Arts-arbeidsinspecteur (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Selectiecode

ANG24156

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 2000 Antwerpen
 • 9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je of behaal je binnenkort een diploma van arts? Hou je van een job met variatie en spreekt het jou aan om je in te zetten voor het welzijn van de werknemers in bedrijven en op bouwplaatsen? Dan is onze job van arts-arbeidsinspecteur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg iets voor jou!

Wij zoeken zowel laatstejaarsstudenten, net afgestudeerden als ervaren artsen. De kneepjes van het vak leer je via een on-the-job training.

Hoofdtaken

 • Je arbitreert geschillen tussen (de arts van) de werknemer en de arbeidsartsen in het kader van beslissingen van arbeidsongeschiktheid bij het gezondheidstoezicht op de werknemers en in het kader van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
 • Je brengt bestaande en mogelijks nieuwe risico’s op beroepsziekten in kaart op basis van de aangifte van beroepsziekten, de kennisname van werkmethodes en procedés op het terrein. 
 • Je voert al dan niet aangekondigde specifieke inspectiebezoeken uit in bedrijven, instellingen, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en op bouwplaatsen die in je ambtsgebied gevestigd zijn. Je gaat na of de regelgeving er op het vlak van welzijn op het werk wordt nageleefd. Onze inspectiebezoeken zijn:
  • proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst zelf;
  • reactief, in het kader van een geopend onderzoek (bijvoorbeeld een klacht, een arbeidsongeval of de aangifte van een beroepsziekte).
 • Indien je inbreuken op de regelgeving vaststelt, zal je de toestand laten regulariseren. Er zijn verschillende mogelijke acties, afhankelijk van de ernst van de inbreuk:
  • een schriftelijke waarschuwing;
  • het opleggen van verplichte maatregelen;
  • het bevel tot stopzetting van gevaarlijke activiteiten;
  • het opstellen van een proces-verbaal van overtreding.

Neventaken

 • Je geeft advies binnen je organisatie op basis van je eigen brede expertise inzake controles en je overtuigt anderen om je voorstellen toe te passen om zo mee te werken aan het verbeteren en/of opstellen van de reglementering.
 • Je bent het aanspreekpunt voor gezondheidsgerelateerde materies voor medewerkers van de regionale directie en je ondersteunt de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (Seveso).
 • Je informeert en adviseert de werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers over de praktische toepassing van de welzijnsreglementering en neemt een beslissing in geval van betwisting na de partijen gehoord te hebben.
 • Je werkt als lid van een kennisgroep actief mee aan het beheren en verspreiden van de kennis in minstens de welzijnsdiscipline gezondheid en houdt je kennis op vlak van arbeidsgezondheid actueel.
 • Je werkt mee aan het identificeren van opleidingsbehoeften voor inspecteurs en je geeft opleiding aan nieuwkomers.
 • Je vertegenwoordigt de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in diverse (inter)nationale en provinciale vergaderingen.
 • Je werkt actief mee aan nationale of lokale projecten of campagnes, waarvan je ook de leiding neemt.
 • Je hebt nauw en regelmatig contact met de arbeidsartsen en overlegt met hen in functie van de noden op het terrein en van nuttig geachte kennisvergaring over het gezondheidstoezicht van werknemers.

 

Bijzonderheden aan de functie:

 • Je bent flexibel wat betreft werkuren. Je maakt hierbij zelf je werkschema op in functie van je werk.
 • Je administratieve standplaats is je thuisadres, onafhankelijk van de regionale directie waar je werkt.
 • Je komt op het directiekantoor hoofdzakelijk voor dienst- en teamvergaderingen, overleg met je directiehoofd, besprekingen met je collega's of het verstrekken van inlichtingen aan werknemers of werkgevers die zich aandienen of telefonisch contact opnemen.
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair inspectieteam dat geleid wordt door een directiehoofd.
 • Je kan je autonoom verplaatsen naar de bedrijven en beschikt over voldoende fysieke capaciteiten om ter plaatse inspecties uit te voeren. Je bezit bij voorkeur over een rijbewijs B en een eigen wagen, gezien het aantal verplaatsingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie.
 • Je hebt de mogelijkheid om cumulatie aan te vragen, bijvoorbeeld om naast je functie ook als arts in een praktijk werkzaam te zijn.
 • De master-na-master of het doctoraat in de arbeidsgeneeskunde wordt volledig gefinancierd door de FOD WASO.

Wil je je een beter beeld van de functie vormen? Bekijk dan de getuigenis van jouw toekomstige collega Chris.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is momenteel 1 Nederlandstalige betrekking vacant bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW), van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Je zal de inspectieteams versterken in de volgende regionale directies:

 

Afhankelijk van je keuze, word je geaffecteerd aan één van deze twee regionale directies bij de Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk. Je biedt echter ook ondersteuning aan de andere regionale directie in kwestie.

Er is ook 1 Franstalige statutaire betrekking vacant. Indien je wenst deel te nemen via deze taalrol, kan je meer informatie terugvinden in de Franstalige vacature (AFG24117).

Het is mogelijk dat er in de toekomst bijkomende betrekkingen in deze of andere regionale directies zullen worden ingevuld op basis van de reservelijst van deze procedure.

De Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk is belast met het toezicht op de wetten en reglementen betreffende het welzijn van de werknemer in alle andere ondernemingen. Er zijn 8 regionale directies: 4 in het Vlaamse Gewest, 3 in het Waalse Gewest en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal gebied. Een regionale directie bestaat uit een multidisciplinair inspectieteam onder de leiding van een directiehoofd. De directies bestaan uit een twintigtal inspecteurs en uit 2 tot 5 administratieve medewerkers.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft als algemene opdracht het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze te verbeteren en ervoor te zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen betreffende welzijn worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Surf zeker eens naar onze website.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van arts of bent laatstejaarsstudent arts 2023 - 2024.
 • Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Een gedetailleerde beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma (en eventuele benoemingsbesluit)
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Vergoedingen

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 01/12/2023.

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 68,90 EUR netto per maand
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 20 EUR netto per maand 
 • Forfaitaire dagvergoeding van 224,39 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd)
 • Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een gelimiteerd kilometercontingent)

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 

Voordelen eigen aan de functie:

 • Een smartphone, laptop en een draagbare printer
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt.
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster ('s nachts, op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis
 • Tussenkomst betalende opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gedurende de vakantieperiodes (kinderopvang, speelpleinwerking, taal- of sportstages,...) van 30 EUR per jaar (niet van toepassing voor arts-arbeidsinspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad).
 • Gratis openbaar vervoer in het kader van dienstverplaatsingen.

 

Voordelen als federaal ambtenaar:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 38-uren werkweek (bij volledige prestaties)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie (enkel van toepassing voor arts-arbeidsinspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad)
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren), bijvoorbeeld de mogelijkheid om de master-na-master Arbeidsgeneeskunde te volgen na de stageperiode. De master-na-master of het doctoraat in de Arbeidsgeneeskunde wordt volledig gefinancierd door de FOD WASO.
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • mogelijkheid om een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik aan te vragen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je of behaal je binnenkort een diploma van arts? Hou je van een job met variatie en spreekt het jou aan om je in te zetten voor het welzijn van de werknemers in bedrijven en op bouwplaatsen? Dan is onze job van arts-arbeidsinspecteur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg iets voor jou!

Wij zoeken zowel laatstejaarsstudenten, net afgestudeerden als ervaren artsen. De kneepjes van het vak leer je via een on-the-job training.

Hoofdtaken

 • Je arbitreert geschillen tussen (de arts van) de werknemer en de arbeidsartsen in het kader van beslissingen van arbeidsongeschiktheid bij het gezondheidstoezicht op de werknemers en in het kader van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
 • Je brengt bestaande en mogelijks nieuwe risico’s op beroepsziekten in kaart op basis van de aangifte van beroepsziekten, de kennisname van werkmethodes en procedés op het terrein. 
 • Je voert al dan niet aangekondigde specifieke inspectiebezoeken uit in bedrijven, instellingen, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en op bouwplaatsen die in je ambtsgebied gevestigd zijn. Je gaat na of de regelgeving er op het vlak van welzijn op het werk wordt nageleefd. Onze inspectiebezoeken zijn:
  • proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst zelf;
  • reactief, in het kader van een geopend onderzoek (bijvoorbeeld een klacht, een arbeidsongeval of de aangifte van een beroepsziekte).
 • Indien je inbreuken op de regelgeving vaststelt, zal je de toestand laten regulariseren. Er zijn verschillende mogelijke acties, afhankelijk van de ernst van de inbreuk:
  • een schriftelijke waarschuwing;
  • het opleggen van verplichte maatregelen;
  • het bevel tot stopzetting van gevaarlijke activiteiten;
  • het opstellen van een proces-verbaal van overtreding.

Neventaken

 • Je geeft advies binnen je organisatie op basis van je eigen brede expertise inzake controles en je overtuigt anderen om je voorstellen toe te passen om zo mee te werken aan het verbeteren en/of opstellen van de reglementering.
 • Je bent het aanspreekpunt voor gezondheidsgerelateerde materies voor medewerkers van de regionale directie en je ondersteunt de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (Seveso).
 • Je informeert en adviseert de werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers over de praktische toepassing van de welzijnsreglementering en neemt een beslissing in geval van betwisting na de partijen gehoord te hebben.
 • Je werkt als lid van een kennisgroep actief mee aan het beheren en verspreiden van de kennis in minstens de welzijnsdiscipline gezondheid en houdt je kennis op vlak van arbeidsgezondheid actueel.
 • Je werkt mee aan het identificeren van opleidingsbehoeften voor inspecteurs en je geeft opleiding aan nieuwkomers.
 • Je vertegenwoordigt de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in diverse (inter)nationale en provinciale vergaderingen.
 • Je werkt actief mee aan nationale of lokale projecten of campagnes, waarvan je ook de leiding neemt.
 • Je hebt nauw en regelmatig contact met de arbeidsartsen en overlegt met hen in functie van de noden op het terrein en van nuttig geachte kennisvergaring over het gezondheidstoezicht van werknemers.

 

Bijzonderheden aan de functie:

 • Je bent flexibel wat betreft werkuren. Je maakt hierbij zelf je werkschema op in functie van je werk.
 • Je administratieve standplaats is je thuisadres, onafhankelijk van de regionale directie waar je werkt.
 • Je komt op het directiekantoor hoofdzakelijk voor dienst- en teamvergaderingen, overleg met je directiehoofd, besprekingen met je collega's of het verstrekken van inlichtingen aan werknemers of werkgevers die zich aandienen of telefonisch contact opnemen.
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair inspectieteam dat geleid wordt door een directiehoofd.
 • Je kan je autonoom verplaatsen naar de bedrijven en beschikt over voldoende fysieke capaciteiten om ter plaatse inspecties uit te voeren. Je bezit bij voorkeur over een rijbewijs B en een eigen wagen, gezien het aantal verplaatsingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie.
 • Je hebt de mogelijkheid om cumulatie aan te vragen, bijvoorbeeld om naast je functie ook als arts in een praktijk werkzaam te zijn.
 • De master-na-master of het doctoraat in de arbeidsgeneeskunde wordt volledig gefinancierd door de FOD WASO.

Wil je je een beter beeld van de functie vormen? Bekijk dan de getuigenis van jouw toekomstige collega Chris.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is momenteel 1 Nederlandstalige betrekking vacant bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW), van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Je zal de inspectieteams versterken in de volgende regionale directies:

 

Afhankelijk van je keuze, word je geaffecteerd aan één van deze twee regionale directies bij de Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk. Je biedt echter ook ondersteuning aan de andere regionale directie in kwestie.

Er is ook 1 Franstalige statutaire betrekking vacant. Indien je wenst deel te nemen via deze taalrol, kan je meer informatie terugvinden in de Franstalige vacature (AFG24117).

Het is mogelijk dat er in de toekomst bijkomende betrekkingen in deze of andere regionale directies zullen worden ingevuld op basis van de reservelijst van deze procedure.

De Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk is belast met het toezicht op de wetten en reglementen betreffende het welzijn van de werknemer in alle andere ondernemingen. Er zijn 8 regionale directies: 4 in het Vlaamse Gewest, 3 in het Waalse Gewest en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal gebied. Een regionale directie bestaat uit een multidisciplinair inspectieteam onder de leiding van een directiehoofd. De directies bestaan uit een twintigtal inspecteurs en uit 2 tot 5 administratieve medewerkers.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft als algemene opdracht het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze te verbeteren en ervoor te zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen betreffende welzijn worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Surf zeker eens naar onze website.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Beïnvloeden: Je hebt impact en kan onderhandelen om tot een win-winsituatie te komen en je kan een publiek overtuigen.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een tweetalige omgeving waardoor een basiskennis van het Frans een voordeel is.

 • Je kan vlot werken met Microsoft Office.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van arts of bent laatstejaarsstudent arts 2023 - 2024.
 • Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Een gedetailleerde beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaaracademiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet:

 • ofwel behoren tot de klasse A4
 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Aangezien het beroep van arts een beschermd beroep is, dienen federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit ook te voldoen aan de diplomavereisten.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

Aangezien het beroep van arts een beschermd beroep is, dienen beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen ook te voldoen aan de diplomavereisten.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Vergoedingen

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 01/12/2023.

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 68,90 EUR netto per maand
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 20 EUR netto per maand 
 • Forfaitaire dagvergoeding van 224,39 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd)
 • Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een gelimiteerd kilometercontingent)

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 

Voordelen eigen aan de functie:

 • Een smartphone, laptop en een draagbare printer
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt.
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster ('s nachts, op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis
 • Tussenkomst betalende opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gedurende de vakantieperiodes (kinderopvang, speelpleinwerking, taal- of sportstages,...) van 30 EUR per jaar (niet van toepassing voor arts-arbeidsinspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad).
 • Gratis openbaar vervoer in het kader van dienstverplaatsingen.

 

Voordelen als federaal ambtenaar:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 38-uren werkweek (bij volledige prestaties)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie (enkel van toepassing voor arts-arbeidsinspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad)
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren), bijvoorbeeld de mogelijkheid om de master-na-master Arbeidsgeneeskunde te volgen na de stageperiode. De master-na-master of het doctoraat in de Arbeidsgeneeskunde wordt volledig gefinancierd door de FOD WASO.
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • mogelijkheid om een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik aan te vragen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • voor een functie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken over een taalcertificaat van het Frans (artikel 9§2 elementaire kennis), overeenkomstig artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 18/07/1966;
 • ingeschreven zijn bij de Orde der Artsen in België en beschikken over een visum van de FOD Volksgezondheid.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma (en eventuele benoemingsbesluit)
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”). Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma (en eventuele benoemingsbesluit)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. Als je wilt deelnemen via mobiliteit dien je ook jouw benoemingsbesluit op te laden in je online account. 

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 80 minuten + 120 minuten voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een praktische proef en voldoende tijd om deze voor te bereiden. Deze praktische proef wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van mei 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 06/05/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Icoon medewerker zonder foto
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans