Teamleader Medische Onkosten (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG24147

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je ervaring als leidinggevende en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Beschik je over voldoende teamspirit en een positieve gedreven werkhouding? Wil je coach worden van een enthousiast team? Dan ben jij mogelijks diegene die we zoeken!

Als Teamleader (A2) leidt en organiseer je de cel "Medische Onkosten". Je belangrijkste doelstelling is om ervoor te zorgen dat slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten hun medische onkosten binnen de opgelegde termijnen terugbetaald krijgen. Hierbij dien je rekening te houden met het beschikbare budget, operationele aspecten en personeelsbeleid (organisatie en opvolging van taken, coaching en ontwikkeling van medewerkers van de cel). Tevens werk je mee aan het optimaliseren van de verschillende procedures om zo een uniforme en transparante dienstverlening voor interne - en externe klanten te voorzien.

Meer specifiek zal je instaan voor volgende taken:

 • Je zorgt ervoor dat de dossiers door je medewerkers behandeld worden volgens de geldende richtlijnen, binnen de opgegeven tijdslimieten en dat ze voldoen aan de vastgelegde kwaliteitsnormen. Dit doe je door te zorgen voor een goede opvolging van je medewerkers en ben bij te sturen waar nodig.
 • Je fungeert als coach en bent verantwoordelijk voor het beheer, de opvolging, de evaluatie en de ontwikkeling van de medewerkers van je cel. Je waakt erover optimale werkomstandigheden te voorzien waardoor ze zich ten voile kunnen inzetten voor hun werk.
 • Je volgt het beschikbare en gespendeerde budget en de behandeltermijnen op via boordtabellen, supervisies, etc en neemt de nodige acties Je geeft advies en ondersteuning bij het uitwerken van het managementplan en de actieplannen. Op deze manier kan het management correcte strategische beslissingen nemen, rekening houdend met de beschikbare medewerkers en - budgetten.
 • Je fungeert als contactpersoon en zorgt ervoor dat je de juiste informatie vb. over politieke beslissingen en parlementaire vragen, doorgeeft aan interne - en externe betrokkenen. Tevens stel je aile nodige documentatie ter beschikking zodat je je medewerkers (van de dienst en medische centra) en de Medex artsen kan informeren over procedures, nieuwe evoluties en wetgeving.
 • Je geeft opleidingen aan (nieuwe) medewerkers van Medex en het contactcenter of bij externe partners.
 • Je behandelt klachten en verbeteringslijsten inzake Mediflow in samenwerking met de dienst Applicatiebeheer.
 • Je behandelt complexe klachten van klanten, werkgevers en derden

Voor deze rol ontvang je een opleiding on-the-job, waarbij kennis met betrekking tot arbeidsongevallen kan worden verworven.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de cel Medische Onkosten (Medex) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL)

De cel Medische Onkosten beheert de terugbetalingen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten voor aangesloten werkgevers uit de publieke sector. Het celhoofd en de 20 administratieve medewerkers verwerken de aanvragen tot terugbetaling: ze waken over tijdige en correcte registratie, controle en validatie van de terugbetalingen van onkosten aan de slachtoffers van arbeidsongevallen. Ze informeren zowel werkgever als werknemer over de te volgen procedure als over de stand van zaken van dossiers die in behandeling zijn. 

Medex voert medische onderzoeken uit bij personeel van de overheidssector in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vroegtijdige pensionering om medische redenen en afwezigheden wegens ziekte. Verder voert Medex, medische expertises uit in het kader van verkeersveiligheid bij piloten en chauffeurs. De dienst bevat ook de gerechtelijke geneeskundige dienst (GGD) die de invaliditeit bepaalt van oorlogsinvaliden, van militairen in vrede – en oorlogstijd en van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (vb. aanslagen).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het “One World, One Health” – principe, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet en de gezondheid van dieren, planten en voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel die hun expertise en talenten willen inzetten

Dat betekent dat wij streven naar een cultuur waarin erkenning, samenwerking, ten dienste van de samenleving, verantwoordelijkheid en duurzaamheid niet alleen woorden blijven, maar ook beleefd worden – elke dag opnieuw.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube

Ontdek Medex via deze video.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie en eventuele pc-proef bij FOD BOSA in Brussel 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • telewerken volledig geïntegreerd in onze organisatie
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • Financiële voordelen
   • elektronische maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag (waarvan €4,91 wordt betaald door de werkgever en €1,09 door de werknemer)
   • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie : financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
   • allerlei sociale voordelen
   • beschikken over een laptop, tussenkomst in de gsm-kosten (Proximus)
   • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   • valorisatie van uw eerdere werkervaring op basis van het niveau van de functie

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Cindy Gribomont
  Diensthoofd Evaluatie Lichamelijke Schade
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.77.27

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je ervaring als leidinggevende en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Beschik je over voldoende teamspirit en een positieve gedreven werkhouding? Wil je coach worden van een enthousiast team? Dan ben jij mogelijks diegene die we zoeken!

Als Teamleader (A2) leidt en organiseer je de cel "Medische Onkosten". Je belangrijkste doelstelling is om ervoor te zorgen dat slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten hun medische onkosten binnen de opgelegde termijnen terugbetaald krijgen. Hierbij dien je rekening te houden met het beschikbare budget, operationele aspecten en personeelsbeleid (organisatie en opvolging van taken, coaching en ontwikkeling van medewerkers van de cel). Tevens werk je mee aan het optimaliseren van de verschillende procedures om zo een uniforme en transparante dienstverlening voor interne - en externe klanten te voorzien.

Meer specifiek zal je instaan voor volgende taken:

 • Je zorgt ervoor dat de dossiers door je medewerkers behandeld worden volgens de geldende richtlijnen, binnen de opgegeven tijdslimieten en dat ze voldoen aan de vastgelegde kwaliteitsnormen. Dit doe je door te zorgen voor een goede opvolging van je medewerkers en ben bij te sturen waar nodig.
 • Je fungeert als coach en bent verantwoordelijk voor het beheer, de opvolging, de evaluatie en de ontwikkeling van de medewerkers van je cel. Je waakt erover optimale werkomstandigheden te voorzien waardoor ze zich ten voile kunnen inzetten voor hun werk.
 • Je volgt het beschikbare en gespendeerde budget en de behandeltermijnen op via boordtabellen, supervisies, etc en neemt de nodige acties Je geeft advies en ondersteuning bij het uitwerken van het managementplan en de actieplannen. Op deze manier kan het management correcte strategische beslissingen nemen, rekening houdend met de beschikbare medewerkers en - budgetten.
 • Je fungeert als contactpersoon en zorgt ervoor dat je de juiste informatie vb. over politieke beslissingen en parlementaire vragen, doorgeeft aan interne - en externe betrokkenen. Tevens stel je aile nodige documentatie ter beschikking zodat je je medewerkers (van de dienst en medische centra) en de Medex artsen kan informeren over procedures, nieuwe evoluties en wetgeving.
 • Je geeft opleidingen aan (nieuwe) medewerkers van Medex en het contactcenter of bij externe partners.
 • Je behandelt klachten en verbeteringslijsten inzake Mediflow in samenwerking met de dienst Applicatiebeheer.
 • Je behandelt complexe klachten van klanten, werkgevers en derden

Voor deze rol ontvang je een opleiding on-the-job, waarbij kennis met betrekking tot arbeidsongevallen kan worden verworven.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de cel Medische Onkosten (Medex) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL)

De cel Medische Onkosten beheert de terugbetalingen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten voor aangesloten werkgevers uit de publieke sector. Het celhoofd en de 20 administratieve medewerkers verwerken de aanvragen tot terugbetaling: ze waken over tijdige en correcte registratie, controle en validatie van de terugbetalingen van onkosten aan de slachtoffers van arbeidsongevallen. Ze informeren zowel werkgever als werknemer over de te volgen procedure als over de stand van zaken van dossiers die in behandeling zijn. 

Medex voert medische onderzoeken uit bij personeel van de overheidssector in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vroegtijdige pensionering om medische redenen en afwezigheden wegens ziekte. Verder voert Medex, medische expertises uit in het kader van verkeersveiligheid bij piloten en chauffeurs. De dienst bevat ook de gerechtelijke geneeskundige dienst (GGD) die de invaliditeit bepaalt van oorlogsinvaliden, van militairen in vrede – en oorlogstijd en van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (vb. aanslagen).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het “One World, One Health” – principe, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet en de gezondheid van dieren, planten en voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel die hun expertise en talenten willen inzetten

Dat betekent dat wij streven naar een cultuur waarin erkenning, samenwerking, ten dienste van de samenleving, verantwoordelijkheid en duurzaamheid niet alleen woorden blijven, maar ook beleefd worden – elke dag opnieuw.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube

Ontdek Medex via deze video.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).

Technische competenties

 • Mondeling communiceren: Je communiceert informatie, ideeën en meningen mondeling op een correcte en gestructureerde manier, waarbij je ze versterkt met gepast non-verbaal gedrag (intonatie, houding, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact, enz.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties "medewerkers ontwikkelen" en "objectieven behalen" en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je tewerkgesteld wordt in een tweetalige omgeving is kennis van het Frans een pluspunt
 • Je hebt reeds enige ervaring in het geven van opleidingen
 • Je bent vertrouwd met de meest courante informaticatools (Office) zoals Word, Excel, PowerPoint, 
  Teams,....
 • Je bent vertrouwd met de medische terminologie
 • Je beschikt over een boekhoudkundige basiskennis
 • Je kan vlot cijfers analyseren en hieruit passende conclusies trekken

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in een leidinggevende functie, in minstens 1 van onderstaande taken: 

 • coachen en begeleiden van medewerkers 
 • opvolgen en evalueren van de prestaties van medewerkers 
 • opleiden van medewerkers 
 • organiseren van de dagelijkse werking van het team 
 • uitvoeren van kwaliteitscontroles en opvolgen van de prestaties van de teamleden
 • organiseren van netwerkvergaderingen en overlegmomenten met het team

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • telewerken volledig geïntegreerd in onze organisatie
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • Financiële voordelen
   • elektronische maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag (waarvan €4,91 wordt betaald door de werkgever en €1,09 door de werknemer)
   • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie : financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
   • allerlei sociale voordelen
   • beschikken over een laptop, tussenkomst in de gsm-kosten (Proximus)
   • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   • valorisatie van uw eerdere werkervaring op basis van het niveau van de functie

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie en eventuele pc-proef bij FOD BOSA in Brussel 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 95min)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 16 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen
 • zichzelf ontwikkelen 
 • objectieven behalen 

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden tussen 6 mei 2024 en 13 mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.  

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test). 

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 16 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview + gevalstudie (+/- 1u15 + 35min voorbereiding) + eventuele pc-test (40min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3 ), zal een PC-proef plaatsvinden voor of na het interview. Via een situationele beoordelingstest wordt de competentie "informatie integreren" gemeten. In dit geval ben je geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt (op het totaal van het interview en de pc-proef).

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden mei 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 16 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Cindy Gribomont
  Diensthoofd Evaluatie Lichamelijke Schade
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.77.27

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay