bevorderen van de jaarlijkse vakantie een taak waarbij de dossiers grondig worden gecontroleerd en nadien een duidelijke overeenkomst wordt afgesloten met de aanvrager.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. )

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.

 

Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (minder dan 250 medewerkers)
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère)
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes (videoconferentie, ...)
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden
 • Werken in een flexibele omgeving 
 • ...

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, sportdag, teambuilding, ...).

Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € €44633.01  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (de RJV is gevestigd op 6 minuten wandelen van het station Brussel-Centraal of de metro Brouckère).

    

 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie en kantoorvergoeding
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • Maaltijdcheques van 6€ per gewerkte dag
  • Mogelijkheid tot valoriseren van de relevante beroepservaring

    

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA. 

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij een gepassioneerde professional met een scherp oog voor financiën en een talent voor het aanpakken van complexe betalings- en terugvorderingsdossiers? Zoek niet verder! De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is op zoek naar een ambitieuze teamcoach betalingen en terugvorderingen om ons dynamische team te versterken.

Bij de dienst financiën van de RJV krijg je de kans om:

 • Complexiteit te omarmen: Jij bent verantwoordelijk voor het behandelen van de meest uitdagende betalings- en terugvorderingsdossiers. Hierbij bepaal je de juiste strategie en aanpak en zoek je een innovatieve invalshoek.
 • Informatie te integreren: Door informatie uit diverse domeinen te integreren, draag je bij aan het ontwikkelen van nieuwe en creatieve ideeën.
 • Teamprestaties te coördineren: Je volgt niet alleen je eigen dossiers op, maar biedt ook ondersteuning aan teamleden. Jouw advies is essentieel om betalings- en invorderingsacties effectief in te stellen.

Je neemt een sleutelpositie in binnen het team:

 • Doelgerichte opdrachten: Jij bepaalt de opdrachten van het team, met het oog op het behalen van de teamdoelstellingen. Beslissingen over prioriteiten en indeling van dossiers behoren tot jouw verantwoordelijkheid.
 • Effectieve taakverdeling: Het indelen van dossiers op basis van moeilijkheidsgraad en het verdelen onder teamleden gebeurt onder jouw beheer. Bij afwezigheid of wijziging van moeilijkheidsgraad pas je de taakverdeling flexibel aan.

Je adviseert en bent de brug tussen analyses en rapportages:

 • Strategische verslaglegging: Je stelt gedetailleerde verslagen op betreffende nieuwe betalings- en invorderingspistes en/of bevindingen.
 • Proactieve probleemidentificatie: Het signaleren van problemen bij betaling en invordering behoort tot jouw taken, waardoor het team snel en adequaat kan reageren.
 • Informatie-exploitatie: Je centraliseert, analyseert, en exploiteert informatie met het oog op de regelmatige opmaak van rapporten voor zowel interne stakeholders (directiecomité, lijn- en stafmanagers) als externe partijen (bv. Rekenhof).

Wij zoeken iemand die :

 • Zin heeft in het behandelen van complexe dossiers.
 • Doelgericht en besluitvaardig is, met uitstekende organisatorische vaardigheden.
 • Adviseert, strategisch denkt en heldere rapporten kan opstellen.
 • Een teamspeler is met sterke communicatieve vaardigheden en de capaciteit om in een dynamische omgeving te werken.

Wil jij deel uitmaken van een dynamisch team en bijdragen aan het financiële succes van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie? Solliciteer dan nu!

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Werkgever Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Er is 1 vacante plaats in de dienst betalingen en terugvorderingen van de directie Financiën bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. 

Dienst betalingen en terugvorderingen

Als verantwoordelijke van het team betalingen en terugvorderingen sta je in om samen met je team het vakantiegeld dat rechtstreeks door de RJV betaald wordt aan ongeveer 1.2 miljoen arbeiders en niet-zelfstandig kunstenaars op tijd en correct uit te betalen.  Je zorgt er ook voor dat er voldoende fondsen op de rekeningen staat om de betalingen uit te voeren.

Daarnaast dienen verminderingen van reeds uitbetaald vakantiegeld, bij de begunstigde teruggevorderd te worden.  Je zorgt ervoor dat de uitgekende invorderingsstrategie gevolgd wordt en dossiers dus kunnen afgesloten worden.

De dienst financiën staat de algemene administratie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) bij in haar financieel beleid. Deze dienst zorgt onder andere voor de opmaak van de begroting en een grondige budgettaire opvolging. Het voeren van een correcte boekhouding en goed beheer van de financiële dossiers is noodzakelijk. Daarvoor worden rapporten opgesteld om dit eenvoudig te kunnen opvolgen. Tevens is de dienst financiën ook bevoegd voor de verdeling van de financiële middelen naar de andere vakantiefondsen. Deze middelen worden aangereikt door de RSZ. Tot slot is het bevorderen van de jaarlijkse vakantie een taak waarbij de dossiers grondig worden gecontroleerd en nadien een duidelijke overeenkomst wordt afgesloten met de aanvrager.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. )

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.

 

Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (minder dan 250 medewerkers)
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère)
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes (videoconferentie, ...)
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden
 • Werken in een flexibele omgeving 
 • ...

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, sportdag, teambuilding, ...).

Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Medewerkers motiveren: Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers. Je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie(s) In Team Werken en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis Frans

 • Kennis MS Office

 • Kennis SAP

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € €44633.01  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (de RJV is gevestigd op 6 minuten wandelen van het station Brussel-Centraal of de metro Brouckère).

    

 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie en kantoorvergoeding
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • Maaltijdcheques van 6€ per gewerkte dag
  • Mogelijkheid tot valoriseren van de relevante beroepservaring

    

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA. 

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1.5u)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van het diploma. 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond eind maart (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview.

Deze proef zal doorgaan bij FOD BOSA of bij de RJV. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van april (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 15/03/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor 15/03/2024.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels