Information manager (m/v/x)

SPF Intérieur
Réservé aux fonctionnaires

Code de sélection

XNT24080

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Mission temporaire

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Talent exchange

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

De directie Organisatieontwikkeling is op zoek naar een information manager om haar team te versterken. 

De taken van de information manager zijn het ontwikkelen van een informatiebeheer- en archiveringsbeleid binnen de FOD Binnenlandse Zaken met het oog op het optimaal beheren van de informatiestromen binnen de FOD via een meerjarig actieplan met alle partners.

 Concreet zal je :

 • de gebruikersbehoeften analyseren (interviews afnemen bij projectpartners, enquêtes organiseren, DPO, ...),
 • deelnemen aan de ontwikkeling van het ontwerpbeleid in samenwerking met alle belanghebbenden (bvb. Information Security Manager, ....),
 • een meerjarig actieplan opstellen,
 • en de uitvoering ervan ondersteunen en controleren.

De information manager speelt een essentiële rol om de verschillende belanghebbenden binnen de FOD samen te brengen, met name het management, de deskundigen op het gebied van procesbeheer, de IT-afdeling, enz. Vanuit een ondersteunende en coördinerende rol werk je o.a. nauw samen met het ICT-team, de verschillende experts, de Data Protection Officer en de Information Security Officer.

Vanuit jouw coördinerende rol binnen IBZ kan je rekenen op de ondersteuning van een netwerk van informatiebeheerders.

Werkgever

De missie van de Directie Organisatieontwikkeling is om bij te dragen tot de optimale werking van IBZ, door het aanbieden van kwalitatieve producten en diensten aan haar klanten, in samenwerking met interne (Corporate, Facility,…) en externe partners.

Om haar missie te vervullen, heeft de Directie Organisatieontwikkeling een aantal doelstellingen vastgelegd, namelijk: 

1. Het ondersteunen van de Directeur-Generaal P&O en zijn team met het oog op het verbeteren van de dienstverlening van de AD P&O - Facility en de HR- en Facility functies, en aldus bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen van de FOD, wat impliceert:

• het optimaal beheer van processen, projecten en kennis binnen IBZ;

• het monitoren van de HR- en Facility-strategie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van Enterprise Architectuur management.

2. Het aanbieden van een gemeenschappelijke methodologie voor het beheer van processen, projecten en kennis binnen IBZ.

3. Het verbeteren van het beheer van processen, projecten en kennis binnen de FOD door middel van een via co-creatie uitgewerkte visie (onder meer via het DO-netwerk en het Portfoliocomité).

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale Diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Competenties:

 • Je hebt een passie voor informatiebeheer.
 • Je combineert teamgeest met autonomie.
 • Je plant en organiseert zelfstandig je werk.
 • Je neem initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent klantgericht.
 • Je hebt  goede communicatievaardigheden.
 • Je bent in staat om jezelf uit te dagen.
 • Je bent bereid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Pluspunten:

 • Ervaring in informatiebeheer.
 • Affiniteit met digitalisering van ICT.
 • Goede kennis van Office 365 en ervaring met de implementatie en het gebruik van document management systemen zoals SharePoint.
 • Project management skills.

Ontwikkelingsaanbod:

 • Naast een grondige on-the-job coaching krijg je de mogelijkheid om opleidingen te volgen om je kennis verder te ontwikkelen.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en sociale voordelen.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.
 2. Gesprek (+/- 1u): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Carole
  Après chaque garde de jour ou de nuit, je rentre chez moi avec le sentiment d'avoir fait quelque chose pour aider et sauver des personnes dans le besoin.
  Carole
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Carole
 • Portrait Sylvie
  Nous sommes le premier maillon de la chaîne d'assistance et il est important d'être efficace.
  Sylvie
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Sylvie
 • Portrait Sandy Van Gorp
  Un peu d'empathie et de patience font beaucoup de bien.
  Sandy Van Gorp
  Infirmière au centre fermé de Merksplas
  -
  SPF Intérieur
  More about Sandy Van Gorp
 • Portrait Laura Szabo
  Ce n'est pas une question d'ego ou de salaire, mais de ce que vous pouvez accomplir pour la société et de la satifsfaction que vous en retirez.
  Laura Szabo
  Présidente du comité de direction
  -
  SPF Intérieur
  More about Laura Szabo
 • Portrait Armand
  Une bonne journée de boulot, c’est quand on a pu sauver des vies, évidemment !
  Armand
  Calltaker à la Centrale 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Armand