Coördinator risicobeheer (m/v/x)

Regie der Gebouwen

Selectiecode

ANG24143

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Risico-analyse is een cruciaal element binnen onze organisatie die volop inzet op de steeds veranderende context. Zin om hierin een rol op te nemen door jouw inzicht in organisatiebeheer en jouw sterk analytisch vermogen in te zetten? Kijk je uit naar een job waarin onze uiteenlopende diensten en afdelingen jouw werkterrein zijn? 

En ben je op zoek naar een dynamische, flexibele en boeiende job waarin je je inzet voor een breder maatschappelijk doel?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze dienst Organisatiebeheersing zijn we op zoek naar een coördinator risicobeheer.

Jouw takenpakket omvat onder meer:

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling, implementatie en het beheer van structuren, processen en tools inzake organisatiebeheersing.
 • Je neemt deel aan analyse- of verbeterprojecten van de bestaande processen, procedures en systemen.
 • Je implementeert de veranderingsprocessen om de organisatie efficiënter te maken.
 • Je adviseert en informeert interne klanten om hen te ondersteunen bij de implementatie van veranderingstrajecten.
 • Je verzamelt, analyseert en integreert informatie op het vlak van de organisatiecontrole (o.a. organisatieontwikkeling, kwaliteit, procesaudit, verandermanagement, integriteit, risicomanagement) om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van interne klanten.
 • Je volgt de evoluties binnen jouw vakgebied en je deelt relevante informatie met collega's om de expertise van de dienst te vergroten (raadplegen van gespecialiseerde literatuur, vergelijkingen maken met andere organisaties binnen en buiten de overheidsdiensten, opleidingen volgen, reflectienota's schrijven en resultaten presenteren)
 • Je bent het aanspreekpunt voor de controleorganen (o.a. Federale Interne Audit, Rekenhof) en voor het management van de Regie der Gebouwen inzake het beheer van de audits en de daaraan verbonden aanbevelingen.
 • Je vervangt de dienstverantwoordelijke bij o.a. de planning van teamtaken om zo bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van de afdeling en de ontwikkeling van medewerkers.

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats van Coördinator risicobeheer op de dienst Organisatiebeheersing bij de Regie der gebouwen (Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel)

 

De Dienst Organisatiebeheersing ondersteunt het Directiecomité bij:

 • het verder optimaliseren van de risicobeheersing           
 • het streven naar het behalen van de doelstellingen en missies van de organisatie 
 • het verzekeren van een optimale compliance van de wetgeving          
 • het verzekeren van kwalitatieve en betrouwbare rapportering     
 • het uitwerken van efficiënte en effectieve processen met een gepaste toewijzing van (budgettaire) middelen        
 • het proces van dialoog en samenwerking binnen de organisatie

De Dienst Organisatiebeheersing is ook verantwoordelijk voor het monitoren van de implementatie van auditaanbevelingen

 

De Regie der Gebouwen staat in voor de kwalitatieve huisvesting van de diensten van de federale ambtenaren en het behoud van het federaal architectonisch erfgoed.

Naast de centrale administratie in Brussel, zijn er ook operationele diensten verspreid over het hele land. 

De Regie heeft zich de afgelopen jaren sterk gericht op de modernisering en zit nog steeds midden in de verandering. Zo biedt het haar medewerkers een prettige, kwalitatieve en motiverende werkomgeving. Het richt zich op resultaatgericht werken, aantrekkelijke kantoren, het gebruik van nieuwe technologieën en een verhoogde digitalisering van de activiteiten. Ten slotte hecht het veel belang aan teamwork en de balans tussen werk en privé.

Neem zeker eens een kijkje op onze webpagina en ontdek wat werken bij de Regie der gebouwen zoal inhoudt!

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt 2 testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaar 30, 1000 Brussel)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als afzonderlijke stap georganiseerd worden maar wel samen met het interview
 4. Je legt een interview af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaar 30, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,012 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • mogelijkheid tot het opnemen van 12 dagen recuperatie-verlof
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een telewerkpremie te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen zoals tussenkomst in de kinderopvang tijdens schoolvakanties 
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Risico-analyse is een cruciaal element binnen onze organisatie die volop inzet op de steeds veranderende context. Zin om hierin een rol op te nemen door jouw inzicht in organisatiebeheer en jouw sterk analytisch vermogen in te zetten? Kijk je uit naar een job waarin onze uiteenlopende diensten en afdelingen jouw werkterrein zijn? 

En ben je op zoek naar een dynamische, flexibele en boeiende job waarin je je inzet voor een breder maatschappelijk doel?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze dienst Organisatiebeheersing zijn we op zoek naar een coördinator risicobeheer.

Jouw takenpakket omvat onder meer:

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling, implementatie en het beheer van structuren, processen en tools inzake organisatiebeheersing.
 • Je neemt deel aan analyse- of verbeterprojecten van de bestaande processen, procedures en systemen.
 • Je implementeert de veranderingsprocessen om de organisatie efficiënter te maken.
 • Je adviseert en informeert interne klanten om hen te ondersteunen bij de implementatie van veranderingstrajecten.
 • Je verzamelt, analyseert en integreert informatie op het vlak van de organisatiecontrole (o.a. organisatieontwikkeling, kwaliteit, procesaudit, verandermanagement, integriteit, risicomanagement) om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van interne klanten.
 • Je volgt de evoluties binnen jouw vakgebied en je deelt relevante informatie met collega's om de expertise van de dienst te vergroten (raadplegen van gespecialiseerde literatuur, vergelijkingen maken met andere organisaties binnen en buiten de overheidsdiensten, opleidingen volgen, reflectienota's schrijven en resultaten presenteren)
 • Je bent het aanspreekpunt voor de controleorganen (o.a. Federale Interne Audit, Rekenhof) en voor het management van de Regie der Gebouwen inzake het beheer van de audits en de daaraan verbonden aanbevelingen.
 • Je vervangt de dienstverantwoordelijke bij o.a. de planning van teamtaken om zo bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van de afdeling en de ontwikkeling van medewerkers.

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats van Coördinator risicobeheer op de dienst Organisatiebeheersing bij de Regie der gebouwen (Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel)

 

De Dienst Organisatiebeheersing ondersteunt het Directiecomité bij:

 • het verder optimaliseren van de risicobeheersing           
 • het streven naar het behalen van de doelstellingen en missies van de organisatie 
 • het verzekeren van een optimale compliance van de wetgeving          
 • het verzekeren van kwalitatieve en betrouwbare rapportering     
 • het uitwerken van efficiënte en effectieve processen met een gepaste toewijzing van (budgettaire) middelen        
 • het proces van dialoog en samenwerking binnen de organisatie

De Dienst Organisatiebeheersing is ook verantwoordelijk voor het monitoren van de implementatie van auditaanbevelingen

 

De Regie der Gebouwen staat in voor de kwalitatieve huisvesting van de diensten van de federale ambtenaren en het behoud van het federaal architectonisch erfgoed.

Naast de centrale administratie in Brussel, zijn er ook operationele diensten verspreid over het hele land. 

De Regie heeft zich de afgelopen jaren sterk gericht op de modernisering en zit nog steeds midden in de verandering. Zo biedt het haar medewerkers een prettige, kwalitatieve en motiverende werkomgeving. Het richt zich op resultaatgericht werken, aantrekkelijke kantoren, het gebruik van nieuwe technologieën en een verhoogde digitalisering van de activiteiten. Ten slotte hecht het veel belang aan teamwork en de balans tussen werk en privé.

Neem zeker eens een kijkje op onze webpagina en ontdek wat werken bij de Regie der gebouwen zoal inhoudt!

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Stress beheren: je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Goede mondelinge communicatievaardigheden

Redeneervaardigheden

 • Abstract redeneervermogen

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie 'goede mondelinge communicatievaardigheden' wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt gezien je in een tweetalige organisatie zal werken
 • Vlot kunnen werken met de courante Microsoft office programma's (in het bijzonder Excel) is aangewezen 

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: een specifiek masterdiploma waarbij GEEN werkervaring vereist is:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

 

OPTIE 2: een masterdiploma waarbij minimum 1 JAAR werkervaring vereist is:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

 

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2 

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Afhankelijk van jouw diploma (zie de rubriek 'deelnemingsvoorwaarden - diploma'), is er voor deze functie een specifieke werkervaring vereist:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van risicobeheersing in minstens 1 van onderstaande taken: 

 • interne of externe audit
 • risicomanagement
 • evalueren van de kwaliteit van het interne controlesysteem en formuleren van aanbevelingen om de effectiviteit en de efficiëntie ervan te verhogen
 • compliance, business continuity management, incident management, anti-fraude management, procesverbetering of Business Process Modeling (BPM)
 • actief nakijken van de risicorapportering en deze rapportering gebruiken om risico's te beheren

 

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,012 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • mogelijkheid tot het opnemen van 12 dagen recuperatie-verlof
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een telewerkpremie te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen zoals tussenkomst in de kinderopvang tijdens schoolvakanties 
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt 2 testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaar 30, 1000 Brussel)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als afzonderlijke stap georganiseerd worden maar wel samen met het interview
 4. Je legt een interview af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaar 30, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Afhankelijk van jouw diploma (zie rubriek 'deelnemingsvoorwaarden - diploma) is er een relevante werkervaring vereist.

In dat geval wordt je alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2uur)

Afhankelijk van het aantal kandidaten, kan deze PC-proef ook voorafgaand of aansluitend op het interview georganiseerd worden (zie rubriek 'stap 4: specifieke screening - Interview'). 

Via een situationele beoordelingstest en een test abstract redeneervermogen worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen
 • abstract redeneervermogen

In het geval deze proef als afzonderlijk stap georganiseerd wordt, zal deze plaatsvinden plaatsvinden van 21 tot 24 mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/-1 uur) met EVENTUEEL PC-test  (+- 2 uur) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

 

Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zullen de interviews plaatsvinden van 06 tot 11 juni 2024 (onder voorbehoud). Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal je voorafgaand of volgend op jouw interview, de PC-proef afleggen (zie rubriek ‘Stap 3: specifieke screening – PC) Deze proef zal plaatsvinden van 21 tot 24 mei 2024 (onder voorbehoud) Je bent geslaagd als je ten minste 65 punten op 130 behaalt op het totaal van het interview en pc-gestuurde test samen EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder pc-gestuurde proef). De pc-gestuurde proef staat op 30 punten (voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 26/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bert De Bleecker
  De renovatie van de stookplaats op de site van de verkeerspolitie in Gentbrugge is het leukste project waaraan ik meegewerkt heb.
  Bert De Bleecker
  Technisch deskundige HVAC
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Bert De Bleecker
 • Portret Heleen Geeraerts
  Het is de variatie aan taken die ik heel boeiend vind. Ik heb nog geen twee projecten gehad die hetzelfde waren!
  Heleen Geeraerts
  HVAC-ingenieur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Heleen Geeraerts
 • Portret Latifa Souabi
  Wat ik op prijs stel in mijn werk is de autonomie, de verantwoordelijkheid en de interne en externe contacten.
  Latifa Souabi
  Technisch deskundige Bouw en Renovatie
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Latifa Souabi
 • Portret Myriam Abdel Basset
  Ik werk hier graag. Ik kan tonen wat ik kan en word goed begeleid.
  Myriam Abdel Basset
  Medewerker Talent Acquisition
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Myriam Abdel Basset
 • Portret David Boribon
  De Regie der Gebouwen moedigt haar medewerkers aan om hun kunnen te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.
  David Boribon
  Selectieverantwoordelijke
  -
  Regie der Gebouwen
  More about David Boribon
 • Portret Mounia Selmani
  Ik heb veel autonomie maar word bij projecten niet aan mijn lot overgelaten.
  Mounia Selmani
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Mounia Selmani
 • Portret Rinaldo Soccol
  Het gevoel om in een goed geolied team te mogen meedraaien, geeft de voldoening die je nodig hebt om met plezier te gaan werken.
  Rinaldo Soccol
  Werfcontroleur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Rinaldo Soccol
 • Portret Hugues Malherbe
  De Regie biedt een aangename werkplek en de mogelijkheid om te telewerken, waardoor je werk en priveleven goed op elkaar kunt afstemmen.
  Hugues Malherbe
  Projectmanager – Facility
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Hugues Malherbe
 • Portret Florian Heuse
  De projecten waaraan wij werken zijn zeer gevarieerd, wat ons in staat stelt te innoveren en ervaring op te doen.
  Florian Heuse
  Milieudeskundige
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Florian Heuse
 • Portret Sara Verstraete
  De projecten waar ik aan werk zijn heel boeiend. Het gaat van kantoorgebouwen tot musea en die variatie is heel leuk.
  Sara Verstraete
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Sara Verstraete