Regionale controleur consumptieproducten (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG24080

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door milieubescherming en volksgezondheid? Zou je actief willen bijdragen aan dit doel? Ben je geïnteresseerd in gevarieerd werk, zowel qua inhoud als uitvoering? Werk je graag zelfstandig, maar met de nodige ondersteuning van een team? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!

De Dienst Inspectie Consumptieproducten zoekt verschillende controleurs.

De Dienst Inspectie Consumptieproducten is verdeeld in 6 regio's (Wallonië-Oost, Wallonië-West, Brussel, Vlaanderen-Oost, Vlaanderen-West, Vlaanderen-Centrum).

Als controleur van consumptieproducten controleer je de naleving van de regelgeving met betrekking tot de gezondheidsaspecten van tabaksproducten, cosmetica, producten met fysiologisch effect en alcoholische dranken, met als doel bij te dragen aan de veiligheid van het gebruik van deze producten en daarmee aan de bescherming van de volksgezondheid.

Je voert basiscontroles uit (controles die voor iedereen gelden) en expertise controles. Ongeveer 50% van je werktijd besteed je aan basiscontroles en ongeveer 50% aan expertise controles. Elke controleur maakt deel uit van een regionaal team en een nationaal expertteam.

Regionaal team en basisonderzoek

Het regionale team bestaat uit meerdere controleurs (met verschillende expertises) en wordt gecoördineerd door een inspecteur-coördinator. Binnen je regionale team voer je basiscontroles uit in je regio, in nauwe samenwerking met collega's uit je regionale team en de inspecteur-coördinator die deze basiscontroles leidt.

De basiscontroles hebben betrekking op het naleven van het rookverbod, de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen en de regelgeving met betrekking tot de etikettering van tabaks- en cosmetische producten. Deze controles worden uitgevoerd op verkooppunten zoals boekhandels, supermarkten, dag- en nachtwinkels, horeca-gelegenheden en verschillende feestlocaties (avonden, discotheken, festivals, enz.). Je organiseert deze basiscontroles in een geografisch gebied dat aan jou is toegewezen binnen je toegewezen regio. De toewijzing van deze regio gebeurt in onderling overleg en is gebaseerd op de afstand tot het domicilieadres.

Team expertise en expertise controles

Het team expertise bestaat uit verschillende expertise controleurs en wordt beheerd door een expertise inspecteur die een participatieve managementstijl hanteert. Binnen je team expertise voer je meer gespecialiseerde controles uit in een van de vier expertisegebieden van de dienst, in nauwe samenwerking met collega's uit je expertise team en de expertise inspecteur die verantwoordelijk is voor je expertise en deze gespecialiseerde controles leidt. De vier expertises van de Dienst zijn:

 

 • Expertise "Cosmetica"

Als controleur van de expertise "Cosmetica" zorg je voor de controle van de conformiteit van cosmetische producten die in België worden gedistribueerd. Je controleert distributeurs van cosmetische producten (winkels, kappers, apotheken, schoonheidsspecialisten, enz.) en groothandels om de conformiteit van cosmetische producten naar wettelijke normen (samenstelling, etikettering, claims) te verifiëren.

Je voert ook administratieve controles uit, zoals het controleren van de notificatie van cosmetische producten. Je neemt deel aan campagnes voor staalnames van cosmetische producten voor analyse om hun veiligheid en samenstelling te waarborgen volgens de geldende regelgeving.

 

 • Expertise "Douane"

Als controleur van de expertise "Douane" voer je controles uit op goederen bij import, in transport of bij export die onder de bevoegdheid van de dienst vallen, om de Belgische maar ook de Europese wetgeving te handhaven en te respecteren.

Je werkt volgens de wettelijke termijnen en de beperkingen van onze partners (je voert controles uit op de goederenstromen in de logistieke keten). In dit kader ben je verplicht om je over het hele grondgebied te verplaatsen en, voor sommige missies, buiten de gebruikelijke werkuren te werken (deze worden beschouwt als overuren en worden volgens de wettelijke reglementering gecompenseerd).

Je voert onderzoeken uit naar de bestemming van onderschepte goederen. In deze gevallen ga je ter plaatse wanneer dat nodig is. Naast de controles houd je je ook bezig met administratieve taken en follow-up om de goede werking van de "Douane"-expertise te waarborgen (beheer van e-mail, beantwoording van vragen, ….).

 

 • Expertise "E-commerce

Als controleur van de expertise "E-commerce" voer je voornamelijk controles uit in online winkels, op sociale media en andere verkoopplatforms die producten aanbieden die onder de bevoegdheid van de dienst vallen: aanwezigheid van niet-conforme reclame, aanbod van producten die verboden zijn voor verkoop op afstand (bijv. tabak, e-sigaretten, …), aanbod van niet-conforme producten (bijv. cosmetica). In sommige gevallen neem je contact op met verkopers als klant (het concept van "mystery shopping").

Je volgt de online vaststellingen op en voert ook fysieke controles uit (winkels, magazijnen, huisbezoeken na verkregen toestemming, enz.).

 • Expertise "Tabak/e-sigaret"

Als controleur van de expertise "Tabak/e-sigaret" zorg je voor de controle van de conformiteit van producten op basis van tabak en soortgelijke producten (e-sigaretten, producten op basis van planten, enz.) die in België worden gedistribueerd. Je controleert de fabrikanten en groothandels van tabaks- en soortgelijke producten, evenals gespecialiseerde winkels in de verkoop van deze producten om hun conformiteit met wettelijke normen (samenstelling, etikettering, claims, notificatie, traceerbaarheid, …) na te gaan.

Je neemt deel aan campagnes voor staalnames van tabaksproducten en vergelijkbare producten voor analyse om hun veiligheid en samenstelling te waarborgen volgens de geldende regelgeving.

Aanvullende informatie:

• De controles vinden plaats overdag, maar ook 's avonds, 's nachts of in het weekend (onregelmatige prestaties). Dit gebeurt een of twee keer per maand. Als u deel uitmaakt van het "Douane"-expertiseteam, kunnen onregelmatige prestaties frequenter plaatsvinden.

• U plant uw controles om naleving of overtredingen van verschillende wetten te constateren, en voert deze zelfstandig uit of samen met een of meer collega's, eventueel met de politie of een partnerorganisatie (sociale wetten, douane, FAVV,...). Controles die plaatsvinden tijdens onregelmatige diensten (avond, nacht en weekend) worden altijd uitgevoerd in een team van minimaal 2 collega's.

• Bij overtredingen ontwikkelt u maatregelen in de vorm van een waarschuwing of een proces-verbaal.

• U neemt deel aan maandelijkse vergaderingen met collega's uit dezelfde regio, maar ook met collega's die dezelfde expertise delen.

• U beheert uw eigen dossiers en levert deze aan externe en interne klanten.

• U onderhoudt nauwe contacten met lokale autoriteiten en de politie in uw regio om een constructieve en duurzame samenwerking te ontwikkelen.

• U past uw communicatie en houding aan op basis van uw gesprekspartner.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

We zijn op zoek naar 5 nieuwe regio controleurs consumptieproducten in volgende regio's: Vlaanderen-Oost, Vlaanderen-Centrum en Vlaanderen West. 

Je werkplaats is je domicilie. Uiteraard moet u zich verplaatsen voor controles in uw regio en af en toe voor vergaderingen in ons gebouw in Brussel (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). Houd er rekening mee dat de inspectielocaties niet altijd bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (sommige inspecties worden bijvoorbeeld s'nachts uitevoerd). 

De inspectiedienst consumptiegoederen waakt over de gezondheid van de consument met betrekking tot consumptieproducten waarvoor een specifieke wetgeving bestaat. De dienst controleert ondernmeer ook de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen alsook het rookverbod. 

Het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding is verantwoordelijk voor het federaal beleid en productnormering in verband met voedselveiligheid (van boer tot bord), dieren- en plantengezondheid.  Daarnaast houdt het zich ook bezig met de wetgeving en inspecties van o.a. tabak, e-sigaretten, alcohol en cosmetica.

De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe "One World, One Health", door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op Youtube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

Je beschikt over een bachelordiploma.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Indien je geslaagd bent voor de pc-testen wordt je opgenomen in een wervingsreserve. Deze lijst zal nadien worden geconsulteerd voor de aanwerving van de regio controleurs consumptieproducten.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om dagvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Marie Germonpré
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  +32 2 524 97 42

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door milieubescherming en volksgezondheid? Zou je actief willen bijdragen aan dit doel? Ben je geïnteresseerd in gevarieerd werk, zowel qua inhoud als uitvoering? Werk je graag zelfstandig, maar met de nodige ondersteuning van een team? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!

De Dienst Inspectie Consumptieproducten zoekt verschillende controleurs.

De Dienst Inspectie Consumptieproducten is verdeeld in 6 regio's (Wallonië-Oost, Wallonië-West, Brussel, Vlaanderen-Oost, Vlaanderen-West, Vlaanderen-Centrum).

Als controleur van consumptieproducten controleer je de naleving van de regelgeving met betrekking tot de gezondheidsaspecten van tabaksproducten, cosmetica, producten met fysiologisch effect en alcoholische dranken, met als doel bij te dragen aan de veiligheid van het gebruik van deze producten en daarmee aan de bescherming van de volksgezondheid.

Je voert basiscontroles uit (controles die voor iedereen gelden) en expertise controles. Ongeveer 50% van je werktijd besteed je aan basiscontroles en ongeveer 50% aan expertise controles. Elke controleur maakt deel uit van een regionaal team en een nationaal expertteam.

Regionaal team en basisonderzoek

Het regionale team bestaat uit meerdere controleurs (met verschillende expertises) en wordt gecoördineerd door een inspecteur-coördinator. Binnen je regionale team voer je basiscontroles uit in je regio, in nauwe samenwerking met collega's uit je regionale team en de inspecteur-coördinator die deze basiscontroles leidt.

De basiscontroles hebben betrekking op het naleven van het rookverbod, de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen en de regelgeving met betrekking tot de etikettering van tabaks- en cosmetische producten. Deze controles worden uitgevoerd op verkooppunten zoals boekhandels, supermarkten, dag- en nachtwinkels, horeca-gelegenheden en verschillende feestlocaties (avonden, discotheken, festivals, enz.). Je organiseert deze basiscontroles in een geografisch gebied dat aan jou is toegewezen binnen je toegewezen regio. De toewijzing van deze regio gebeurt in onderling overleg en is gebaseerd op de afstand tot het domicilieadres.

Team expertise en expertise controles

Het team expertise bestaat uit verschillende expertise controleurs en wordt beheerd door een expertise inspecteur die een participatieve managementstijl hanteert. Binnen je team expertise voer je meer gespecialiseerde controles uit in een van de vier expertisegebieden van de dienst, in nauwe samenwerking met collega's uit je expertise team en de expertise inspecteur die verantwoordelijk is voor je expertise en deze gespecialiseerde controles leidt. De vier expertises van de Dienst zijn:

 

 • Expertise "Cosmetica"

Als controleur van de expertise "Cosmetica" zorg je voor de controle van de conformiteit van cosmetische producten die in België worden gedistribueerd. Je controleert distributeurs van cosmetische producten (winkels, kappers, apotheken, schoonheidsspecialisten, enz.) en groothandels om de conformiteit van cosmetische producten naar wettelijke normen (samenstelling, etikettering, claims) te verifiëren.

Je voert ook administratieve controles uit, zoals het controleren van de notificatie van cosmetische producten. Je neemt deel aan campagnes voor staalnames van cosmetische producten voor analyse om hun veiligheid en samenstelling te waarborgen volgens de geldende regelgeving.

 

 • Expertise "Douane"

Als controleur van de expertise "Douane" voer je controles uit op goederen bij import, in transport of bij export die onder de bevoegdheid van de dienst vallen, om de Belgische maar ook de Europese wetgeving te handhaven en te respecteren.

Je werkt volgens de wettelijke termijnen en de beperkingen van onze partners (je voert controles uit op de goederenstromen in de logistieke keten). In dit kader ben je verplicht om je over het hele grondgebied te verplaatsen en, voor sommige missies, buiten de gebruikelijke werkuren te werken (deze worden beschouwt als overuren en worden volgens de wettelijke reglementering gecompenseerd).

Je voert onderzoeken uit naar de bestemming van onderschepte goederen. In deze gevallen ga je ter plaatse wanneer dat nodig is. Naast de controles houd je je ook bezig met administratieve taken en follow-up om de goede werking van de "Douane"-expertise te waarborgen (beheer van e-mail, beantwoording van vragen, ….).

 

 • Expertise "E-commerce

Als controleur van de expertise "E-commerce" voer je voornamelijk controles uit in online winkels, op sociale media en andere verkoopplatforms die producten aanbieden die onder de bevoegdheid van de dienst vallen: aanwezigheid van niet-conforme reclame, aanbod van producten die verboden zijn voor verkoop op afstand (bijv. tabak, e-sigaretten, …), aanbod van niet-conforme producten (bijv. cosmetica). In sommige gevallen neem je contact op met verkopers als klant (het concept van "mystery shopping").

Je volgt de online vaststellingen op en voert ook fysieke controles uit (winkels, magazijnen, huisbezoeken na verkregen toestemming, enz.).

 • Expertise "Tabak/e-sigaret"

Als controleur van de expertise "Tabak/e-sigaret" zorg je voor de controle van de conformiteit van producten op basis van tabak en soortgelijke producten (e-sigaretten, producten op basis van planten, enz.) die in België worden gedistribueerd. Je controleert de fabrikanten en groothandels van tabaks- en soortgelijke producten, evenals gespecialiseerde winkels in de verkoop van deze producten om hun conformiteit met wettelijke normen (samenstelling, etikettering, claims, notificatie, traceerbaarheid, …) na te gaan.

Je neemt deel aan campagnes voor staalnames van tabaksproducten en vergelijkbare producten voor analyse om hun veiligheid en samenstelling te waarborgen volgens de geldende regelgeving.

Aanvullende informatie:

• De controles vinden plaats overdag, maar ook 's avonds, 's nachts of in het weekend (onregelmatige prestaties). Dit gebeurt een of twee keer per maand. Als u deel uitmaakt van het "Douane"-expertiseteam, kunnen onregelmatige prestaties frequenter plaatsvinden.

• U plant uw controles om naleving of overtredingen van verschillende wetten te constateren, en voert deze zelfstandig uit of samen met een of meer collega's, eventueel met de politie of een partnerorganisatie (sociale wetten, douane, FAVV,...). Controles die plaatsvinden tijdens onregelmatige diensten (avond, nacht en weekend) worden altijd uitgevoerd in een team van minimaal 2 collega's.

• Bij overtredingen ontwikkelt u maatregelen in de vorm van een waarschuwing of een proces-verbaal.

• U neemt deel aan maandelijkse vergaderingen met collega's uit dezelfde regio, maar ook met collega's die dezelfde expertise delen.

• U beheert uw eigen dossiers en levert deze aan externe en interne klanten.

• U onderhoudt nauwe contacten met lokale autoriteiten en de politie in uw regio om een constructieve en duurzame samenwerking te ontwikkelen.

• U past uw communicatie en houding aan op basis van uw gesprekspartner.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

We zijn op zoek naar 5 nieuwe regio controleurs consumptieproducten in volgende regio's: Vlaanderen-Oost, Vlaanderen-Centrum en Vlaanderen West. 

Je werkplaats is je domicilie. Uiteraard moet u zich verplaatsen voor controles in uw regio en af en toe voor vergaderingen in ons gebouw in Brussel (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). Houd er rekening mee dat de inspectielocaties niet altijd bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (sommige inspecties worden bijvoorbeeld s'nachts uitevoerd). 

De inspectiedienst consumptiegoederen waakt over de gezondheid van de consument met betrekking tot consumptieproducten waarvoor een specifieke wetgeving bestaat. De dienst controleert ondernmeer ook de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen alsook het rookverbod. 

Het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding is verantwoordelijk voor het federaal beleid en productnormering in verband met voedselveiligheid (van boer tot bord), dieren- en plantengezondheid.  Daarnaast houdt het zich ook bezig met de wetgeving en inspecties van o.a. tabak, e-sigaretten, alcohol en cosmetica.

De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe "One World, One Health", door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op Youtube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek. 
 • Objectieven behalen: je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

Je beschikt over een bachelordiploma.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Alle diploma’s van niveau B worden toegelaten:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool

  • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om dagvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Indien je geslaagd bent voor de pc-testen wordt je opgenomen in een wervingsreserve. Deze lijst zal nadien worden geconsulteerd voor de aanwerving van de regio controleurs consumptieproducten.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 3u00)

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Problemen oplossen
 • Informatie analyseren

 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten: 

 • In team werken
 • Stress beheren
 • Objectieven behalen 

Deze proeven zal plaatsvinden plaatsvinden in de periode van 12/03/2024 - 22/03/2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proeven. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Als je geslaagd bent kom je in de wervingsreserve, op basis van deze reservelijst zullen er nadien consultaties uitgevoerd worden. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de pc-proeven, zij worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 2 voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

De wervingsreserve zal worden geconsulteerd met betrekking tot de functie van regio controleur consumptieproducten. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 100 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 06/03/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Marie Germonpré
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  +32 2 524 97 42

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne