Expert Systemen en telecom (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG23534

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Benieuwd naar wat jou zoal te wachten als “expert systemen en telecom”? Verwacht je maar aan een diverse mix van taken zodanig dat verveling niet snel zal toeslaan.

Kan jij goed overweg met Linux en Windows? Perfect, want jij zal instaan voor het beheer, onderhoud en de goede werking van deze twee servers.

Daarnaast sta jij ook in voor de installatie en configuratie van allerhande software op onze servers. Als er specifieke noden zijn of aanvragen, dan kan men steeds bij jou terecht. Eens alles goed geïnstalleerd is, zorg jij ook voor het nodige toezicht en onderhoud. Een goed onderhoud zorgt er immers voor dat storingen kunnen vermeden worden.

Eens een systeem geïnstalleerd is, zijn er ook regelmatig updates nodig. Jij houdt je dan bezig met het implementeren van nieuwe functionaliteiten en brengt verbeteringen aan bij bestaande systemen waar nodig. In een digitale wereld verandert alles snel, maar op die manier proberen wij ook steeds mee te zijn met de nieuwste technische snufjes!

Communicatie is ook van essentieel belang binnen onze organisatie en daarvoor is een uitstekende telecommunicatie-infrastructuur van groot belang. Ook daar kan jij je steentje bijdragen door mee te werken aan het upgraden van bestaande communicatie-infrastructuur.

Niet iedereen kan even goed overweg met IT en technologie, maar geen nood, want jij staat mensen graag bij met raad en daad. Jij bent het aanspreekpunt bij uitstek als mensen met vragen zitten. Zo beantwoord jij oproepen en aanvragen van gebruikers als ze technische bijstand nodig hebben. Jij zoekt steeds naar de beste oplossingen voor hun probleem en soms overleg je hier ook over met je team.

Veiligheid dragen wij hoog in het vaandel en zeker als het gaat over gevoelige informatie. Daarom neem jij daar ook de veiligheidsvoorschriften ter harte en werk je hier graag aan mee.

Om het werk allemaal wat overzichtelijker te maken, beheer jij ook je interventies via een ticketingsysteem. Alle uitgevoerde interventies hou je goed bij in het systeem en documenteer je door onder andere te vermelden wat het probleem was en tot welke oplossing je gekomen bent.

Je staat ook in voor het testen van allerlei updates van software of hardware. Eens getest en goedgekeurd, plan jij de updates in van de software/hardware naargelang de vraag en noden van de specifieke gebruikers.

Tot slot werk je bij ons in een tweetalige omgeving. Sommige van je collega’s zijn Franstalig en zo krijg je de kans om je Frans ook wat bij te schaven.

 

Je wordt ondersteund door je team, maar krijgt zeker ook voldoende autonomie.

Ben jij een kei in IT, problem solving en help je daarbij ook graag andere mensen? Dan ben jij bij ons alvast op het goede adres.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 5 plaatsen bij de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen (Finto Tower - Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken.

 

De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen van de FOD Binnenlandse Zaken bepaalt een overkoepelende ICT-strategie en beheert de gemeenschappelijke systeem- en netwerkinfrastructuren. We begeleiden en versterken de verschillende diensten van de FOD Binnenlandse Zaken en we ondersteunen de directies bij hun informaticaprojecten en bij de ontwikkeling van digitale oplossingen.

 

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirectiescoördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

 

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring .
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen (Finto Tower - Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Je wordt aangeworven als ICT-deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 35.237,23 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • 26 dagen jaarlijks verlof + 12 niet-prikken dagen (in een voltijds werkregime, volgens een niet-prikken systeem)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Magali Raymaekers
  Selectiedeskundige
  FOD Binnenlandse Zaken
  0479 44 00 75

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Benieuwd naar wat jou zoal te wachten als “expert systemen en telecom”? Verwacht je maar aan een diverse mix van taken zodanig dat verveling niet snel zal toeslaan.

Kan jij goed overweg met Linux en Windows? Perfect, want jij zal instaan voor het beheer, onderhoud en de goede werking van deze twee servers.

Daarnaast sta jij ook in voor de installatie en configuratie van allerhande software op onze servers. Als er specifieke noden zijn of aanvragen, dan kan men steeds bij jou terecht. Eens alles goed geïnstalleerd is, zorg jij ook voor het nodige toezicht en onderhoud. Een goed onderhoud zorgt er immers voor dat storingen kunnen vermeden worden.

Eens een systeem geïnstalleerd is, zijn er ook regelmatig updates nodig. Jij houdt je dan bezig met het implementeren van nieuwe functionaliteiten en brengt verbeteringen aan bij bestaande systemen waar nodig. In een digitale wereld verandert alles snel, maar op die manier proberen wij ook steeds mee te zijn met de nieuwste technische snufjes!

Communicatie is ook van essentieel belang binnen onze organisatie en daarvoor is een uitstekende telecommunicatie-infrastructuur van groot belang. Ook daar kan jij je steentje bijdragen door mee te werken aan het upgraden van bestaande communicatie-infrastructuur.

Niet iedereen kan even goed overweg met IT en technologie, maar geen nood, want jij staat mensen graag bij met raad en daad. Jij bent het aanspreekpunt bij uitstek als mensen met vragen zitten. Zo beantwoord jij oproepen en aanvragen van gebruikers als ze technische bijstand nodig hebben. Jij zoekt steeds naar de beste oplossingen voor hun probleem en soms overleg je hier ook over met je team.

Veiligheid dragen wij hoog in het vaandel en zeker als het gaat over gevoelige informatie. Daarom neem jij daar ook de veiligheidsvoorschriften ter harte en werk je hier graag aan mee.

Om het werk allemaal wat overzichtelijker te maken, beheer jij ook je interventies via een ticketingsysteem. Alle uitgevoerde interventies hou je goed bij in het systeem en documenteer je door onder andere te vermelden wat het probleem was en tot welke oplossing je gekomen bent.

Je staat ook in voor het testen van allerlei updates van software of hardware. Eens getest en goedgekeurd, plan jij de updates in van de software/hardware naargelang de vraag en noden van de specifieke gebruikers.

Tot slot werk je bij ons in een tweetalige omgeving. Sommige van je collega’s zijn Franstalig en zo krijg je de kans om je Frans ook wat bij te schaven.

 

Je wordt ondersteund door je team, maar krijgt zeker ook voldoende autonomie.

Ben jij een kei in IT, problem solving en help je daarbij ook graag andere mensen? Dan ben jij bij ons alvast op het goede adres.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 5 plaatsen bij de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen (Finto Tower - Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken.

 

De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen van de FOD Binnenlandse Zaken bepaalt een overkoepelende ICT-strategie en beheert de gemeenschappelijke systeem- en netwerkinfrastructuren. We begeleiden en versterken de verschillende diensten van de FOD Binnenlandse Zaken en we ondersteunen de directies bij hun informaticaprojecten en bij de ontwikkeling van digitale oplossingen.

 

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirectiescoördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede kennis van systemenbeheer.
 • Je hebt goede kennis van telecom.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore. 

Deelnemingsvoorwaarden

OPTIE 1: ZONDER relevante professionele ervaring:     Eén van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
 • Diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent, HBO5).
 • Diploma van technisch ingenieur.​​

 

OPTIE 2: MET 1 jaar relevante professionele ervaring: 

 
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School.
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool.
 • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap.

 

OPTIE 3: MET 2 jaar relevante professionele ervaring: 

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs).
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs).
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs) of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG).

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B.
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.
 • of je benoemd bent op niveau A.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (relevante professionele ervaring van 1 jaar. Zie ervaringsvereisten voor de critiria - optie 2).

 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (relevante professionele ervaring van 1 jaar. Zie ervaringsvereisten voor de critiria - optie 2).

 

 

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1:

Geen relevante professionele ervaring.

 

OPTIE 2:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van IT, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Automatisering van systeemtaken
 • Configuratie en onderhoud van IP-telefoonverbindingen
 • Netwerkbeheer (Firewall-beheer, IDS/IPS, Hardening VPN crypto)
 • Beheer van data- en telefonienetwerken (OSI, LAN / WAN, MPLS, xDSL, Ethernet over glasvezel, MicroWave, 4G, VoIP, WiFi, QoS, ...)
 • Beheer van Linux-systemen (Opensuse of Suse Enterprise of CentOS)
 • Beheer van een Microsoft Server- en Active Directory-omgeving
 •  Uitvoeren van de migratie van windows/SQL Server-systemen
 • Beveiliging van Windows- en Linux-systemen

 

 

OPTIE 3: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van IT, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Automatisering van systeemtaken
 • Configuratie en onderhoud van IP-telefoonverbindingen
 • Netwerkbeheer (Firewall-beheer, IDS/IPS, Hardening VPN crypto)
 • Beheer van data- en telefonienetwerken (OSI, LAN / WAN, MPLS, xDSL, Ethernet over glasvezel, MicroWave, 4G, VoIP, WiFi, QoS, ...)
 • Beheer van Linux-systemen (Opensuse of Suse Enterprise of CentOS)
 • Beheer van een Microsoft Server- en Active Directory-omgeving
 •  Uitvoeren van de migratie van windows/SQL Server-systemen
 • Beveiliging van Windows- en Linux-systemen

 

   

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Je wordt aangeworven als ICT-deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 35.237,23 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • 26 dagen jaarlijks verlof + 12 niet-prikken dagen (in een voltijds werkregime, volgens een niet-prikken systeem)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring .
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen (Finto Tower - Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschiktDe screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de Franstalige selectie (AFG23388)?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 50min)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren 
 • problemen oplossen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 24 mei en 7 juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met gevalstudie (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

 

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 23 mei en 10 juni 2024 (onder voorbehoud).

Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 14 juni en 2 juli 2024 (onder voorbehoud).

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: Specifieke screening - Interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie  voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 40 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 13 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Magali Raymaekers
  Selectiedeskundige
  FOD Binnenlandse Zaken
  0479 44 00 75

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand