Inspecteur geneesmiddelen en gezondheidsproducten (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Selectiecode

ANG24198

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je een wetenschappelijke opleiding gevolgd en heb je kennis van geneesmiddelen of gezondheidsproducten? Spreekt een job waarin je nagaat of partijen de regelgeving volgen jou aan? Zou je daardoor graag de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van geneesmiddelen of gezondheidsproducten helpen waarborgen en een wezenlijk verschil willen maken voor de burger? Dan is deze vacature iets voor jou.

 

 • Je voert zelfstandig of in teamverband inspectie- en controleopdrachten uit op het terrein bij partijen die te maken hebben met geneesmiddelen en/of gezondheidsproducten (medische hulpmiddelen, bloed, cellen en weefsels) en/of speciaal gereglementeerde stoffen (drugsprecursoren, verdovende middelen, hormonen, grondstoffen).
 • De operatoren waar de inspectie- en controleopdrachten worden uitgevoerd, zijn voornamelijk: farmaceutische bedrijven (vergunninghouders en fabrikanten), bedrijven voor medische hulpmiddelen, groothandels (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, speciaal gereglementeerde stoffen), voor het publiek opengestelde apotheken, ziekenhuisapotheken, dierenartsendepots, bloedinstellingen, cel- en weefselinstellingen en privéziekenhuizen.
 • Via deze inspecties en controles houd je toezicht op de naleving van de geldende normen en wetgeving op deze gebieden. De inspecties kunnen doorgaan in binnen- en buitenland. Na elke inspectie stel je een inspectierapport op.
 • Je houdt je kennis in je specifieke domein op een hoog niveau en je deelt deze met je collega’s. Hiervoor neem je onder andere deel aan nationale en internationale bijeenkomsten. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volg je aangepaste opleidingen, zowel intern als extern.
 • Je werkt mee in internationale werkgroepen en aan projecten die deel uitmaken van de werking van de afdeling.
 • Je werkt mee aan de gerechtelijke onderzoeken door wetenschappelijk en gepast advies te geven over wetteksten. Je werkt ook mee aan de redactie van wetteksten.
 • Je ontvangt en behandelt klachten. Deze klachten kunnen gaan over de productie, verdeling, de levering, de promotie en promotionele activiteiten van en het toezicht op geneesmiddelen, gezondheidsproducten en speciaal gereglementeerde stoffen.
 • Taken rond dossierbeheer kunnen jou toegewezen worden door het management.
 • Je moet je zelfstandig kunnen verplaatsen voor de inspectiebezoeken in het hele land of de taalregio waaraan je bent toegewezen. Daarom zijn een eigen wagen en rijbewijs B sterk aangewezen. Sommige locaties zijn namelijk zeer moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel zeven plaatsen vacant bij het Directoraat-Generaal Inspectie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) te Galileelaan 5/03, 1210 BrusselEr wordt bijkomend een werfreserve aangelegd met alle laureaten om toekomstige vacante plaatsen in te vullen.

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België.

Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de burgers van het rationele gebruik van de voor hen noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren.

Onze activiteiten worden verdeeld over drie directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd.

 • PIJLER 1, "DG PRE" beheert alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 2, "DG POST" beheert alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 3, "DG INSPECTIE" beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een wetenschappelijk masterdiploma (of gelijkwaardig) of verwacht dit in het academiejaar 2023-2024 behalen.
 • Er is geen professionele ervaring vereist
 • Je beschikt onder andere over goede mondelinge communicatievaardigheden en je bent stressbestendig
 • Een rijbewijs en een eigen wagen zijn een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma;
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel;
 3. Je legt een interview af bij het FAGG.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • Thuisadres als administratieve standplaats.
  • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • 26 dagen vakantieverlof, vrij tussen Kerst en Nieuwjaar en 12 extra recuperatiedagen.
  • Hoofdkantoor gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Financiële voordelen
  • Mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie.
  • Voordelige hospitalisatieverzekering.
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Omniumverzekering tijdens werkverplaatsingen.
  • Kilometervergoeding voor werkverplaatsingen.
  • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work.
  • Allerlei sociale voordelen.
  • Beschikken over een laptop.
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je een wetenschappelijke opleiding gevolgd en heb je kennis van geneesmiddelen of gezondheidsproducten? Spreekt een job waarin je nagaat of partijen de regelgeving volgen jou aan? Zou je daardoor graag de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van geneesmiddelen of gezondheidsproducten helpen waarborgen en een wezenlijk verschil willen maken voor de burger? Dan is deze vacature iets voor jou.

 

 • Je voert zelfstandig of in teamverband inspectie- en controleopdrachten uit op het terrein bij partijen die te maken hebben met geneesmiddelen en/of gezondheidsproducten (medische hulpmiddelen, bloed, cellen en weefsels) en/of speciaal gereglementeerde stoffen (drugsprecursoren, verdovende middelen, hormonen, grondstoffen).
 • De operatoren waar de inspectie- en controleopdrachten worden uitgevoerd, zijn voornamelijk: farmaceutische bedrijven (vergunninghouders en fabrikanten), bedrijven voor medische hulpmiddelen, groothandels (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, speciaal gereglementeerde stoffen), voor het publiek opengestelde apotheken, ziekenhuisapotheken, dierenartsendepots, bloedinstellingen, cel- en weefselinstellingen en privéziekenhuizen.
 • Via deze inspecties en controles houd je toezicht op de naleving van de geldende normen en wetgeving op deze gebieden. De inspecties kunnen doorgaan in binnen- en buitenland. Na elke inspectie stel je een inspectierapport op.
 • Je houdt je kennis in je specifieke domein op een hoog niveau en je deelt deze met je collega’s. Hiervoor neem je onder andere deel aan nationale en internationale bijeenkomsten. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volg je aangepaste opleidingen, zowel intern als extern.
 • Je werkt mee in internationale werkgroepen en aan projecten die deel uitmaken van de werking van de afdeling.
 • Je werkt mee aan de gerechtelijke onderzoeken door wetenschappelijk en gepast advies te geven over wetteksten. Je werkt ook mee aan de redactie van wetteksten.
 • Je ontvangt en behandelt klachten. Deze klachten kunnen gaan over de productie, verdeling, de levering, de promotie en promotionele activiteiten van en het toezicht op geneesmiddelen, gezondheidsproducten en speciaal gereglementeerde stoffen.
 • Taken rond dossierbeheer kunnen jou toegewezen worden door het management.
 • Je moet je zelfstandig kunnen verplaatsen voor de inspectiebezoeken in het hele land of de taalregio waaraan je bent toegewezen. Daarom zijn een eigen wagen en rijbewijs B sterk aangewezen. Sommige locaties zijn namelijk zeer moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel zeven plaatsen vacant bij het Directoraat-Generaal Inspectie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) te Galileelaan 5/03, 1210 BrusselEr wordt bijkomend een werfreserve aangelegd met alle laureaten om toekomstige vacante plaatsen in te vullen.

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België.

Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de burgers van het rationele gebruik van de voor hen noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren.

Onze activiteiten worden verdeeld over drie directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd.

 • PIJLER 1, "DG PRE" beheert alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 2, "DG POST" beheert alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 3, "DG INSPECTIE" beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden.
 • Verbale redeneervaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie "Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden" en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competenties "Stress beheren" en "Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden" en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Engels, je werkt in een internationale omgeving met externe partners die vaak in het Engels communiceren.
 • Kennis van het Frans, je werkt samen in een tweetalig team.
 • Expertise in het domein van geneesmiddelen.
 • Expertise in het domein van de medische hulpmiddelen.
 • Expertise in het domein van de speciaal gereglementeerde stoffen.
 • Ervaring als inspecteur of in het opstellen van processen-verbaal.
 • Een eigen wagen en rijbewijs B zijn sterk aangewezen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een wetenschappelijk masterdiploma (of gelijkwaardig) of verwacht dit in het academiejaar 2023-2024 behalen.
 • Er is geen professionele ervaring vereist
 • Je beschikt onder andere over goede mondelinge communicatievaardigheden en je bent stressbestendig
 • Een rijbewijs en een eigen wagen zijn een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Biologie, chemie, biotechnologie, biochemie
 • Burgerlijk ingenieur afdelingen chemie/biochemie, materialen, of biomedische wetenschappen
 • Industrieel ingenieur afdelingen chemie/biochemie, landbouwkunde
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • Thuisadres als administratieve standplaats.
  • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • 26 dagen vakantieverlof, vrij tussen Kerst en Nieuwjaar en 12 extra recuperatiedagen.
  • Hoofdkantoor gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Financiële voordelen
  • Mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie.
  • Voordelige hospitalisatieverzekering.
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Omniumverzekering tijdens werkverplaatsingen.
  • Kilometervergoeding voor werkverplaatsingen.
  • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work.
  • Allerlei sociale voordelen.
  • Beschikken over een laptop.
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma;
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel;
 3. Je legt een interview af bij het FAGG.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u45)

Via een situationele beoordelingstest, een test abstract redeneervermogen en een test verbaal redeneervermogen worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Objectieven behalen
 • Abstract redeneervermogen
 • Verbaal redeneervermogen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden van 11 tot en met 18 juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze drie testen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u10)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind juni tot en met midden juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - InterviewAls er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er ook voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, dan krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie "Stress beheren" voorrang. Is een score tussen personen ook dan nog gelijk, dan wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 40 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 31 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck