Risico analist (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG23536

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Het CERAC (Climate and Environment Risk Assessment Center) is een gloednieuw onafhankelijk federaal centrum dat werd opgericht om klimaat- en milieurisico's op middellange en lange termijn voor België te analyseren. Op basis van deze analyses heeft het centrum de opdracht niet-bindende aanbevelingen te doen aan de Nationale Veiligheidsraad en andere politieke besluitvormers om ons land in staat te stellen deze risico's te vermijden, te verminderen en zich eraan aan te passen. Het centrum wil ook het publiek sensibiliseren zodat de Belgische samenleving deze risico's beter begrijpt en hier meer en beter weerbaar tegen zal zijn.

Om zijn missies succesvol uit te voeren, wil het centrum zijn multidisciplinair team aanvullen met een Senior Expert gespecialiseerd in risicoanalyse.

Ben je proactief en dynamisch, en heb je ervaring in risicoanalyse? Wil je meewerken aan een toekomst waarin de Belgische burgers, ons grondgebied en de samenleving veilig zijn en opgewassen tegen klimaat- en milieurisico's? Solliciteer dan nu!

Als Risico analist bij het CERAC zal je onder andere de volgende taken uitvoeren:

 • Risicoanalyse: Je voert diepgaande analyses uit van klimaat- en milieurisico's voor België en de Belgische samenleving. In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor het identificeren van de verschillende aan klimaat- en milieu gerelateerde risico's die voortvloeien uit het overschrijden van de negen planetaire grenzen en het analyseren van de risico’s die zij inhouden voor België. Hiervoor zal je ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de methodologie of het analysekader.
 • Scenariomodellering: Je ontwikkelt modellen van scenario’s (en/of je bouwt voort op bestaande modellen) om de gevolgen van klimaat-, milieu- en transitierisico's voor de Belgische samenleving te simuleren.
 • Gegevensverzameling en onderzoek: Je beoordeelt en vat bestaande literatuur, analyses, gegevensbronnen en simulaties samen en je verzamelt relevante wetenschappelijke gegevens over de risico's van klimaatverandering, de milieucrisis en de transitie naar een duurzame economie. Je vult deze literatuur aan door methodologieën voor te stellen voor het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
 • Formuleren van aanbevelingen: Op basis van bestaande literatuur en gegevensbronnen formuleer je risicoanalyses (opties voor) en aanbevelingen voor politieke besluitvormers om klimaat-, omgevings- en transitierisico's te vermijden, te verminderen en zich eraan aan te passen.
 • Communicatie van onderzoeksresultaten en aanbevelingen: Je presenteert de resultaten van je analyses op een duidelijke en toegankelijke manier aan belanghebbenden. Je maakt je stakeholders bewust van de potentiële risico's en kansen die klimaatverandering, de milieucrisis en de overgang naar een duurzame samenleving met zich meebrengen.
 • Contacten met belanghebbenden en coördinatie van experten: Je ontmoet Belgische en internationale stakeholders die betrokken zijn in het debat over klimaat- of milieurisicoanalyses. Je coördineert groepen experts die het centrum moeten bijstaan in zijn risicoanalyses.
 • Algemene ontwikkeling van het centrum: Je neemt deel aan de ontwikkeling van het centrum door innovatieve ideeën voor te stellen om de werking, onderzoeksmethodologie, externe communicatie en positionering als nieuwe organisatie te verbeteren. Je draagt ook actief bij aan het behouden en versterken van de collegiale sfeer binnen het team.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als risico analist bij de dienst CERAC binnen het Directoraat-Generaal Leefmilieu bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

Het CERAC (Climate and Environment Risk Assessment Center) is een gloednieuw onafhankelijk federaal centrum dat werd opgericht om klimaat- en milieurisico's op middellange en lange termijn voor België te analyseren. Op basis van deze analyses heeft het centrum de opdracht niet-bindende aanbevelingen te doen aan de Nationale Veiligheidsraad en andere politieke besluitvormers om ons land in staat te stellen deze risico's te vermijden, te verminderen en zich eraan aan te passen. Het centrum wil ook het publiek sensibiliseren zodat de Belgische samenleving deze risico's beter begrijpt en hier meer en beter weerbaar tegen zal zijn.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding.

De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.
Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Begin 2021 verhuisde onze organisatie naar het Galilée-gebouw (Galilée-laan 5/2, 1210 Brussel). Het principe van Het Nieuwe Werken (gezond en duurzaam samenwerken) staat centraal in het nieuwe gebouw. Wil je zelf zien hoe je eerste dagen bij onze FOD eruit kunnen zien, en ben je benieuwd naar wat er te beleven valt? Klik dan hier!

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma.
 • Je hebt 2 jaar ervaring in het domein risicoanalyse.
 • Je bent gemotiveerd om bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu te werken.
 • Een goede kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze testsessie samen met het interview georganiseerd worden in de volgende stap. 
 4. 2 mogelijke scenario's:
  • scenario 1: Indien stap 3 WEL georganiseerd wordt: je legt een interview af bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (te Brussel) of online (via Teams of Skype).
  • scenario 2: Indien stap 3 NIET georganiseerd wordt wegens te weinig kandidaten: je legt een interview af EN je legt meerdere tests op computer af bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (te Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 51.757,412 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremies, premie voor eerste bril, bijdrage in de kosten voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties, Sinterklaasgeschenk voor kinderen jonger dan 12,...)
  • terbeschikkingstelling van een laptop, mogelijkheid om een goedkoop gsm-abonnement af te sluiten (Proximus), €15 per maand voor de aankoop van een smartphone
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Luc Bas
  Directeur CERAC
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.99.32

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Het CERAC (Climate and Environment Risk Assessment Center) is een gloednieuw onafhankelijk federaal centrum dat werd opgericht om klimaat- en milieurisico's op middellange en lange termijn voor België te analyseren. Op basis van deze analyses heeft het centrum de opdracht niet-bindende aanbevelingen te doen aan de Nationale Veiligheidsraad en andere politieke besluitvormers om ons land in staat te stellen deze risico's te vermijden, te verminderen en zich eraan aan te passen. Het centrum wil ook het publiek sensibiliseren zodat de Belgische samenleving deze risico's beter begrijpt en hier meer en beter weerbaar tegen zal zijn.

Om zijn missies succesvol uit te voeren, wil het centrum zijn multidisciplinair team aanvullen met een Senior Expert gespecialiseerd in risicoanalyse.

Ben je proactief en dynamisch, en heb je ervaring in risicoanalyse? Wil je meewerken aan een toekomst waarin de Belgische burgers, ons grondgebied en de samenleving veilig zijn en opgewassen tegen klimaat- en milieurisico's? Solliciteer dan nu!

Als Risico analist bij het CERAC zal je onder andere de volgende taken uitvoeren:

 • Risicoanalyse: Je voert diepgaande analyses uit van klimaat- en milieurisico's voor België en de Belgische samenleving. In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor het identificeren van de verschillende aan klimaat- en milieu gerelateerde risico's die voortvloeien uit het overschrijden van de negen planetaire grenzen en het analyseren van de risico’s die zij inhouden voor België. Hiervoor zal je ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de methodologie of het analysekader.
 • Scenariomodellering: Je ontwikkelt modellen van scenario’s (en/of je bouwt voort op bestaande modellen) om de gevolgen van klimaat-, milieu- en transitierisico's voor de Belgische samenleving te simuleren.
 • Gegevensverzameling en onderzoek: Je beoordeelt en vat bestaande literatuur, analyses, gegevensbronnen en simulaties samen en je verzamelt relevante wetenschappelijke gegevens over de risico's van klimaatverandering, de milieucrisis en de transitie naar een duurzame economie. Je vult deze literatuur aan door methodologieën voor te stellen voor het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
 • Formuleren van aanbevelingen: Op basis van bestaande literatuur en gegevensbronnen formuleer je risicoanalyses (opties voor) en aanbevelingen voor politieke besluitvormers om klimaat-, omgevings- en transitierisico's te vermijden, te verminderen en zich eraan aan te passen.
 • Communicatie van onderzoeksresultaten en aanbevelingen: Je presenteert de resultaten van je analyses op een duidelijke en toegankelijke manier aan belanghebbenden. Je maakt je stakeholders bewust van de potentiële risico's en kansen die klimaatverandering, de milieucrisis en de overgang naar een duurzame samenleving met zich meebrengen.
 • Contacten met belanghebbenden en coördinatie van experten: Je ontmoet Belgische en internationale stakeholders die betrokken zijn in het debat over klimaat- of milieurisicoanalyses. Je coördineert groepen experts die het centrum moeten bijstaan in zijn risicoanalyses.
 • Algemene ontwikkeling van het centrum: Je neemt deel aan de ontwikkeling van het centrum door innovatieve ideeën voor te stellen om de werking, onderzoeksmethodologie, externe communicatie en positionering als nieuwe organisatie te verbeteren. Je draagt ook actief bij aan het behouden en versterken van de collegiale sfeer binnen het team.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als risico analist bij de dienst CERAC binnen het Directoraat-Generaal Leefmilieu bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

Het CERAC (Climate and Environment Risk Assessment Center) is een gloednieuw onafhankelijk federaal centrum dat werd opgericht om klimaat- en milieurisico's op middellange en lange termijn voor België te analyseren. Op basis van deze analyses heeft het centrum de opdracht niet-bindende aanbevelingen te doen aan de Nationale Veiligheidsraad en andere politieke besluitvormers om ons land in staat te stellen deze risico's te vermijden, te verminderen en zich eraan aan te passen. Het centrum wil ook het publiek sensibiliseren zodat de Belgische samenleving deze risico's beter begrijpt en hier meer en beter weerbaar tegen zal zijn.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding.

De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.
Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Begin 2021 verhuisde onze organisatie naar het Galilée-gebouw (Galilée-laan 5/2, 1210 Brussel). Het principe van Het Nieuwe Werken (gezond en duurzaam samenwerken) staat centraal in het nieuwe gebouw. Wil je zelf zien hoe je eerste dagen bij onze FOD eruit kunnen zien, en ben je benieuwd naar wat er te beleven valt? Klik dan hier!

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.

 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Numerieke redeneervaardigheden

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent in staat om te communiceren in een tweetalige FR/NL - werkomgeving. Een grondige kennis van het Frans, Nederlands en Engels is een sterke troef.
 • Aantoonbare werkervaring in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het klimaat of het milieu is een sterke troef.
 • Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en een gestructureerde mentaliteit.
 • Je hebt het vermogen om te netwerken en samen te werken met belanghebbenden en wetenschappers die gespecialiseerd zijn in klimaat- en milieukwesties.
 • Je bent in staat om op basis van bestaande literatuur en gegevensbronnen risicoanalyses (opties voor) aanbevelingen te formuleren.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma.
 • Je hebt 2 jaar ervaring in het domein risicoanalyse.
 • Je bent gemotiveerd om bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu te werken.
 • Een goede kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Alle diploma’s van niveau A worden toegelaten:​
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar je dient wel te voldoen aan de vereisten op vlak van werkervaring. 

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van risicoanalyse van telkens minstens 2 jaar in beide onderstaande taken:

 • Het uitvoeren van risicoanalyses en het modelleren van scenario's om de impact van deze risico's te simuleren.
 • Het ontwikkelen van een onderzoeksmethodologie.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 51.757,412 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremies, premie voor eerste bril, bijdrage in de kosten voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties, Sinterklaasgeschenk voor kinderen jonger dan 12,...)
  • terbeschikkingstelling van een laptop, mogelijkheid om een goedkoop gsm-abonnement af te sluiten (Proximus), €15 per maand voor de aankoop van een smartphone
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze testsessie samen met het interview georganiseerd worden in de volgende stap. 
 4. 2 mogelijke scenario's:
  • scenario 1: Indien stap 3 WEL georganiseerd wordt: je legt een interview af bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (te Brussel) of online (via Teams of Skype).
  • scenario 2: Indien stap 3 NIET georganiseerd wordt wegens te weinig kandidaten: je legt een interview af EN je legt meerdere tests op computer af bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (te Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u15)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest en numeriek redeneervermogen test worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen
 • numeriek redeneervermogen

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze rond de eerste helft van de maand januari 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.  

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30) met eventuele pc-proef (+/- 2u15)

Deze proef kan op afstand georganiseerd worden indien het enkel om het interview gaat. Je zal dan gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. Indien het interview voorafgegaan wordt door een pc-proef, wordt deze stap in Brussel georganiseerd.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef (interview met pc-proef) rond midden januari 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef (enkel interview) rond eind januari-begin februari 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 11 december 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Luc Bas
  Directeur CERAC
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.99.32

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne