Feedback en klachten

Inlichtingen over je resultaat

Nadat je een test hebt afgelegd bij ons kan je steeds meer inlichtingen aanvragen over je resultaat. In sommige gevallen gebeurt dit zelfs automatisch. Zo krijg je in de meeste gevallen na een selectie-interview, PC-test en een instapkaartproef automatisch een rapport toegestuurd waarin je resultaat wordt toegelicht. Je ontvangt het rapport via je online account Het rapport laat toe de scores die hebt gekregen beter te begrijpen.

Selectieprocedure

Als het een selectieprocedure betreft, contacteer je de contactpersoon van de screeningsprocedure, die je terugvindt in de jobomschrijving. We raden je aan om dit zo snel mogelijk te doen na het ontvangen van je resultaat en best binnen de maand.

Taaltest

Inlichtingen over het resultaat van een taaltest kan je aanvragen via het contactformulier op onze website. Je kan een schriftelijke motivering van het resultaat aanvragen voor de modules "spreken" en "schrijven". We vragen je om dit binnen de 2 maanden te doen na het ontvangst van je resultaten. Voor de modules "lezen" en "luisteren" is er geen feedback mogelijk omdat het hier enkel om juiste en foute antwoorden gaat.

Meer info over feedback bij taaltesten:

Lezen en luisteren

Hoe vraag je feedback aan?

Je kan binnen de 2 maanden na ontvangst van je resultaten feedback vragen via het contactformulier van Werkenvoor.be. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure en kies de rubriek “Feedback”.

Wanneer ontvang je de feedback?

Je wordt gecontacteerd om een afspraak te maken binnen de 30 dagen na je aanvraag.

Hoe ontvang je de feedback?

Je krijgt inzage in je test waarbij je je eigen antwoorden te zien krijgt. Je krijgt hierbij de correcte antwoorden niet te zien.

Spreken

Hoe vraag je feedback aan?

Je kan binnen de 2 maanden na ontvangst van je resultaten feedback vragen via het contactformulier van Werkenvoor.be. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure en kies de rubriek “Feedback”.

Wanneer ontvang je de feedback?

Nadat je jouw verzoek hebt ingediend, ontvang je binnen 30 dagen feedback.

Hoe ontvang je de feedback?

Het is niet mogelijk feedback te geven op alles wat jij gezegd of gedaan hebt tijdens de test. Verwacht geen reconstructie van het interview. Je ontvangt een feedbackrapport per e-mail waarin grafisch voorgesteld wordt in welke mate jij over de gemeten competenties beschikt, aangevuld met de opmerkingen van de jury.

Schrijven

Hoe vraag je feedback aan?

Je kan binnen de 2 maanden na ontvangst van je resultaten feedback vragen via het contactformulier van Werkenvoor.be. Vul je rijksregisternummer in en de code van de procedure en kies de rubriek “Feedback”.

Wanneer ontvang je de feedback?

Nadat je jouw verzoek hebt ingediend, ontvang je binnen 30 dagen feedback.

Hoe ontvang je de feedback?

Je ontvangt een feedbackrapport per e-mail waarin grafisch voorgesteld wordt in welke mate jij de gemeten competenties hebt.

Klachten

We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze screeningsprocedures zijn gebaseerd op objectieve en wetenschappelijk onderbouwde methodes. We nemen de nodige maatregelen om iedereen op een gelijke manier te behandelen.

Ben je toch niet tevreden over onze dienstverlening? Dan zoeken we graag met jou naar een gepaste oplossing. We behandelen elke klacht individueel en met de nodige zorg. In de mate van het mogelijke passen we onze procedures aan om gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden.

Hoe een klacht indienen?

Gebruik bij voorkeur het online klachtenformulier. Lukt dit niet? Dan kan je ook je klacht indienen per brief:

FOD BOSA - Werkenvoor.be - Klachtenbeheer
Simon Bolivarlaan 30 (bus 1)
1000 Brussel

Vermeld zeker je naam en adres. Bij voorkeur vermeld je ook je e-mailadres, rijksregisternummer en selectie- of testcode.

Je ontvangt steeds een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 kalenderdagen ontvang je een gemotiveerd antwoord.

Niet tevreden met het antwoord van onze interne klachtendienst?

Ben je niet tevreden met onze interne klachtenafhandeling? Dan kan je je wenden tot de Federaal Ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel

De federale ombudsman onderzoekt of je klacht gepast werd behandeld. Indien deze persoon van oordeel is dat de klacht niet gepast werd behandeld, zal deze contact met ons opnemen.

Ben je niet akkoord met het resultaat van een selectieprocedure, taaltest of andere screeningsprocedure en heeft je klacht niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kan je nog steeds een beroep aan tekenen bij de Raad van State:

Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel

Doe dit binnen de 60 dagen na ontvangst van je resultaten en per aangetekend schrijven. Die zal oordelen of er fouten gemaakt zijn en kan een resultaat nietig verklaren.