Tekenaar (m/v/x)

Regie der Gebouwen

Selectiecode

ANG24042

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij een creatieve en gedreven tekenaar met passie voor architectuur en technisch inzicht? Heb jij ambitie om bij te dragen tot de ontwikkeling van publieke gebouwen? Dan is de Regie der Gebouwen iets voor jou. Wij zijn op zoek naar 1 tekenaar voor ons bureau te Gent, van waaruit we zowel Oost- als West-Vlaanderen beheren.

De Regie der Gebouwen speelt een essentiële rol in het beheer en de ontwikkeling van de overheidsgebouwen in België. We streven naar duurzame, functionele en esthetisch verantwoorde gebouwen die voldoen aan de noden van onze samenleving. In onze portefeuille zit zowel hedendaagse nieuwbouw als beschermde historische gebouwen, gaande van kantoorgebouwen en politiekantoren tot justitiepaleizen en gevangenissen.

In ons bureau te Gent beheren we heel Oost- en West-Vlaanderen, samen met onze collega’s in Brugge. In Gent zou je nauw samenwerken met een team van 6 architecten, ondersteund door nog 2 bouwkundige ingenieurs, 2 ingenieurs technieken en een 10-tal technisch deskundigen voor zowel bouw als technieken.

Per project werk je samen met een architect en/of ingenieur om zelfstandig bouwkundige en/of technische tekeningen te maken, alsook opmetingen. Hierbij kan ondersteuning geboden worden door de ingenieurs technieken en de technische deskundigen.

 • Je overlegt per project met de verantwoordelijke projectleider om te bepalen welk materiaal opgemaakt dient te worden voor een project binnen een haalbare timing.

 • Je staat in voor het maken van tekeningen, plannen, doorsnede, details, aanzichten, schema’s,… met behulp van computersoftware (AutoCAD en Revit), zowel in 2D als in 3D.

 • Je maakt opmetingen van sites en gebouwen (binnen en buiten) ter plaatse.

 • Je onderzoekt indien nodig historische plannen of de bestaande toestand ter plaatse inzake specifieke (technische) vragen (isolatiediktes, regenafvoer, opbouw wand of dak,…).

 • Je past bestaande plannen aan en je staat in voor het up-to-date houden van de as-builtplannen.

 • Je digitaliseert bestaande technische schema’s en plannen.

 • Je geeft ondersteuning bij opmaak van een ontwerp en neemt desgewenst deel aan de technische overleggen.

 • Je staat in voor het archiveren van de technische tekeningen en bouwkundige plannen.

 • Je ondersteunt de opmetingen van de verschillende bouwdelen bij opbouw van de offertevraag of nameting tijdens de uitvoering, in samenwerking met de technisch deskundige.

Ontdek de 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken.

En volg ons op FacebookLinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is momenteel 1 vacante plaats bij verschillende diensten van de Regie der Gebouwen bij de dienst Vlaanderen Regio West op de ketelvest 26 9000 Gent

De dienst Vlaanderen Regio West  bestaat uit een 55-tal personeelsleden (35 personeelsleden te Gent en 20 personeelsleden te Brugge). Zij houden zich bezig met het beheer van gebouwen, de studies en opvolging van de werken betreffende de gebouwen van de Federale overheid binnen de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.


De organisatiestructuur van de dienst Vlaanderen Regio West is functioneel opgedeeld in drie hoofdpijlers (Immo, Facility en Onderhoud, Bouw en Renovatie). De tekenaar komt terecht in de pijler Bouw en Renovatie. Naast de drie hoofdpijlers bevatten de diensten twee ondersteunde pijlers, nl. Administratie en Bureel der Werken.


De Regie der Gebouwen zorgt voor de kwalitatieve kantoorhuisvestiging van de federale ambtenaren en het in stand houden van het federale architecturale patrimonium. Hun opdracht omvat zowel het beheer en het onderhoud van de bestaande federale onroerende goederen, alsook nieuwbouwwerken, renovatie- en restauratiewerken. De Regie bestaat uit een hoofdbestuur (gevestigd in Brussel) en uit regio’s.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemene bachelor diploma en 1 jaar ervaring in domein van bouwkunde.
 • Je hebt een specifieke bachelor diploma bouw zonder ervaring.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Regie der Gebouwen in Gent (onder voorbehoud).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde:€ 34.278.48  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week, mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar en 12 recup dagen.
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij een creatieve en gedreven tekenaar met passie voor architectuur en technisch inzicht? Heb jij ambitie om bij te dragen tot de ontwikkeling van publieke gebouwen? Dan is de Regie der Gebouwen iets voor jou. Wij zijn op zoek naar 1 tekenaar voor ons bureau te Gent, van waaruit we zowel Oost- als West-Vlaanderen beheren.

De Regie der Gebouwen speelt een essentiële rol in het beheer en de ontwikkeling van de overheidsgebouwen in België. We streven naar duurzame, functionele en esthetisch verantwoorde gebouwen die voldoen aan de noden van onze samenleving. In onze portefeuille zit zowel hedendaagse nieuwbouw als beschermde historische gebouwen, gaande van kantoorgebouwen en politiekantoren tot justitiepaleizen en gevangenissen.

In ons bureau te Gent beheren we heel Oost- en West-Vlaanderen, samen met onze collega’s in Brugge. In Gent zou je nauw samenwerken met een team van 6 architecten, ondersteund door nog 2 bouwkundige ingenieurs, 2 ingenieurs technieken en een 10-tal technisch deskundigen voor zowel bouw als technieken.

Per project werk je samen met een architect en/of ingenieur om zelfstandig bouwkundige en/of technische tekeningen te maken, alsook opmetingen. Hierbij kan ondersteuning geboden worden door de ingenieurs technieken en de technische deskundigen.

 • Je overlegt per project met de verantwoordelijke projectleider om te bepalen welk materiaal opgemaakt dient te worden voor een project binnen een haalbare timing.

 • Je staat in voor het maken van tekeningen, plannen, doorsnede, details, aanzichten, schema’s,… met behulp van computersoftware (AutoCAD en Revit), zowel in 2D als in 3D.

 • Je maakt opmetingen van sites en gebouwen (binnen en buiten) ter plaatse.

 • Je onderzoekt indien nodig historische plannen of de bestaande toestand ter plaatse inzake specifieke (technische) vragen (isolatiediktes, regenafvoer, opbouw wand of dak,…).

 • Je past bestaande plannen aan en je staat in voor het up-to-date houden van de as-builtplannen.

 • Je digitaliseert bestaande technische schema’s en plannen.

 • Je geeft ondersteuning bij opmaak van een ontwerp en neemt desgewenst deel aan de technische overleggen.

 • Je staat in voor het archiveren van de technische tekeningen en bouwkundige plannen.

 • Je ondersteunt de opmetingen van de verschillende bouwdelen bij opbouw van de offertevraag of nameting tijdens de uitvoering, in samenwerking met de technisch deskundige.

Ontdek de 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken.

En volg ons op FacebookLinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is momenteel 1 vacante plaats bij verschillende diensten van de Regie der Gebouwen bij de dienst Vlaanderen Regio West op de ketelvest 26 9000 Gent

De dienst Vlaanderen Regio West  bestaat uit een 55-tal personeelsleden (35 personeelsleden te Gent en 20 personeelsleden te Brugge). Zij houden zich bezig met het beheer van gebouwen, de studies en opvolging van de werken betreffende de gebouwen van de Federale overheid binnen de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.


De organisatiestructuur van de dienst Vlaanderen Regio West is functioneel opgedeeld in drie hoofdpijlers (Immo, Facility en Onderhoud, Bouw en Renovatie). De tekenaar komt terecht in de pijler Bouw en Renovatie. Naast de drie hoofdpijlers bevatten de diensten twee ondersteunde pijlers, nl. Administratie en Bureel der Werken.


De Regie der Gebouwen zorgt voor de kwalitatieve kantoorhuisvestiging van de federale ambtenaren en het in stand houden van het federale architecturale patrimonium. Hun opdracht omvat zowel het beheer en het onderhoud van de bestaande federale onroerende goederen, alsook nieuwbouwwerken, renovatie- en restauratiewerken. De Regie bestaat uit een hoofdbestuur (gevestigd in Brussel) en uit regio’s.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over grondige kennis van technisch tekenen in het programma Revit.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie objectieven behalen weegt harder door in de eindscore X2.

Indien de competentie In Team Werken niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring met het maken van 3D visualisaties (BIM, Autocad Architecture).

 • Je bent vertrouwd met Microsoft Office.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemene bachelor diploma en 1 jaar ervaring in domein van bouwkunde.
 • Je hebt een specifieke bachelor diploma bouw zonder ervaring.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (25/02/2024):

ZONDER ervaring

 • Één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling bouw of architectuur:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.​

MET ervaring

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool
 • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (25/02/2024):

VOOR ALGEMEEN BACHELOR DIPLOMA MET ERVARING

Een relevante professionele ervaring in het domein van bouwkunde van telkens minstens 1 jaar in ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Lezen van bouwkundige plannen.

 • Opmaken van bouwkundige plannen.

 • Opmaken van layouts / uitvoeringsplannen.

 • Uitvoeren van opmetingen in situ en het verwerken ervan in plannen.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (25/02/2024) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde:€ 34.278.48  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week, mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar en 12 recup dagen.
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Regie der Gebouwen in Gent (onder voorbehoud).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum (25/02/2024).

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

ENKEL VOOR ALGEMEEN BACHELOR DIPLOMA MET ERVARING

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u30 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 2 interview met gevalstudieAls er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 25/02/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bert De Bleecker
  De renovatie van de stookplaats op de site van de verkeerspolitie in Gentbrugge is het leukste project waaraan ik meegewerkt heb.
  Bert De Bleecker
  Technisch deskundige HVAC
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Bert De Bleecker
 • Portret Heleen Geeraerts
  Het is de variatie aan taken die ik heel boeiend vind. Ik heb nog geen twee projecten gehad die hetzelfde waren!
  Heleen Geeraerts
  HVAC-ingenieur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Heleen Geeraerts
 • Portret Latifa Souabi
  Wat ik op prijs stel in mijn werk is de autonomie, de verantwoordelijkheid en de interne en externe contacten.
  Latifa Souabi
  Technisch deskundige Bouw en Renovatie
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Latifa Souabi
 • Portret Mounia Selmani
  Ik heb veel autonomie maar word bij projecten niet aan mijn lot overgelaten.
  Mounia Selmani
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Mounia Selmani
 • Portret Rinaldo Soccol
  Het gevoel om in een goed geolied team te mogen meedraaien, geeft de voldoening die je nodig hebt om met plezier te gaan werken.
  Rinaldo Soccol
  Werfcontroleur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Rinaldo Soccol
 • Portret Hugues Malherbe
  De Regie biedt een aangename werkplek en de mogelijkheid om te telewerken, waardoor je werk en priveleven goed op elkaar kunt afstemmen.
  Hugues Malherbe
  Projectmanager – Facility
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Hugues Malherbe
 • Portret Sara Verstraete
  De projecten waar ik aan werk zijn heel boeiend. Het gaat van kantoorgebouwen tot musea en die variatie is heel leuk.
  Sara Verstraete
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Sara Verstraete
 • Portret Myriam Abdel Basset
  Ik werk hier graag. Ik kan tonen wat ik kan en word goed begeleid.
  Myriam Abdel Basset
  Medewerker Talent Acquisition
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Myriam Abdel Basset
 • Portret David Boribon
  De Regie der Gebouwen moedigt haar medewerkers aan om hun kunnen te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.
  David Boribon
  Selectieverantwoordelijke
  -
  Regie der Gebouwen
  More about David Boribon
 • Portret Florian Heuse
  De projecten waaraan wij werken zijn zeer gevarieerd, wat ons in staat stelt te innoveren en ervaring op te doen.
  Florian Heuse
  Milieudeskundige
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Florian Heuse