Projectbeheerder Communicatie (m/v/x)

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG24126

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1120 Neder-Over-Heembeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je gebeten door communicatie en werk je graag projecten uit van begin tot eind? Ben je resultaatsgericht en werk je graag zelfstandig? Dan is het Team Communicatie van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging op zoek naar jou! 

In deze functie ben je autonoom verantwoordelijk voor een aantal projecten binnen het Team Communicatie. Jouw takenpakket bestaat uit: 

 • Optreden als centrale coördinator van projecten (zoals vernieuwen visuele identiteit, vernieuwen website ...) en nauwe contacten onderhouden met een diverse groep interne en externe belanghebbenden (management, andere diensten, externe firma's voor grafisch design en webdesign ...) om hun behoeften en hun vraag of visie te analyseren. 
 • Vertalen van de projectvereisten in concrete actieplannen voor de verschillende partijen die bij het project betrokken zijn en deze met hen afstemmen. Je zal hierin worden bijgestaan door het diensthoofd Communicatie. 
 • De verantwoordelijkheid hebben voor de uitrol van het project, de planning en coördinatie van de verschillende deelprojecten. Je plant en leidt vergaderingen, onderhandelt met de betrokken partijen en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit. 
 • Vertalen van de projectvereisten naar een technisch dossier ter voorbereiding van de overheidsopdracht die door de dienst overheidsopdrachten of door de aankoopdienst zal gelanceerd worden. 
 • Nagaan of de ontwikkelingen beantwoorden aan de behoeften van de organisatie, aan de technische normen en aan de wettelijke verplichtingen, in samenwerking met de gespecialiseerde profielen binnen en buiten de organisatie. 
 • Een communicatieplan opstellen en ervoor zorgen dat de hiërarchie en andere belanghebbenden correct en tijdig worden geïnformeerd over de voortgang van het project. 
 • De voortgang van het project en eventuele risico's bewaken. Bij onvoorziene omstandigheden los je problemen zo snel mogelijk op. 

Je zal ingezet worden bij verschillende moderniseringsprojecten binnen CDSCA. Het werken in deze functie zal jou dus heel wat afwisseling bieden.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats in het Team Communicatie, dat deel uitmaakt van de dienst INFOCOM binnen de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (Kwartier Koningin Astrid - Bruynstraat 1 - Blok F0) in Neder-over-Heembeek. 

De dienst Infocom is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en is de woordvoerder van de CDSCA. De dienst zorgt voor de interne en externe communicatie van de verschillende diensten van de CDSCA met als doel: 

 • De begunstigden van de CDSCA zoveel mogelijk informatie verstrekken over het bestaan en de werking van de CDSCA. 
 • De sociale en culturele activiteiten bevorderen, bijvoorbeeld door voordelige tarieven aan te bieden of activiteitendagen te organiseren. 
 • Het aanbieden van commerciële voordelen aan de begunstigden van Defensie (Webshop). 

De dienst Infocom behandelt ook klachten, parlementaire vragen en dossiers over de hospitalisatieverzekering voor gepensioneerd personeel van Defensie.

CDSCA  is een federale instelling van openbaar nut onder de controle van de Minister van Defensie. De instelling heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van de actieve en gepensioneerde militairen en burgers van Defensie en hun gezin. Ook de veteranen behoren tot haar gerechtigden. 

De kerntaken van de CDSCA zijn: de sociale dienstverlening, de kinderdagverblijven, de huisvesting en de vakantiesector. CDSCA beheert ook een benefitsplatform (kortingen winkels, pretparken ...) ten gunste van haar gerechtigden. 

De centrale administratie is gevestigd in het Militair Hospitaal, Kwartier Koningin Astrid - Bruynstraat 1 - Blok F0 te 1120 Neder-over-Heembeek, maar heeft ook regionale diensten over het hele land. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in het domein van media-communicatie
 • OF: Je hebt een algemeen masterdiploma en minstens een jaar ervaring in het domein van communicatie 
 • Je hebt minstens een jaar ervaring in het domein van projectbeheer
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie en een eventuele test op computer bij FOD BOSA in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Projectbeheerder Communicatie (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid tot telewerk 
  • glijdende uurregeling en soepele reglementering voor verloven en afwezigheden i.f.v. de dienstbehoeften 
  • 26 dagen verlof op te nemen rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst + 5 dagen bijkomende verlof op te nemen rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst
  • recuperatie feestdagen die in een weekend vallen tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidingsaanbod en ontwikkelings- en loopbaanperspectieven
 • Financiële voordelen
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • gratis hospitalisatieverzekering en voordelige formule voor gezinsleden (voor contracten vanaf 1 jaar dienst bij CDSCA of bij een contract van onbepaalde duur)
  • Gratis medische zorgen en tussenkomst in medicijnen (systeem aangenomen geneesheren Defensie) 
  • maaltijdcheques van 6 EUR per gepresteerde dag vanaf 1 maand dienstanciënniteit
  • een GSM voor dienstgebruik 
  • rechthebbende van de diensten aangeboden door de CDSCA (o.a. kinderopvang, vakantiecentra in België, korting op reizen georganiseerd door touroperator, interne sociale dienst)
  • activiteiten georganiseerd door de interne sociale actie (o.a. eindejaarsgeschenk, drink ...) 
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via het Benefits-platform
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • de mogelijkheid bestaat om vorige diensten verricht in de privésector of als zelfstandige in aanmerking te laten komen voor je geldelijke anciënniteit op voorwaarde dat deze als nuttige beroepservaring worden erkend voor de uitoefening van de functie.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Hellen Aubroeck
  Verantwoordelijke Infocom
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
  02/443.25.33

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je gebeten door communicatie en werk je graag projecten uit van begin tot eind? Ben je resultaatsgericht en werk je graag zelfstandig? Dan is het Team Communicatie van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging op zoek naar jou! 

In deze functie ben je autonoom verantwoordelijk voor een aantal projecten binnen het Team Communicatie. Jouw takenpakket bestaat uit: 

 • Optreden als centrale coördinator van projecten (zoals vernieuwen visuele identiteit, vernieuwen website ...) en nauwe contacten onderhouden met een diverse groep interne en externe belanghebbenden (management, andere diensten, externe firma's voor grafisch design en webdesign ...) om hun behoeften en hun vraag of visie te analyseren. 
 • Vertalen van de projectvereisten in concrete actieplannen voor de verschillende partijen die bij het project betrokken zijn en deze met hen afstemmen. Je zal hierin worden bijgestaan door het diensthoofd Communicatie. 
 • De verantwoordelijkheid hebben voor de uitrol van het project, de planning en coördinatie van de verschillende deelprojecten. Je plant en leidt vergaderingen, onderhandelt met de betrokken partijen en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit. 
 • Vertalen van de projectvereisten naar een technisch dossier ter voorbereiding van de overheidsopdracht die door de dienst overheidsopdrachten of door de aankoopdienst zal gelanceerd worden. 
 • Nagaan of de ontwikkelingen beantwoorden aan de behoeften van de organisatie, aan de technische normen en aan de wettelijke verplichtingen, in samenwerking met de gespecialiseerde profielen binnen en buiten de organisatie. 
 • Een communicatieplan opstellen en ervoor zorgen dat de hiërarchie en andere belanghebbenden correct en tijdig worden geïnformeerd over de voortgang van het project. 
 • De voortgang van het project en eventuele risico's bewaken. Bij onvoorziene omstandigheden los je problemen zo snel mogelijk op. 

Je zal ingezet worden bij verschillende moderniseringsprojecten binnen CDSCA. Het werken in deze functie zal jou dus heel wat afwisseling bieden.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats in het Team Communicatie, dat deel uitmaakt van de dienst INFOCOM binnen de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (Kwartier Koningin Astrid - Bruynstraat 1 - Blok F0) in Neder-over-Heembeek. 

De dienst Infocom is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en is de woordvoerder van de CDSCA. De dienst zorgt voor de interne en externe communicatie van de verschillende diensten van de CDSCA met als doel: 

 • De begunstigden van de CDSCA zoveel mogelijk informatie verstrekken over het bestaan en de werking van de CDSCA. 
 • De sociale en culturele activiteiten bevorderen, bijvoorbeeld door voordelige tarieven aan te bieden of activiteitendagen te organiseren. 
 • Het aanbieden van commerciële voordelen aan de begunstigden van Defensie (Webshop). 

De dienst Infocom behandelt ook klachten, parlementaire vragen en dossiers over de hospitalisatieverzekering voor gepensioneerd personeel van Defensie.

CDSCA  is een federale instelling van openbaar nut onder de controle van de Minister van Defensie. De instelling heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van de actieve en gepensioneerde militairen en burgers van Defensie en hun gezin. Ook de veteranen behoren tot haar gerechtigden. 

De kerntaken van de CDSCA zijn: de sociale dienstverlening, de kinderdagverblijven, de huisvesting en de vakantiesector. CDSCA beheert ook een benefitsplatform (kortingen winkels, pretparken ...) ten gunste van haar gerechtigden. 

De centrale administratie is gevestigd in het Militair Hospitaal, Kwartier Koningin Astrid - Bruynstraat 1 - Blok F0 te 1120 Neder-over-Heembeek, maar heeft ook regionale diensten over het hele land. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondeling communiceren: Je kan je mondeling op een vlotte manier uitdrukken. 
 • Schriftelijk communiceren: Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een meerwaarde. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in het domein van media-communicatie
 • OF: Je hebt een algemeen masterdiploma en minstens een jaar ervaring in het domein van communicatie 
 • Je hebt minstens een jaar ervaring in het domein van projectbeheer
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Profiel 1 (specifiek diploma media-communicatie met één jaar werkervaring):

 • ​Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) in het domein media-communicatie (b.v. communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie, journalistiek, meertalige communicatie, theater en de filmwetenschappen of e-communicatiemanagement …) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie. ​

Profiel 2 (algemeen diploma met één jaar werkervaring): 

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (zie profiel 2).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (zie profiel 2).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Profiel 1 (specifiek diploma media-communicatie met één jaar werkervaring):

Een relevante professionele ervaring van minimaal 1 jaar in het domein van projectbeheer in de twee onderstaande taken: 

 • Projectplanning, -opvolging, -bijsturing en -evaluatie
 • Vertalen van de strategie in een concreet actieplan (middelen, personen, resources) 

EN in ten minste één van de volgende vier taken: 

 • Administratieve en financiële opvolging van een project 
 • Beheer van de door het project veroorzaakte veranderingen 
 • Evaluatie van de voortgang en herkadering van een project 
 • Contactpersoon tussen de verschillende betrokken actoren van een project (zowel intern als extern) 

 

Profiel 2 (algemeen masterdiploma met één jaar werkervaring): 

Een relevante professionele ervaring van minimaal 1 jaar waarvan ten minste: 

 • 1 jaar in het domein van media en communicatie in ten minste twee van onderstaande taken: 
  • Uitwerken, uitvoeren en opvolgen van een intern/extern communicatieplan 
  • Coördinatie van een intern/extern communicatiebeleid 
  • Ontwikkelen en/of coördinatie van externe communicatie acties en -projecten 
  • Redactie van communicatiemateriaal 
 • EN 1 jaar in het domein van projectbeheer in de twee onderstaande taken:
  • Projectplanning, -opvolging, -bijsturing en -evaluatie
  • Vertalen van de strategie in een concreet actieplan (middelen, personen, resources) 
  • EN in ten minste één van de volgende vier taken: 
   • Administratieve en financiële opvolging van een project 
   • Beheer van de door het project veroorzaakte veranderingen 
   • Evaluatie van de voortgang en herkadering van een project 
   • Contactpersoon tussen de verschillende betrokken actoren van een project (zowel intern als extern) 

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Projectbeheerder Communicatie (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid tot telewerk 
  • glijdende uurregeling en soepele reglementering voor verloven en afwezigheden i.f.v. de dienstbehoeften 
  • 26 dagen verlof op te nemen rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst + 5 dagen bijkomende verlof op te nemen rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst
  • recuperatie feestdagen die in een weekend vallen tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidingsaanbod en ontwikkelings- en loopbaanperspectieven
 • Financiële voordelen
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • gratis hospitalisatieverzekering en voordelige formule voor gezinsleden (voor contracten vanaf 1 jaar dienst bij CDSCA of bij een contract van onbepaalde duur)
  • Gratis medische zorgen en tussenkomst in medicijnen (systeem aangenomen geneesheren Defensie) 
  • maaltijdcheques van 6 EUR per gepresteerde dag vanaf 1 maand dienstanciënniteit
  • een GSM voor dienstgebruik 
  • rechthebbende van de diensten aangeboden door de CDSCA (o.a. kinderopvang, vakantiecentra in België, korting op reizen georganiseerd door touroperator, interne sociale dienst)
  • activiteiten georganiseerd door de interne sociale actie (o.a. eindejaarsgeschenk, drink ...) 
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via het Benefits-platform
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • de mogelijkheid bestaat om vorige diensten verricht in de privésector of als zelfstandige in aanmerking te laten komen voor je geldelijke anciënniteit op voorwaarde dat deze als nuttige beroepservaring worden erkend voor de uitoefening van de functie.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie en een eventuele test op computer bij FOD BOSA in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”). Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten? 

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 90 minuten)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren 
 • Beslissen 

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond midden mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 60 min + 45 min voorbereiding)

Scenario 1: Interview met gevalstudie (+/- 60 min + 45 min voorbereiding) + PC-proef (+/- 90 min)

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand of aansluitend na het interview. Via een geïnformatiseerde testen worden de competenties informatie integreren en beslissen gemeten. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 120 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde proef EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview

Indien dit scenario gevolgd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Scenario 2: Interview met gevalstudie (+/- 60 min + 45 min voorbereiding) 

Indien de PC-proef wel als afzonderlijke proef wordt georganiseerd (zie stap 3), bestaat stap 4 enkel uit een interview. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien dit scenario gevolgd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: Specifieke screening - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'Objectieven behalen' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 april 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Hellen Aubroeck
  Verantwoordelijke Infocom
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
  02/443.25.33

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Het is een boeiende job met veel uitdaging.
  Vincent Vankeerberghen
  Technisch deskundige - expert bouw
  -
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
  More about Vincent Vankeerberghen