FAQs

Kan ik feedback vragen over mijn resultaat?

Ja, je kunt feedback krijgen over je testresultaten:

  • Voor een computergesteunde test kunt je binnen 2 maanden na ontvangst van jouw testresultaten een schriftelijk rapport aanvragen. Je verzoek moet worden gericht aan de selectieverantwoordelijke. Zijn/haar contactgegevens staan vermeld in de rubriek "Extra info" van de vacature waarop je hebt gesolliciteerd. 
  • Voor een interview is er automatisch een feedbackrapport beschikbaar in je online-account zodra de resultaten worden meegedeeld. Dus ga naar uw account om een gemotiveerd feedbackrapport te zien.
     

Hoe komen de resultaten van PC-testen tot stand?

De evaluatiemethode is specifiek voor het type test dat je hebt afgelegd.

Op deze pagina vind je heel wat info over de resultaten van onze testen.

Hoe komt het dat ik laag scoor op een competentie voor een functie terwijl mijn huidige werkgever wel tevreden is over mijn werk in een gelijkaardige functie?

Competenties worden onderverdeeld in verschillende dimensies, bevatten verschillende facetten. Het kan zijn dat in je huidige werk meer nadruk ligt op bepaalde dimensies dan andere of dat de mate waarin een bepaalde competentie moet verworven zijn verschilt; afhankelijk van het niveau en de specifieke jobinhoud zullen de vereisten voor een bepaalde competentie anders zijn.

Kan mijn score op een test of competentie variëren?

In ideale omstandigheden zijn de scores op eenzelfde competentie en/of test steeds hetzelfde. Toch zijn er een aantal factoren die voor verschillen kunnen zorgen:

  • Er werd gebruik gemaakt van verschillende testen: doordat verschillende meetinstrumenten de competentie op een verschillende manier meten, kunnen er kleine verschillen in resultaten optreden.
  • De test werd op een verschillend tijdstip afgelegd: onze testen zijn zo gestandaardiseerd mogelijk, maar soms kunnen omgevingsfactoren (zoals vermoeidheid, stress, omgevingslawaai, …) voor kleine verschillen in resultaten zorgen. 
  • Het vereisten voor het slagen op de test/ de competentie waren verschillend: afhankelijk van de selectie kunnen vereisten om voor een test te slagen verschillen. Soms moet je geslaagd zijn op elke test apart om door te gaan naar de volgende stap, en soms is er enkel een vereiste voor het totaal van de testen. Ook zijn de eisen van de testen verschillend per niveau. Voor een test op niveau A zal je beter moeten scoren om geslaagd te zijn dan voor eenzelfde test op niveau B. 
  • Ook de normscores kunnen aangepast worden doorheen de tijd (meer info over normscores op deze pagina).

Krijg ik een vrijstelling als ik slaag voor een test?

Voor de testen van de functiespecifieke screening worden GEEN vrijstellingen toegekend.

Vrijstellingen worden alleen toegekend voor PC-testen die zijn afgelegd in het kader van de generieke screening voor bevordering naar niveau A, de algemene screening voor bevordering naar niveau B of C en de instapkaart.

De geldigheid van de vrijstelling hangt af van de procedure waarvoor je de vrijstelling inzet:  

  • Bevorderingsprocedure: levenslang
  • Instapkaart: 5 jaar

Hou er wel rekening mee dat de vrijstelling enkel geldig is als je deelneemt aan een soortgelijke procedure (bevordering of instapkaart), van hetzelfde niveau of lager dan de procedure waarin je de vrijstelling behaald hebt. Van zodra je in deze periode inschrijft voor een procedure, krijg je meteen de boodschap dat je al eerder geslaagd bent en je dus vrijgesteld bent.

Ik kreeg een uitsluiting. Wat betekent dit ?

Voor sommige selectieprocedures, als je niet slaagt voor de tests, krijg je een uitsluiting. Dit betekent dat je voor een periode van 6 maanden niet kan deelnemen aan testen van deze selectieprocedure. Deze uitsluiting wordt automatisch toegekend. Als je via je online account wil solliciteren, maar je uitsluiting loopt nog, dan krijg je hiervan een melding en kan je niet deelnemen.

Die 6 maanden zijn gekozen om het 'retesting-effect' te vermijden. Wanneer iemand niet slaagt en meteen dezelfde of een soortgelijke test aflegt, dan bestaat de kans dat hij anders – en hoogstwaarschijnlijk beter – scoort omdat hij vertrouwd is met de vragen. Ook al zijn de vragen verschillend, toch behaalt de kandidaat een ander en waarschijnlijk beter resultaat omdat hij beter vertrouwd is met het type test. Na 6 maanden is het retesting-effect al sterk afgenomen en kan je deze testen opnieuw afleggen. Ook al slaagde je voor 1 of 2 van de 3 pc-testen, je moet ze alle 3 opnieuw afleggen.

Lees de vacature altijd goed door om te weten te komen of er een uitsluiting gepland is.

Hoe weet ik of mijn vrijstelling of uitsluiting nog geldig zijn?

Momenteel is er geen rubriek rond vrijstellingen en uitsluitingen in je online account. Je kan niet makkelijk achterhalen of je vrijstelling of je uitsluiting nog geldig is. Twijfel je hierdoor om je in te schrijven voor een procedure, dan raden we je aan om je in te schrijven of te solliciteren. Nadat je op de knop solliciteren geklikt hebt, zal je zien of je vrijstelling of uitsluiting nog geldig zijn.