Inspecteur Dierenarts (m/v/x)

Föderalagentur für die Sicherung der Nahrungsmittelkette

Auswahlcode

CNG24015

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Contractueel

Function degree

A1

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Bepaalde duur

Lieu de travail

 • 1830 Machelen
 • 2000 Antwerpen
 • 3000 Leuven
 • 9130 Kallo

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Inspecteur Dierenarts ben je onmisbaar voor het FAVV en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België.

Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van inspecteur.

Als Inspecteur Dierenarts op de Grenscontrolepost (GCP) ben je verantwoordelijk voor de invoercontroles. Het gaat om verplichte controles op goederen, planten en/of dieren uit derde landen (= landen die niet tot de Europese Unie behoren) waarbij je na gaat of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd.

Als Inspecteur Dierenarts op de GCP zal je:

 • Het grootste deel van je tijd spenderen aan invoercontroles, waar je verantwoordelijk bent voor een afwisselend takenpakket:
  • Uitvoeren van invoercontroles (documentencontrole, overeenstemmingscontrole en materiële controle), inclusief bemonstering, interpreteren van analyseresultaten, hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles,…;
  • Inspecties uitvoeren aan de hand van checklists;
  • Monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
  • Maatregelen nemen indien zendingen niet conform zijn. Dit kunnen aanhoudingen, weigeringen, waarschuwingen, processen-verbaal en inbeslagnames van goederen,… zijn;
  • Controles in het kader van samenwerkingen met andere diensten.
 • Instaan voor een aantal administratieve taken:
  • De administratie die volgt op je controle o.a. afwerken invoerdocumenten, opstellen van controleverslagen, nemen van maatregelen,... . Je gebruikt voor de registratie van de invoercontroles Europese en FAVV softwareprogramma’s;
  • Indien mogelijk en gewenst leiding geven als functionele chef;
  • Ondersteuning bieden aan de technisch manager van de GCP door middel van rapportering.

Als Inspecteur Dierenarts in de Lokale Controle-Eenheid (LCE) ben je verantwoordelijk voor de controles bij operatoren in de LCE in het kader van de bevoegdheid van het FAVV inzake voedselveiligheid en diergezondheid.

Als Inspecteur Dierenarts in de LCE zal je:

 • Het grootste deel van je tijd spenderen op het terrein, waar je verantwoordelijk bent voor een afwisselend takenpakket:
  • Uitvoeren van onaangekondigde inspecties bij operatoren actief in het domein van dierlijke productie met behulp van checklists (controles op dierziekten, identificatie-en traceerbaarheidscontroles, controles in slachthuizen,...);
  • Controles in het kader van samenwerkingen met andere diensten;
  • Monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
  • Klachten, uitdehandelnames en recalls opvolgen;
  • Technische ondersteuning bieden aan controleurs.
 • Instaan voor een aantal administratieve taken:
  • De administratie die volgt op je controle o.a. opstellen van controleverslagen, nemen van maatregelen,... ;
  • Indien mogelijk en gewenst leiding geven als functionele chef;
  • Ondersteuning bieden aan de verantwoordelijke van je lokale controle-eenheid (LCE) door middel van rapportering.

Of je nu tewerkgesteld wordt als Inspecteur Dierenarts in de GCP of de LCE, zijn volgende zaken belangrijk:

 • Flexibel je agenda kunnen inplannen. Voor bepaalde controles kan het nodig zijn om buiten de kantooruren te werken, inclusief 's avonds of in het weekend, aangezien niet alle controles tijdens de reguliere werkuren kunnen plaatsvinden;
 • Je zal je taken meestal alleen uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je zelfstandig kan werken;
 • Deel uitmaken van een hecht team. Je collega’s zijn er steeds om je te adviseren en indien nodig te ondersteunen;
 • Beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Een goede communicatie is niet enkel belangrijk binnen je team maar ook bij het uitvoeren van je controletaken. Bij het beëindigen van de controle zal je op een correcte en duidelijke manier aan de operatoren meedelen wat jouw bevindingen zijn;
 • Voldoende assertief zijn. Je zal volgend op een controle eventueel maatregelen nemen zoals waarschuwingen, processen-verbaal of administratieve maatregelen. Deze maatregelen kunnen een sterke impact hebben op de operator. Maatregelen nemen is geen evidentie, daarom is het belangrijk dat je weerbaar bent.
 • Je constant kunnen bijscholen. Het FAVV geeft je de kans om voortdurend je kennis over wetgeving en andere relevante topics bij te schaven door een ruim aanbod aan opleidingen aan te bieden.

Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. 

Lees hier de getuigenissen van je toekomstige collega's.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 5 plaatsen als Inspecteur Dierenarts bij volgende GCP's en LCE's van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's.

Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: 

 • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...)

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma Master in diergeneeskunde.
 • Aangezien je binnen deze functie maatregelen zal opleggen aan operatoren is het belangrijk dat je assertief bent.
 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Een eigen wagen en een rijbewijs zijn een must.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een computertest en een interview met technische vragen af bij het FAVV.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als attaché (niveau A - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 44.633,01 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (bedrag reeds aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen 
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • Een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,42014 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Uitgebreide loopbaankansen
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
 • Aanvullend pensioenplan (tweede pijler)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Inspecteur Dierenarts ben je onmisbaar voor het FAVV en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België.

Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van inspecteur.

Als Inspecteur Dierenarts op de Grenscontrolepost (GCP) ben je verantwoordelijk voor de invoercontroles. Het gaat om verplichte controles op goederen, planten en/of dieren uit derde landen (= landen die niet tot de Europese Unie behoren) waarbij je na gaat of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd.

Als Inspecteur Dierenarts op de GCP zal je:

 • Het grootste deel van je tijd spenderen aan invoercontroles, waar je verantwoordelijk bent voor een afwisselend takenpakket:
  • Uitvoeren van invoercontroles (documentencontrole, overeenstemmingscontrole en materiële controle), inclusief bemonstering, interpreteren van analyseresultaten, hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles,…;
  • Inspecties uitvoeren aan de hand van checklists;
  • Monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
  • Maatregelen nemen indien zendingen niet conform zijn. Dit kunnen aanhoudingen, weigeringen, waarschuwingen, processen-verbaal en inbeslagnames van goederen,… zijn;
  • Controles in het kader van samenwerkingen met andere diensten.
 • Instaan voor een aantal administratieve taken:
  • De administratie die volgt op je controle o.a. afwerken invoerdocumenten, opstellen van controleverslagen, nemen van maatregelen,... . Je gebruikt voor de registratie van de invoercontroles Europese en FAVV softwareprogramma’s;
  • Indien mogelijk en gewenst leiding geven als functionele chef;
  • Ondersteuning bieden aan de technisch manager van de GCP door middel van rapportering.

Als Inspecteur Dierenarts in de Lokale Controle-Eenheid (LCE) ben je verantwoordelijk voor de controles bij operatoren in de LCE in het kader van de bevoegdheid van het FAVV inzake voedselveiligheid en diergezondheid.

Als Inspecteur Dierenarts in de LCE zal je:

 • Het grootste deel van je tijd spenderen op het terrein, waar je verantwoordelijk bent voor een afwisselend takenpakket:
  • Uitvoeren van onaangekondigde inspecties bij operatoren actief in het domein van dierlijke productie met behulp van checklists (controles op dierziekten, identificatie-en traceerbaarheidscontroles, controles in slachthuizen,...);
  • Controles in het kader van samenwerkingen met andere diensten;
  • Monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
  • Klachten, uitdehandelnames en recalls opvolgen;
  • Technische ondersteuning bieden aan controleurs.
 • Instaan voor een aantal administratieve taken:
  • De administratie die volgt op je controle o.a. opstellen van controleverslagen, nemen van maatregelen,... ;
  • Indien mogelijk en gewenst leiding geven als functionele chef;
  • Ondersteuning bieden aan de verantwoordelijke van je lokale controle-eenheid (LCE) door middel van rapportering.

Of je nu tewerkgesteld wordt als Inspecteur Dierenarts in de GCP of de LCE, zijn volgende zaken belangrijk:

 • Flexibel je agenda kunnen inplannen. Voor bepaalde controles kan het nodig zijn om buiten de kantooruren te werken, inclusief 's avonds of in het weekend, aangezien niet alle controles tijdens de reguliere werkuren kunnen plaatsvinden;
 • Je zal je taken meestal alleen uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je zelfstandig kan werken;
 • Deel uitmaken van een hecht team. Je collega’s zijn er steeds om je te adviseren en indien nodig te ondersteunen;
 • Beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Een goede communicatie is niet enkel belangrijk binnen je team maar ook bij het uitvoeren van je controletaken. Bij het beëindigen van de controle zal je op een correcte en duidelijke manier aan de operatoren meedelen wat jouw bevindingen zijn;
 • Voldoende assertief zijn. Je zal volgend op een controle eventueel maatregelen nemen zoals waarschuwingen, processen-verbaal of administratieve maatregelen. Deze maatregelen kunnen een sterke impact hebben op de operator. Maatregelen nemen is geen evidentie, daarom is het belangrijk dat je weerbaar bent.
 • Je constant kunnen bijscholen. Het FAVV geeft je de kans om voortdurend je kennis over wetgeving en andere relevante topics bij te schaven door een ruim aanbod aan opleidingen aan te bieden.

Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. 

Lees hier de getuigenissen van je toekomstige collega's.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 5 plaatsen als Inspecteur Dierenarts bij volgende GCP's en LCE's van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's.

Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: 

 • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...)

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress Beheren: Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en constructief om te gaan met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole.
 • Je hebt een goede algemene kennis van de regelgeving in verband met levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vis en vlees), levende dieren en hun gezondheid.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie stress beheren, je mondelinge communicatievaardigheden of je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Niet vereist, wel een troef

 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen voertuig.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma Master in diergeneeskunde.
 • Aangezien je binnen deze functie maatregelen zal opleggen aan operatoren is het belangrijk dat je assertief bent.
 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Een eigen wagen en een rijbewijs zijn een must.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma Master in diergeneeskunde (basisopleiding van 2de cyclus) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van dierenarts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als attaché (niveau A - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 44.633,01 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (bedrag reeds aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen 
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • Een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,42014 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Uitgebreide loopbaankansen
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
 • Aanvullend pensioenplan (tweede pijler)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een computertest en een interview met technische vragen af bij het FAVV.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC + Interview (+/- 1u30min PC-test en +/- 1u interview)

Deze specifieke screening bestaat uit een geïnformatiseerde test (+/- 90 min) en een interview (+/- 60 min). 
Deze testen vinden aaneensluitend plaats. 

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden de volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden. 

Het interview evalueert of jouw gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Tijdens het interview zullen vragen worden gesteld die peilen naar de technische competentie: ‘Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, autocontrole en meldingsplicht’. Daarnaast worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd wanneer je in totaal voor de 2 delen ten minste 60 punten op 120 behaalt én je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Deze proef zal wellicht in de periode begin-eind maart 2024 plaatsvinden. Deze timing is onder voorbehoud. Onze voorkeur gaat uit naar fysieke interviews, maar er kan beslist worden – op basis van de algemene gezondheidstoestand - om de interviews online te organiseren.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in functiespecifieke screening (geïnformatiseerde proef + interview). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Meet your future colleagues

Al onze getuigenissen
 • Icon Arbeitnehmer ohne Foto
  Nach 26 Jahren als praktizierender Tierarzt hatte ich Lust auf eine neue Herausforderung.
  Michel
  Veterinärinspektor in Mons
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Porträt Vanessa
  Ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit!
  Vanessa
  Assistentin der Geschäftsleitung
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa