Sociaal Inspecteur (m/v/x)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG23588

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bouwen samen aan de sociale zekerheid van morgen en spelen we een cruciale rol in de organisatie van onze sociale bescherming

Werkgevers informeren, fraude opsporen, dossiers analyseren: als sociaal inspecteur bij de RSZ zal je je niet snel vervelen. Bovendien speel je een essentiële rol in het bewaken van de sociale zekerheid.

Als sociaal inspecteur waak je erover dat de sociale wetgeving correct wordt nageleefd. Je voorkomt misdrijven of fraude en spoort die op:

 • Je voert controles uit bij ondernemingen;
 • Je doet dat op eigen initiatief, of op vraag van de RSZ of andere overheden;
 • Je onderzoekt door datamining geselecteerde dossiers;
 • Je controleert de werking van de sociale dienstverrichters.

Je bereidt je onderzoeken en controles voor:

 • Je verzamelt en analyseert alle beschikbare informatie via opzoekingen in databanken, risicoanalyse, raadpleging van verschillende diensten, aanvragen van documenten en gedetecteerde overtredingen;
 • Je onderzoekt de toepasselijke reglementering, de procedure, en de methodologie;
 • Je organiseert de eigenlijke controle, met interne en externe middelen.

Je voert controles uit op het terrein door de meest geschikte methode te kiezen:

 • Je verzamelt de informatie die nodig is om te bepalen of de reglementering wordt gerespecteerd;
 • Je controleert en vergelijkt documenten zoals identiteitskaarten, sociale documenten, boekhoudkundige stukken;
 • Je verhoort verantwoordelijken, werknemers, getuigen, en andere betrokkenen;
 • Je verzamelt nuttige informatie;
 • Je past controlemaatregelen toe die evenredig zijn met het doel van het onderzoek.

Je analyseert de resultaten van je onderzoeken en toetst die aan de reglementering om te beslissen over de verdere acties :

 • Je controleert de samenhang van de verzamelde elementen en de vastgestelde feiten, evenals hun conformiteit aan de reglementering;
 • Je bepaalt of het nodig is om een aanvullende controle uit te voeren.
 • Je handelt de onderzoeken af binnen de kortst mogelijke termijn, na overleg met andere betrokken diensten;
 • Je zorgt voor een goed beheer van de stock van onderzoeken.

Je behandelt verzoeken, vragen of klachten:

 • Je verstrekt informatie of advies met betrekking tot de sociale zekerheid aan werkgevers, werknemers, collega's van andere administraties, en verdere belanghebbenden, bijvoorbeeld bij permanenties, controles en klachten;
 • Je informeert je gesprekspartners over hun verplichtingen en helpt hen bij het nakomen ervan;
 • Je beantwoordt specifieke vragen van het Arbeidsauditoraat of andere overheidsinstellingen

Je beheert je werk zelfstandig door dossiers volgens prioriteit te verwerken.

 • Je hebt een mobiele functie : je hebt dus een rijbewijs en een auto nodig voor deze job;
 • Je voert soms controles uit op moeilijk bereikbare plaatsen en werkt af en toe 's avonds, 's nachts of in het weekend (onregelmatige werkuren)
 • Je bent bereid om soms te werken in omstandigheden die fysiek en psychologisch zwaar kunnen zijn, zoals werven.

 

Aangezien sociaal inspecteur een veiligheidsfunctie is, onderga je jaarlijks een gezondheidsonderzoek.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De Rijksdienst Sociale Zekerheid

Sinds 1945 speelt de Rijksdienst Sociale Zekerheid een cruciale rol in de organisatie van onze sociale bescherming.  Op vraag van en samen met werkgevers- en werknemersorganisaties staat de RSZ in voor de  inning van de sociale bijdragen, het verzamelen en controleren van loon- en arbeidstijdgegevens en de financiering van het stelsel van sociale zekerheid. Bovendien ondersteunt de RSZ het regionale doelgroepenbeleid met de bijdrage-inning.

Daarnaast organiseert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden en de overzeese sociale zekerheid, een facultatieve verzekering voor expats.  De RSZ staat in voor een correcte en tijdige inning van de sociale bijdragen.  De RSZ informeert en begeleidt de werkgevers en sociale dienstverrichters en kijkt na of de aangiften geen fouten bevatten.

De Inspectie bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten. Er zijn buitendiensten in elke Belgische provincie en in Brussel, waar ook het hoofdkantoor gevestigd is. Er zijn 16 plaatsen bij de provinciale kantoren van Antwerpen, Leuven, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en in Brussel. Waar je aan de slag gaat, wordt bepaald na de interviews.

De Inspectie speelt een essentiële rol binnen het RSZ. Inspecteurs zijn onze ‘voelsprieten’ op het terrein. Zij helpen bedrijven om hun sociale verplichtingen (zoals aangiften) goed uit te voeren, zodat bijdragen kunnen worden geïnd en rechten van werknemers gegarandeerd blijven.

Samen met de gerechtelijke instanties en de andere inspectiediensten strijdt de RSZ-inspectie tegen sociale fraude. Ze voert onderzoeken uit bij werkgevers en houdt toezicht op de erkende sociale secretariaten en dienstverrichters.

Daarnaast houdt de inspectie ook toezicht op internationale tewerkstelling, bijvoorbeeld van buitenlandse werknemers en zelfstandigen.
De strijd tegen economische uitbuiting en mensenhandel is een ander belangrijk speerpunt van onze acties.

Heb je graag meer informatie?

Op onze website www.werkenbijdersz.be kan je al veel informatie terugvinden.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een bachelor diploma (of gelijkwaardig).
 • Je werkt graag in team en bent resultaatgericht.
 • Een goede kennis van het Frans en Engels is een plus.
 • Je bent bereid je te verplaatsen voor jouw controles.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD BOSA of de RSZ (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,4796 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voor een alleenstaande zonder ervaring komt dit neer op een maandloon van 2.069,11 euro.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

De volgende bedragen zijn premies en zijn dus niet onderworpen aan persoonlijke bijdragen of belastingen. 

 • Forfaitaire bureaukosten van 151.70 Eur netto per maand (de inspecteur beschikt over een bureau op het thuisadres):
 • Forfaitaire verblijfkosten van 326.40 Eur netto per maand (tussenkomst voor de maaltijdkosten)
 • Kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met je eigen voertuig (binnen de grenzen van een kilometercontingent)
 • Kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets.

Voordelen

 

Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, die belangrijke uitdagingen, met een potentiële impact op heel veel mensen, aangaat, en met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 28 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • 12 compensatiedagen
  • moderne infrastructuur en digitale apparatuur, parkings
  • flex-desk werken
  • teambuildings en netwerkmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering voor jou en jouw gezin
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (centrale dienst van de RSZ gemakkelijk bereikbaar, aan het station Brussel Zuid)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (tussenkomst voor een bril, tandprotheses, Sinterklaas...)
  • beschikken over een smartphone, laptop, tweede scherm, tweede lader en een printer voor professioneel gebruik 
  • omnium-verzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen of tussenkomst voor de kosten bij het gebruik van een autodeeldienst
  • bedrijfsrestaurant aan democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bouwen samen aan de sociale zekerheid van morgen en spelen we een cruciale rol in de organisatie van onze sociale bescherming

Werkgevers informeren, fraude opsporen, dossiers analyseren: als sociaal inspecteur bij de RSZ zal je je niet snel vervelen. Bovendien speel je een essentiële rol in het bewaken van de sociale zekerheid.

Als sociaal inspecteur waak je erover dat de sociale wetgeving correct wordt nageleefd. Je voorkomt misdrijven of fraude en spoort die op:

 • Je voert controles uit bij ondernemingen;
 • Je doet dat op eigen initiatief, of op vraag van de RSZ of andere overheden;
 • Je onderzoekt door datamining geselecteerde dossiers;
 • Je controleert de werking van de sociale dienstverrichters.

Je bereidt je onderzoeken en controles voor:

 • Je verzamelt en analyseert alle beschikbare informatie via opzoekingen in databanken, risicoanalyse, raadpleging van verschillende diensten, aanvragen van documenten en gedetecteerde overtredingen;
 • Je onderzoekt de toepasselijke reglementering, de procedure, en de methodologie;
 • Je organiseert de eigenlijke controle, met interne en externe middelen.

Je voert controles uit op het terrein door de meest geschikte methode te kiezen:

 • Je verzamelt de informatie die nodig is om te bepalen of de reglementering wordt gerespecteerd;
 • Je controleert en vergelijkt documenten zoals identiteitskaarten, sociale documenten, boekhoudkundige stukken;
 • Je verhoort verantwoordelijken, werknemers, getuigen, en andere betrokkenen;
 • Je verzamelt nuttige informatie;
 • Je past controlemaatregelen toe die evenredig zijn met het doel van het onderzoek.

Je analyseert de resultaten van je onderzoeken en toetst die aan de reglementering om te beslissen over de verdere acties :

 • Je controleert de samenhang van de verzamelde elementen en de vastgestelde feiten, evenals hun conformiteit aan de reglementering;
 • Je bepaalt of het nodig is om een aanvullende controle uit te voeren.
 • Je handelt de onderzoeken af binnen de kortst mogelijke termijn, na overleg met andere betrokken diensten;
 • Je zorgt voor een goed beheer van de stock van onderzoeken.

Je behandelt verzoeken, vragen of klachten:

 • Je verstrekt informatie of advies met betrekking tot de sociale zekerheid aan werkgevers, werknemers, collega's van andere administraties, en verdere belanghebbenden, bijvoorbeeld bij permanenties, controles en klachten;
 • Je informeert je gesprekspartners over hun verplichtingen en helpt hen bij het nakomen ervan;
 • Je beantwoordt specifieke vragen van het Arbeidsauditoraat of andere overheidsinstellingen

Je beheert je werk zelfstandig door dossiers volgens prioriteit te verwerken.

 • Je hebt een mobiele functie : je hebt dus een rijbewijs en een auto nodig voor deze job;
 • Je voert soms controles uit op moeilijk bereikbare plaatsen en werkt af en toe 's avonds, 's nachts of in het weekend (onregelmatige werkuren)
 • Je bent bereid om soms te werken in omstandigheden die fysiek en psychologisch zwaar kunnen zijn, zoals werven.

 

Aangezien sociaal inspecteur een veiligheidsfunctie is, onderga je jaarlijks een gezondheidsonderzoek.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De Rijksdienst Sociale Zekerheid

Sinds 1945 speelt de Rijksdienst Sociale Zekerheid een cruciale rol in de organisatie van onze sociale bescherming.  Op vraag van en samen met werkgevers- en werknemersorganisaties staat de RSZ in voor de  inning van de sociale bijdragen, het verzamelen en controleren van loon- en arbeidstijdgegevens en de financiering van het stelsel van sociale zekerheid. Bovendien ondersteunt de RSZ het regionale doelgroepenbeleid met de bijdrage-inning.

Daarnaast organiseert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden en de overzeese sociale zekerheid, een facultatieve verzekering voor expats.  De RSZ staat in voor een correcte en tijdige inning van de sociale bijdragen.  De RSZ informeert en begeleidt de werkgevers en sociale dienstverrichters en kijkt na of de aangiften geen fouten bevatten.

De Inspectie bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten. Er zijn buitendiensten in elke Belgische provincie en in Brussel, waar ook het hoofdkantoor gevestigd is. Er zijn 16 plaatsen bij de provinciale kantoren van Antwerpen, Leuven, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en in Brussel. Waar je aan de slag gaat, wordt bepaald na de interviews.

De Inspectie speelt een essentiële rol binnen het RSZ. Inspecteurs zijn onze ‘voelsprieten’ op het terrein. Zij helpen bedrijven om hun sociale verplichtingen (zoals aangiften) goed uit te voeren, zodat bijdragen kunnen worden geïnd en rechten van werknemers gegarandeerd blijven.

Samen met de gerechtelijke instanties en de andere inspectiediensten strijdt de RSZ-inspectie tegen sociale fraude. Ze voert onderzoeken uit bij werkgevers en houdt toezicht op de erkende sociale secretariaten en dienstverrichters.

Daarnaast houdt de inspectie ook toezicht op internationale tewerkstelling, bijvoorbeeld van buitenlandse werknemers en zelfstandigen.
De strijd tegen economische uitbuiting en mensenhandel is een ander belangrijk speerpunt van onze acties.

Heb je graag meer informatie?

Op onze website www.werkenbijdersz.be kan je al veel informatie terugvinden.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: je drukt je mondeling op een duidelijke, correcte en begrijpbare manier uit.
 • Schriftelijke communicatie: je drukt je schriftelijk op een duidelijke, correcte en begrijpbare manier uit

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. 

Indien de competentie "in team werken" en/of je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie "objectieven behalen" en jouw motivatie wegen ook harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een praktische kennis van het Engels en het Frans
 • Je hebt ervaring in een controlefunctie

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een bachelor diploma (of gelijkwaardig).
 • Je werkt graag in team en bent resultaatgericht.
 • Een goede kennis van het Frans en Engels is een plus.
 • Je bent bereid je te verplaatsen voor jouw controles.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A1

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,4796 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voor een alleenstaande zonder ervaring komt dit neer op een maandloon van 2.069,11 euro.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

De volgende bedragen zijn premies en zijn dus niet onderworpen aan persoonlijke bijdragen of belastingen. 

 • Forfaitaire bureaukosten van 151.70 Eur netto per maand (de inspecteur beschikt over een bureau op het thuisadres):
 • Forfaitaire verblijfkosten van 326.40 Eur netto per maand (tussenkomst voor de maaltijdkosten)
 • Kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met je eigen voertuig (binnen de grenzen van een kilometercontingent)
 • Kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets.

Voordelen

 

Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, die belangrijke uitdagingen, met een potentiële impact op heel veel mensen, aangaat, en met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 28 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • 12 compensatiedagen
  • moderne infrastructuur en digitale apparatuur, parkings
  • flex-desk werken
  • teambuildings en netwerkmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering voor jou en jouw gezin
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (centrale dienst van de RSZ gemakkelijk bereikbaar, aan het station Brussel Zuid)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (tussenkomst voor een bril, tandprotheses, Sinterklaas...)
  • beschikken over een smartphone, laptop, tweede scherm, tweede lader en een printer voor professioneel gebruik 
  • omnium-verzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen of tussenkomst voor de kosten bij het gebruik van een autodeeldienst
  • bedrijfsrestaurant aan democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • de Belgische nationaliteit bezitten (zie Art 112 §1 van het Koninklijk Besluit van 2/10/1937 en de omzendbrief van 24/02/1995)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD BOSA of de RSZ (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 8 en 15 maart 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 60 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 25 maart en 25 april 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3 - interview met gevalsstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 60 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Lise Lambillon
  Recht en de eerbiediging ervan hebben me altijd enorm weten te boeien.
  Lise Lambillon
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Lise Lambillon
 • Portret François Berghenouse
  De ontmoetingen met de kandidaten zijn zeer verrijkend voor mij.
  François Berghenouse
  Rekruteerder, selectie en wervingsteam
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about François Berghenouse
 • Portret Samira Akodad
  Het is een boeiende en afwisselende job waarin ik me goed kan ontplooien.
  Samira Akodad
  Attaché sociale zekerheid
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Samira Akodad
 • Portret Gloria De Smedt
  Ik had nog geen professioneel parcours voor ik het grote team van de RSZ heb vervoegd.
  Gloria De Smedt
  Medewerkster bij de Directie Identificatie
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Gloria De Smedt
 • Portret Guillaume Merckx
  Er is eigenlijk niet zoiets als een typische werkdag.
  Guillaume Merckx
  Dossierbeheerder en teamchef
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Guillaume Merckx