Diensthoofd Informatiebeheer en Gegevensbescherming (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG23552

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je kennis en ervaring op het vlak van informatiebeheer en GDPR compliancy? Ben je gedreven door innovatie en wil je je stempel drukken in een snel groeiende, vooruitstrevende omgeving met fijne collega’s? Dan hebben wij de perfecte opportuniteit!

In de functie van diensthoofd stuur en coördineer je de Dienst Informatiebeheer en Gegevensbescherming. Samen met je team bied je een kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuning binnen de domeinen informatiebeheer en gegevensbescherming, en ondersteun je de administratieve en politieke instanties bij hun besluitvorming. Hiervoor werk je nauw samen met diverse stakeholders van de organisatie:

 • de medewerkers binnen je team, de CDO (Chief Data Officer), de DPO (Data Protection Officer) en de CISO (Chief Information Security Officer)

 • het management: de directeur van de Diensten van de Voorzitter van de FOD Justitie en de verwerkingsverantwoordelijke

 • het cliënteel binnen de verschillende departementen van de organisatie en externe partners

 • maar bovenal de burger. 

Dit betekent dat je als verantwoordelijke van de Dienst Informatiebeheer en Gegevensbescherming instaat voor diverse kerntaken:

 • Je schrijft en implementeert het beleid rond informatiebeheer en gegevensbescherming. In samenspraak met de directeur van de Diensten van de Voorzitter vertaal je de strategische en operationele plannen van de organisatie naar een jaarlijks actieplan en werkmethodes voor de dienst. Je ontwikkelt eveneens initiatieven om de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

 • Je staat in voor het dagelijks beheer en de operationele aansturing van de dienst. Je stemt de verschillende activiteiten af en zorgt voor een efficiënte en continue dienstverlening aan de verschillende stakeholders. Je volgt de resultaten op en stuurt waar nodig bij aan de hand van beheersinstrumenten en boordtabellen.

 • Je coacht en geeft directe leiding aan jouw team van een 12-tal teamleden. Je ondersteunt je medewerkers, faciliteert hun werk en laat hen voldoende autonomie. Je neemt je leiderschap op een authentieke manier op en stimuleert interactie en dialoog in je team, door zowel formele alsook informele overlegmomenten, waardoor je de motivatie en de betrokkenheid van je medewerkers voedt en verhoogt. Je hebt oog voor hun verdere ontwikkeling en hun loopbaanpad, en volgt hun evaluatiecycli op. Je staat open voor innovatie en stimuleert informatie- en kennisdeling in het team.

 • Je adviseert het management en andere betrokkenen. Je vormt een standpunt en formuleert aanbevelingen over aangelegenheden die verband houden met informatiebeheer en gegevensbescherming en ondersteunt de administratieve en politieke instanties bij hun besluitvorming. Je waakt erover dat alle wettelijke en regelgevende bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen.

 • Last but noy least! Je bent een expert in de materies informatiebeheer en gegevensbescherming. Je ziet toe op of behandelt zelf complexe dossiers binnen de bevoegde expertisedomeinen. Je realiseert specifieke en projectmatige opdrachten conform de geldende richtlijnen en/of reglementering. Je draagt een correcte en uniforme toepassing van de reglementering of procedures binnen de expertisedomeinen van de dienst hoog in het vaandel. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Dienst Informatiebeheer en Gegevensbescherming van de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel). 

De dienst ressorteert onder de Diensten van de Voorzitter en heeft de volgende kerntaken:

 • de inachtneming van de rechten en de vervulling van de plichten inzake ‘gegevensbescherming’ en ‘informatiebeheer’ monitoren;

 • werk maken van de gegevensimpactstudies (risico’s die verbonden zijn aan de verwerkingsactiviteiten);

 • de risico’s die gepaard gaan met de verwerkingsactiviteiten beoordelen en de te nemen technische en organisatorische beschermingsmaatregelen documenteren;
 • de regelgeving omzetten in beleid, richtlijnen, een passende organisatiestructuur (toewijzing van rollen en verantwoordelijkheden), dataclassificatie, technische beschermingsmaatregelen, verwerkingsovereenkomsten, protocollen, enz.);
 • de relaties helpen bij de uitoefening van hun rechten uit hoofde van de toepasselijke regelgeving;
 • de incidenten op het stuk van informatieveiligheid opvolgen, melden en documenteren;
 • het interventieteam coördineren bij incidenten;
 • het register van verwerkingsactiviteiten beheren, inclusief de inkomende en uitgaande gegevensstromen en de informatiearchitectuur;
 • de basisprincipes inzake gegevensbescherming en informatiebeheer binnen Justitie beheren;
 • handhaven van de ‘minimale normen’ inzake gegevensbescherming en informatieveiligheid binnen Justitie;
 • een standpunt vormen en krachtlijnen formuleren over aangelegenheden die verband houden met informatiebeheer en gegevensstromen teneinde de administratieve en politieke instanties te ondersteunen bij de besluitvorming;
 • de gegevensstromen inventariseren, vernieuwende verbanden leggen en ze integreren in een samenhangend toonbeeld teneinde conclusies te formuleren en acties voor te stellen.

De functie krijgt leiding van de directeur van de Diensten van de Voorzitter. Je werkt actief samen met de CDO (Chief Data Officer), de DPO (Data Protection Officer) en de CISO (Chief Information Security Officer). Je hebt vaak contact met de ‘business owners’ van de verschillende departementen van de FOD Justitie.

Raadpleeg de website van de FOD Justitie om meer te weten te komen over de verschillende diensten.

 

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten zij zich dagelijks in voor een betere Justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met haar tijd en die rekening houdt met de veranderingen binnen de samenleving.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je beschikt over een master diploma.
 • Je hebt minstens 6 jaar professionele ervaring; waarvan minimum 3 jaar in informatiebeheer en/of gegevensbescherming en minimum 3 jaar als leidinggevende en coördinator
 • Je hebt kennis van informatiebeheer en/of gegevensbescherming en je denkt in functie van de organisatie en de burger. Je bent resultaatgericht, een geboren organisator en je bevordert de ontwikkeling en prestaties van jouw team. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) in de functie van Diensthoofd Informatiebeheer en Gegevensbescherming (IBGB) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je kennis en ervaring op het vlak van informatiebeheer en GDPR compliancy? Ben je gedreven door innovatie en wil je je stempel drukken in een snel groeiende, vooruitstrevende omgeving met fijne collega’s? Dan hebben wij de perfecte opportuniteit!

In de functie van diensthoofd stuur en coördineer je de Dienst Informatiebeheer en Gegevensbescherming. Samen met je team bied je een kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuning binnen de domeinen informatiebeheer en gegevensbescherming, en ondersteun je de administratieve en politieke instanties bij hun besluitvorming. Hiervoor werk je nauw samen met diverse stakeholders van de organisatie:

 • de medewerkers binnen je team, de CDO (Chief Data Officer), de DPO (Data Protection Officer) en de CISO (Chief Information Security Officer)

 • het management: de directeur van de Diensten van de Voorzitter van de FOD Justitie en de verwerkingsverantwoordelijke

 • het cliënteel binnen de verschillende departementen van de organisatie en externe partners

 • maar bovenal de burger. 

Dit betekent dat je als verantwoordelijke van de Dienst Informatiebeheer en Gegevensbescherming instaat voor diverse kerntaken:

 • Je schrijft en implementeert het beleid rond informatiebeheer en gegevensbescherming. In samenspraak met de directeur van de Diensten van de Voorzitter vertaal je de strategische en operationele plannen van de organisatie naar een jaarlijks actieplan en werkmethodes voor de dienst. Je ontwikkelt eveneens initiatieven om de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

 • Je staat in voor het dagelijks beheer en de operationele aansturing van de dienst. Je stemt de verschillende activiteiten af en zorgt voor een efficiënte en continue dienstverlening aan de verschillende stakeholders. Je volgt de resultaten op en stuurt waar nodig bij aan de hand van beheersinstrumenten en boordtabellen.

 • Je coacht en geeft directe leiding aan jouw team van een 12-tal teamleden. Je ondersteunt je medewerkers, faciliteert hun werk en laat hen voldoende autonomie. Je neemt je leiderschap op een authentieke manier op en stimuleert interactie en dialoog in je team, door zowel formele alsook informele overlegmomenten, waardoor je de motivatie en de betrokkenheid van je medewerkers voedt en verhoogt. Je hebt oog voor hun verdere ontwikkeling en hun loopbaanpad, en volgt hun evaluatiecycli op. Je staat open voor innovatie en stimuleert informatie- en kennisdeling in het team.

 • Je adviseert het management en andere betrokkenen. Je vormt een standpunt en formuleert aanbevelingen over aangelegenheden die verband houden met informatiebeheer en gegevensbescherming en ondersteunt de administratieve en politieke instanties bij hun besluitvorming. Je waakt erover dat alle wettelijke en regelgevende bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen.

 • Last but noy least! Je bent een expert in de materies informatiebeheer en gegevensbescherming. Je ziet toe op of behandelt zelf complexe dossiers binnen de bevoegde expertisedomeinen. Je realiseert specifieke en projectmatige opdrachten conform de geldende richtlijnen en/of reglementering. Je draagt een correcte en uniforme toepassing van de reglementering of procedures binnen de expertisedomeinen van de dienst hoog in het vaandel. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Dienst Informatiebeheer en Gegevensbescherming van de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel). 

De dienst ressorteert onder de Diensten van de Voorzitter en heeft de volgende kerntaken:

 • de inachtneming van de rechten en de vervulling van de plichten inzake ‘gegevensbescherming’ en ‘informatiebeheer’ monitoren;

 • werk maken van de gegevensimpactstudies (risico’s die verbonden zijn aan de verwerkingsactiviteiten);

 • de risico’s die gepaard gaan met de verwerkingsactiviteiten beoordelen en de te nemen technische en organisatorische beschermingsmaatregelen documenteren;
 • de regelgeving omzetten in beleid, richtlijnen, een passende organisatiestructuur (toewijzing van rollen en verantwoordelijkheden), dataclassificatie, technische beschermingsmaatregelen, verwerkingsovereenkomsten, protocollen, enz.);
 • de relaties helpen bij de uitoefening van hun rechten uit hoofde van de toepasselijke regelgeving;
 • de incidenten op het stuk van informatieveiligheid opvolgen, melden en documenteren;
 • het interventieteam coördineren bij incidenten;
 • het register van verwerkingsactiviteiten beheren, inclusief de inkomende en uitgaande gegevensstromen en de informatiearchitectuur;
 • de basisprincipes inzake gegevensbescherming en informatiebeheer binnen Justitie beheren;
 • handhaven van de ‘minimale normen’ inzake gegevensbescherming en informatieveiligheid binnen Justitie;
 • een standpunt vormen en krachtlijnen formuleren over aangelegenheden die verband houden met informatiebeheer en gegevensstromen teneinde de administratieve en politieke instanties te ondersteunen bij de besluitvorming;
 • de gegevensstromen inventariseren, vernieuwende verbanden leggen en ze integreren in een samenhangend toonbeeld teneinde conclusies te formuleren en acties voor te stellen.

De functie krijgt leiding van de directeur van de Diensten van de Voorzitter. Je werkt actief samen met de CDO (Chief Data Officer), de DPO (Data Protection Officer) en de CISO (Chief Information Security Officer). Je hebt vaak contact met de ‘business owners’ van de verschillende departementen van de FOD Justitie.

Raadpleeg de website van de FOD Justitie om meer te weten te komen over de verschillende diensten.

 

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten zij zich dagelijks in voor een betere Justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met haar tijd en die rekening houdt met de veranderingen binnen de samenleving.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend en brengt innovatieve en creatieve ideeën aan.

 • Organiseren: Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd. 

 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).

 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.

 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Technische competenties

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede actieve kennis van het Frans.
 • Je hebt kennis van de beheerssystemen voor informatieveiligheid en van risicomanagement. 
 • Je hebt kennis van informatie-architectuur modellen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je beschikt over een master diploma.
 • Je hebt minstens 6 jaar professionele ervaring; waarvan minimum 3 jaar in informatiebeheer en/of gegevensbescherming en minimum 3 jaar als leidinggevende en coördinator
 • Je hebt kennis van informatiebeheer en/of gegevensbescherming en je denkt in functie van de organisatie en de burger. Je bent resultaatgericht, een geboren organisator en je bevordert de ontwikkeling en prestaties van jouw team. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies

 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.

 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1 of A2, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van het niveau A - klasse A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen. 

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar, waarvan minstens :

 • 3 jaar in het domein informatiemanagement, waarin je ervaring hebt in ten minste 1 van onderstaande subdomeinen :
  • informatiebeheer
  • gegevensbescherming
 • EN 3 jaar als leidinggevende en coördinator van een dienst, waarin je ten minste 3 van volgende taken uitgevoerd hebt :
  • beheer van teamvergaderingen in een dienst
  • vastleggen en opvolgen van de doelstellingen van de dienst
  • evaluatie van de medewerkers van het team
  • aansturen, coachen en ontwikkelen van teamleden
  • rapportering aan het management op basis van vastgelegde indicatoren en op basis van het operationeel plan.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) in de functie van Diensthoofd Informatiebeheer en Gegevensbescherming (IBGB) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 00u45)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap (CV-screening) meer dan 15 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Als deze proef wordt georganiseerd, zal deze plaatsvinden vanaf de 2de week van januari 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met gevalstudie (+/- 1u20 + 1u30 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf midden januari 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden eind januari en de eerste helft van februari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 14 december 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana