Masters voor FOD Justitie (m/v/x)

SPF Justice

Code de sélection

ANG24070

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job waar jij écht het verschil kan maken? Dan zit je bij de FOD Justitie zeker goed. Ben je net afgestudeerd of sta je op het punt om af te studeren? Of heb je reeds enkele jaren professionele ervaring op zak? Bij ons zijn er zoveel mogelijkheden dat jij zeker past binnen één van onze teams!

Wij zijn op zoek naar masterprofielen voor verschillende diensten zoals de Diensten van de Voorzitter, Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, dienst Detentiebeheer, Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties, team Support, dienst Subsidies, team HR, team Budget en nog vele anderen.

Een greep uit de profielen die zullen aangeworven worden:

 • Jurist
 • Management ondersteuning
 • Controleur
 • Projectleider
 • Financieel specialist
 • Dossierbeheerder 
 • Business Partner
 • Dataminer
 • Vastleggingsbeheer
 • Boekhouding, begroting, subsidies en controle

Wil jij een job met inhoud en impact? Neem dan deel aan deze selectieprocedure!

 • Stel je kandidaat door op de solliciteerknop te drukken.
 • Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden (zie rubriek ‘deelnemingsvoorwaarden), dan word je uitgenodigd om een computergestuurde test af te leggen. Indien je voor deze test slaagt, word je opgenomen in de wervingsreserve.
 • Afhankelijk van je rangschikking op deze wervingsreverse, zal je nadien de concrete jobaanbiedingen ontvangen, met een specifieke beschrijving van hun professionele context. In functie van het gevraagde profiel, kunnen hierbij nog bijkomende diploma- en/of ervaringsvereisten gevraagd worden.
 • Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de eventueel bijkomende deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een bijkomende specifieke proef (vaak een interview waar je jouw competenties en motivatie kan tonen).
 • Slaag je voor deze test, dan word je aangeworven in functie van je klassement.

 

Heb je vragen over de selectieprocedure? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De FOD Justitie biedt zijn 25.000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die zowel burger- als werknemersgericht is. Samen werken ze elke dag aan de verbetering van justitie.

De diversiteit van de jobs, de uitdagingen en de vele carrièreperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Daarbij legt onze organisatie de nadruk op het uitwisselen van kennis, het ontwikkelen van talent en het realiseren van ideeën, zodat we samen onze doelen kunnen bereiken.

Onze maatschappelijke betrokkenheid is even belangrijk voor ons. De FOD Justitie ziet zichzelf als een open en moderne organisatie die met haar tijd meegaat en rekening houdt met veranderingen in de maatschappij.

Maar hoe ziet de FOD Justitie eruit?

Aan de ene kant zijn er de centrale diensten waaronder: 

 • Team HR is de kracht achter het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie. Het zorgt voor een algemeen kader, ondersteuning en methodologische expertise en beantwoordt zo aan de noden van de organisatie, de entiteiten, de P&O-diensten, de leidinggevenden en de medewerkers.
 • Team Support: hier werken we verder aan de standaardisering van processen en procedures en aan de ontwikkeling van het nieuwe organogram en de interne organisatie.
 • Team Budget stelt de begroting van Justitie op, beheert de comptabiliteit, verstrekt relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen en oefent controle uit op de doeltreffendheid en efficiëntie van de middelen. 
 • Diensten van de Voorzitter bieden strategische ondersteuning aan de voorzitter van het directiecomité en aan de directoraten-generaal van de FOD Justitie.
 • Het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden (DGWL) adviseert de minister van Justitie in de domeinen waarvoor het bevoegd is, in het bijzonder het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, de economische rechten, het personenrecht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. Het DG WL beheert ook de wapenwetgeving en de wetgeving betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ten slotte zorgt het voor de juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie.
 • het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) is een onafhankelijk centrum opgericht bij de FOD Justitie. Het centrum onderzoekt het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen.
 • meer informatie over alle andere (centrale) diensten binnen Justitie waar je mogelijk tewerk kan worden gesteld kan je hier raadplegen.

Aan de andere kant heb je het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen die een rechtsconforme, veilige, humane en geïndividualiseerde uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen waarborgt met het oog op een optimale terugkeer in de maatschappij. Je kan tewerkgesteld worden binnen een van de verschillende diensten van dit Directoraat-Generaal of werken binnen een van de penitentiaire inrichtingen.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of je bent laatstejaarsstudent in een master afstudeerrichting
 • Je legt een computertest af bij FOD Bosa (WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1, 1000 Brussel)
 • Als je geslaagd bent word je opgenomen in een wervingsreserve waarop er bijkomende proeven georganiseerd zullen worden

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 3. Er wordt een algemene reserve van geslaagde kandidaten aangelegd en vervolgens worden specifieke tests georganiseerd naargelang de in te vullen functies.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof (+ 12 recupdagen bij systeem niet-prikken, tot 18 recupdagen bij systeem prikken)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job waar jij écht het verschil kan maken? Dan zit je bij de FOD Justitie zeker goed. Ben je net afgestudeerd of sta je op het punt om af te studeren? Of heb je reeds enkele jaren professionele ervaring op zak? Bij ons zijn er zoveel mogelijkheden dat jij zeker past binnen één van onze teams!

Wij zijn op zoek naar masterprofielen voor verschillende diensten zoals de Diensten van de Voorzitter, Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, dienst Detentiebeheer, Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties, team Support, dienst Subsidies, team HR, team Budget en nog vele anderen.

Een greep uit de profielen die zullen aangeworven worden:

 • Jurist
 • Management ondersteuning
 • Controleur
 • Projectleider
 • Financieel specialist
 • Dossierbeheerder 
 • Business Partner
 • Dataminer
 • Vastleggingsbeheer
 • Boekhouding, begroting, subsidies en controle

Wil jij een job met inhoud en impact? Neem dan deel aan deze selectieprocedure!

 • Stel je kandidaat door op de solliciteerknop te drukken.
 • Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden (zie rubriek ‘deelnemingsvoorwaarden), dan word je uitgenodigd om een computergestuurde test af te leggen. Indien je voor deze test slaagt, word je opgenomen in de wervingsreserve.
 • Afhankelijk van je rangschikking op deze wervingsreverse, zal je nadien de concrete jobaanbiedingen ontvangen, met een specifieke beschrijving van hun professionele context. In functie van het gevraagde profiel, kunnen hierbij nog bijkomende diploma- en/of ervaringsvereisten gevraagd worden.
 • Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de eventueel bijkomende deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een bijkomende specifieke proef (vaak een interview waar je jouw competenties en motivatie kan tonen).
 • Slaag je voor deze test, dan word je aangeworven in functie van je klassement.

 

Heb je vragen over de selectieprocedure? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De FOD Justitie biedt zijn 25.000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die zowel burger- als werknemersgericht is. Samen werken ze elke dag aan de verbetering van justitie.

De diversiteit van de jobs, de uitdagingen en de vele carrièreperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Daarbij legt onze organisatie de nadruk op het uitwisselen van kennis, het ontwikkelen van talent en het realiseren van ideeën, zodat we samen onze doelen kunnen bereiken.

Onze maatschappelijke betrokkenheid is even belangrijk voor ons. De FOD Justitie ziet zichzelf als een open en moderne organisatie die met haar tijd meegaat en rekening houdt met veranderingen in de maatschappij.

Maar hoe ziet de FOD Justitie eruit?

Aan de ene kant zijn er de centrale diensten waaronder: 

 • Team HR is de kracht achter het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie. Het zorgt voor een algemeen kader, ondersteuning en methodologische expertise en beantwoordt zo aan de noden van de organisatie, de entiteiten, de P&O-diensten, de leidinggevenden en de medewerkers.
 • Team Support: hier werken we verder aan de standaardisering van processen en procedures en aan de ontwikkeling van het nieuwe organogram en de interne organisatie.
 • Team Budget stelt de begroting van Justitie op, beheert de comptabiliteit, verstrekt relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen en oefent controle uit op de doeltreffendheid en efficiëntie van de middelen. 
 • Diensten van de Voorzitter bieden strategische ondersteuning aan de voorzitter van het directiecomité en aan de directoraten-generaal van de FOD Justitie.
 • Het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden (DGWL) adviseert de minister van Justitie in de domeinen waarvoor het bevoegd is, in het bijzonder het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, de economische rechten, het personenrecht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. Het DG WL beheert ook de wapenwetgeving en de wetgeving betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ten slotte zorgt het voor de juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie.
 • het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) is een onafhankelijk centrum opgericht bij de FOD Justitie. Het centrum onderzoekt het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen.
 • meer informatie over alle andere (centrale) diensten binnen Justitie waar je mogelijk tewerk kan worden gesteld kan je hier raadplegen.

Aan de andere kant heb je het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen die een rechtsconforme, veilige, humane en geïndividualiseerde uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen waarborgt met het oog op een optimale terugkeer in de maatschappij. Je kan tewerkgesteld worden binnen een van de verschillende diensten van dit Directoraat-Generaal of werken binnen een van de penitentiaire inrichtingen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Niet vereist, wel een troef

 • Gezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een troef. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of je bent laatstejaarsstudent in een master afstudeerrichting
 • Je legt een computertest af bij FOD Bosa (WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1, 1000 Brussel)
 • Als je geslaagd bent word je opgenomen in een wervingsreserve waarop er bijkomende proeven georganiseerd zullen worden

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof (+ 12 recupdagen bij systeem niet-prikken, tot 18 recupdagen bij systeem prikken)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 3. Er wordt een algemene reserve van geslaagde kandidaten aangelegd en vervolgens worden specifieke tests georganiseerd naargelang de in te vullen functies.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u15). 

Via een dossierbehandelingstest en een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren (dossierbehandelingstest)
 • Beslissen (dossierbehandelingstest)
 • Adviseren (situationele beoordelingstest)
 • Objectieven behalen (situationele beoordelingstest)

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen midden maart en midden april 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen).

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 2 -  specifieke screening PC. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met maandag 4 maart 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Marianne
  Mes collègues et moi offrons des outils aux gens pour leur permettre de poursuivre leur route par eux-mêmes et de mieux se réinsérer dans la société.
  Marianne
  Assitante sociale prison
  -
  SPF Justice
  More about Marianne
 • Portrait Ann
  Sans une équipe soudée, on ne peut pas bien faire son travail en prison.
  Ann
  Infirmière prison
  -
  SPF Justice
  More about Ann
 • Portrait Nio
  Chaque jour, vous rencontrez un nouveau défi. Trouver la bonne réponse vous donne de l’énergie à revendre.
  Nio
  Agent service desk
  -
  SPF Justice
  More about Nio
 • Portrait Ismael
  S’il y a quelqu’un sur qui j’ai eu une quelconque influence, ma carrière est réussie.
  Ismael
  Expert technique pénitentiaire
  -
  SPF Justice
  More about Ismael
 • Portrait Dorien
  Saisir dans les moindres détails comment fonctionnent les procédures de règlementation, ça ne s’apprend nulle part ailleurs
  Dorien
  Juriste au service du droit patrimonial et du droit de la procédure civile
  -
  SPF Justice
  More about Dorien
 • Portrait Iseult
  La matière des RH au sein de la Justice est sans doute moins connue, mais elle est incroyablement intéressante parce qu’on entre en contact avec une foule de gens et de thématiques différentes.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  SPF Justice
  More about Iseult
 • Portrait Sami
  Je peux déplacer des montagnes ici et laisser ma trace, car l'organisation est en pleine mutation.
  Sami
  Master soutien au management
  -
  SPF Justice
  More about Sami
 • Portrait Yana
  Un emploi de bureau barbant où les jours se suivent et se ressemblent, ce n’est pas pour moi.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  SPF Justice
  More about Yana