Administratief attaché overheidsopdrachten (m/v/x)

Regie der Gebouwen
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG23188

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je betrekt een functie van administratief attaché overheidsopdrachten bij de centrale aankoopdienst.

Binnen deze dienst behandel je dossiers (of één of meer opeenvolgende stappen van een dossier) volgens de geldende reglementering of procedures om het dossier te finaliseren voor een volgende stap.

Je verzamelt en analyseert complexe gegevens en/of documenten en je legt verbanden tussen de verschillende inhouden om te beschikken over alle elementen voor de verdere verwerking van het dossier.

Je analyseert het dossier door de relevante reglementering toe te passen en alle elementen in een coherent geheel integreren om een conclusie te trekken uit het dossier.

Je stelt een onderbouwde beslissing voor in een dossier op basis van de analyse en de integratie van alle elementen van het dossier om het te finaliseren voor de volgende stap.

Je bent het aanspreekpunt bij de klanten en de betrokken partijen voor de dossiers, en adviseert hen over de verschillende aspecten van het dossier

Je ontwikkelt je kennis en blijft op de hoogte van de evolutie in het domein om deze te integreren in de adviezen en om de procedures, methodes en tools voor dossierbeheer continu te verbeteren.

Je stelt verbeteringen voor op basis van de praktijk van de dossiers om bij te dragen tot de update van de reglementering.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats voorzien, bij de centrale aankoopdienst van de Regie der Gebouwen.

Betrekkingen van niveau A die vacant zijn binnen de Regie der Gebouwen en die beantwoorden aan de functiebeschrijving zullen worden voorgesteld aan de geslaagden.

De beschrijving van de diensten alsook de plaats van de tewerkstelling worden vermeld in het jobvoorstel.

De betrekkingen zullen bepaald worden in functie van het personeelsplan 2020-2021 dat de behoeften van de Regie weerspiegelt. 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit.
 2. Je legt een schriftelijke test af bij de Regie der Gebouwen in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij de Regie der Gebouwen in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je betrekt een functie van administratief attaché overheidsopdrachten bij de centrale aankoopdienst.

Binnen deze dienst behandel je dossiers (of één of meer opeenvolgende stappen van een dossier) volgens de geldende reglementering of procedures om het dossier te finaliseren voor een volgende stap.

Je verzamelt en analyseert complexe gegevens en/of documenten en je legt verbanden tussen de verschillende inhouden om te beschikken over alle elementen voor de verdere verwerking van het dossier.

Je analyseert het dossier door de relevante reglementering toe te passen en alle elementen in een coherent geheel integreren om een conclusie te trekken uit het dossier.

Je stelt een onderbouwde beslissing voor in een dossier op basis van de analyse en de integratie van alle elementen van het dossier om het te finaliseren voor de volgende stap.

Je bent het aanspreekpunt bij de klanten en de betrokken partijen voor de dossiers, en adviseert hen over de verschillende aspecten van het dossier

Je ontwikkelt je kennis en blijft op de hoogte van de evolutie in het domein om deze te integreren in de adviezen en om de procedures, methodes en tools voor dossierbeheer continu te verbeteren.

Je stelt verbeteringen voor op basis van de praktijk van de dossiers om bij te dragen tot de update van de reglementering.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats voorzien, bij de centrale aankoopdienst van de Regie der Gebouwen.

Betrekkingen van niveau A die vacant zijn binnen de Regie der Gebouwen en die beantwoorden aan de functiebeschrijving zullen worden voorgesteld aan de geslaagden.

De beschrijving van de diensten alsook de plaats van de tewerkstelling worden vermeld in het jobvoorstel.

De betrekkingen zullen bepaald worden in functie van het personeelsplan 2020-2021 dat de behoeften van de Regie weerspiegelt. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van overheidsopdrachten.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie objectieven behalen, jouw motivatie en de technische competentie wegen harder door in de eindscore.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (11/03/2024):

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Regie der Gebouwen en houder zijn van een graad van niveau B of C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
  3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
  4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
   of
   Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
   • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
  5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit.
 2. Je legt een schriftelijke test af bij de Regie der Gebouwen in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij de Regie der Gebouwen in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1 : Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Schriftelijke proef (+/- 2u)

Via een schriftelijke test wordt volgende technische competentie gemeten:

 • Een goede kennis van overheidsopdrachten.

Deze proef zal plaatsvinden op 28/03/2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt. Om geslaagd te zijn voor de bevordering, dien je minimum 60% in totaal op de 2 testen samen te behalen (de schriftelijke proef telt voor 1/3 van de punten - het interview voor 2/3 van de punten).

Deze proef zal plaatsvinden rond midden april 2024 (onder voorbehoud) in de hoofdzetel van de Regie der Gebouwen in Brussel.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Om geslaagd te zijn voor de bevordering, dien je minimum 60% in totaal op de 2 testen samen te behalen (de schriftelijke proef telt voor 1/3 van de punten - het interview voor 2/3 van de punten).

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 11/03/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bert De Bleecker
  De renovatie van de stookplaats op de site van de verkeerspolitie in Gentbrugge is het leukste project waaraan ik meegewerkt heb.
  Bert De Bleecker
  Technisch deskundige HVAC
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Bert De Bleecker
 • Portret Heleen Geeraerts
  Het is de variatie aan taken die ik heel boeiend vind. Ik heb nog geen twee projecten gehad die hetzelfde waren!
  Heleen Geeraerts
  HVAC-ingenieur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Heleen Geeraerts
 • Portret Latifa Souabi
  Wat ik op prijs stel in mijn werk is de autonomie, de verantwoordelijkheid en de interne en externe contacten.
  Latifa Souabi
  Technisch deskundige Bouw en Renovatie
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Latifa Souabi
 • Portret Myriam Abdel Basset
  Ik werk hier graag. Ik kan tonen wat ik kan en word goed begeleid.
  Myriam Abdel Basset
  Medewerker Talent Acquisition
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Myriam Abdel Basset
 • Portret David Boribon
  De Regie der Gebouwen moedigt haar medewerkers aan om hun kunnen te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.
  David Boribon
  Selectieverantwoordelijke
  -
  Regie der Gebouwen
  More about David Boribon
 • Portret Mounia Selmani
  Ik heb veel autonomie maar word bij projecten niet aan mijn lot overgelaten.
  Mounia Selmani
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Mounia Selmani
 • Portret Rinaldo Soccol
  Het gevoel om in een goed geolied team te mogen meedraaien, geeft de voldoening die je nodig hebt om met plezier te gaan werken.
  Rinaldo Soccol
  Werfcontroleur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Rinaldo Soccol
 • Portret Hugues Malherbe
  De Regie biedt een aangename werkplek en de mogelijkheid om te telewerken, waardoor je werk en priveleven goed op elkaar kunt afstemmen.
  Hugues Malherbe
  Projectmanager – Facility
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Hugues Malherbe
 • Portret Florian Heuse
  De projecten waaraan wij werken zijn zeer gevarieerd, wat ons in staat stelt te innoveren en ervaring op te doen.
  Florian Heuse
  Milieudeskundige
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Florian Heuse
 • Portret Sara Verstraete
  De projecten waar ik aan werk zijn heel boeiend. Het gaat van kantoorgebouwen tot musea en die variatie is heel leuk.
  Sara Verstraete
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Sara Verstraete