Griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24007

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2000 Antwerpen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je een dynamische en discrete persoon?  Hou je van administratie, van het verwerken van vertrouwelijke dossiers en van evenementen organiseren?  Solliciteer dan voor deze functie. 

Je zal ingeschakeld worden als griffier-kabinetssecretaris. Dit houdt in dat je administratieve en organisatorische ondersteuning biedt aan het directiecomité (= de voorzitter, afdelingsvoorzitters en hoofdgriffier) van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Je zal onder meer volgende taken hebben: 

 • Je fungeert als assistent van het directiecomité van de arbeidsrechtbank Antwerpen, waarbij je instaat voor de coördinatie en de uitvoering van verschillende administratieve taken:

  • Je agendeert vergaderingen (o.m. de algemene vergadering van rechters in sociale zaken waarvoor circa 280 sociale rechters uitgenodigd worden).
  • Je maakt verslag op van vergaderingen.
  • Je ondersteunt bij het beantwoorden van vragen van het College en van de Steundienst.
  • Je ondersteunt bij het gebouwenbeheer.
  • In samenwerking met de afdelingsvoorzitters en de afdelingsgriffiers maak je de planning op voor de verschillende beroepsmagistraten en rechters in sociale zaken, voor de vijf afdelingen van de arbeidsrechtbank.
 • Je vormt een aanspreekpunt en verschaft informatie aan interne medewerkers en externe belanghebbenden:

  • Je bent tussenpersoon tussen het directiecomité en externen (burgers, advocaten, pers, enz.).
  • Je verzorgt het telefoon- en mailverkeer van het secretariaat.

  • Je geeft belangrijke info door (o.m. over de opleidingen voor beroepsmagistraten en rechters in sociale zaken).

  • Je onderhoudt informele contacten met andere entiteiten.

 • Je treedt op als dossierbeheerder in de ondersteunende processen, waarbij je vertrouwelijke dossiers afhandelt:

  • Je verwerkt evaluatiedossiers van magistraten.

  • Je ondersteunt bij vacatures van magistraten en gerechtspersoneel (o.m. documenten opmaken, assessor zijn bij contractuele selecties)

  • Je volgt de opleidingen van rechters in sociale zaken op.

  • Je houdt de personeelsdatabank bij van beroepsrechters, rechters in sociale zaken en gerechtspersoneel.

 • Tot slot sta je als facility assistent in voor de organisatie en het beheer van diverse evenementen:

  • Je volgt het beheer van de werkingsmiddelen van de rechtbank op en staat in voor de aankoop van materieel (o.m. papier, catering, nieuwjaarsgeschenken, cadeaus,…).
  • Je reserveert lokalen en catering.
  • Je beheert de kosten van magistraten en griffiers (o.m. kilometerconfingent verwerken).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de arbeidsrechtbank Antwerpen. Als griffier word je benoemd voor het hele gerechtelijke arrondissement. De standplaats voor deze vacante plaats van griffier-kabinetssecretaris is in principe Antwerpen.

Daarnaast wordt er ook een werfreserve aangelegd voor de andere types van griffier (onder meer zittingsgriffier, griffier in ondersteunende processen en leidinggevende griffier). 

De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Ze beslecht geschillen inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid, sociale bijstand en collectieve schuldenregeling. De arbeidsrechtbank behandelt onder meer:

-        geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag, arbeidsongeval, beroepsziekte)

-        geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )

-        geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)

-        geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk

-        geschillen over geweld en pesterijen op het werk

-        zaken omtrent collectieve schuldenregeling

-        geschillen betreffende racisme en discriminatie op het werk

De arbeidsrechtbank behandelt met andere woorden allemaal materies die ieder aanbelangen, van aan de wieg tot aan het graf. Een tewerkstelling bij de arbeidsrechtbank betekent dat je in aanraking komt met materies die dicht bij de mensen staan.

Je komt terecht in een gedreven team waar collegialiteit op de voorgrond staat.

Lees hier meer over de samenstelling en de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank. 

De arbeidsrechtbank behoort tot de Zetel (hoven en rechtbanken). Samen met het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten) vormt dit de rechterlijke macht. 

De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht.

Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de samenleving in de rechtbank. Haar voornaamste taak is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten van het Openbaar Ministerie leiden het strafonderzoek, sporen daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten. Een andere belangrijke opdracht is het verlenen van advies in burgerlijke zaken.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent vastbenoemd in niveau C bij de Rechterlijke Orde
 • Je bent geslaagd voor de generieke screening voor bevordering naar niveau B of beschikt over een bachelordiploma
 • Je stelt je flexibel op

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We controleren of je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet. 
 2. Je legt een interview af in het gerechtsgebouw van Antwerpen.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je een dynamische en discrete persoon?  Hou je van administratie, van het verwerken van vertrouwelijke dossiers en van evenementen organiseren?  Solliciteer dan voor deze functie. 

Je zal ingeschakeld worden als griffier-kabinetssecretaris. Dit houdt in dat je administratieve en organisatorische ondersteuning biedt aan het directiecomité (= de voorzitter, afdelingsvoorzitters en hoofdgriffier) van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Je zal onder meer volgende taken hebben: 

 • Je fungeert als assistent van het directiecomité van de arbeidsrechtbank Antwerpen, waarbij je instaat voor de coördinatie en de uitvoering van verschillende administratieve taken:

  • Je agendeert vergaderingen (o.m. de algemene vergadering van rechters in sociale zaken waarvoor circa 280 sociale rechters uitgenodigd worden).
  • Je maakt verslag op van vergaderingen.
  • Je ondersteunt bij het beantwoorden van vragen van het College en van de Steundienst.
  • Je ondersteunt bij het gebouwenbeheer.
  • In samenwerking met de afdelingsvoorzitters en de afdelingsgriffiers maak je de planning op voor de verschillende beroepsmagistraten en rechters in sociale zaken, voor de vijf afdelingen van de arbeidsrechtbank.
 • Je vormt een aanspreekpunt en verschaft informatie aan interne medewerkers en externe belanghebbenden:

  • Je bent tussenpersoon tussen het directiecomité en externen (burgers, advocaten, pers, enz.).
  • Je verzorgt het telefoon- en mailverkeer van het secretariaat.

  • Je geeft belangrijke info door (o.m. over de opleidingen voor beroepsmagistraten en rechters in sociale zaken).

  • Je onderhoudt informele contacten met andere entiteiten.

 • Je treedt op als dossierbeheerder in de ondersteunende processen, waarbij je vertrouwelijke dossiers afhandelt:

  • Je verwerkt evaluatiedossiers van magistraten.

  • Je ondersteunt bij vacatures van magistraten en gerechtspersoneel (o.m. documenten opmaken, assessor zijn bij contractuele selecties)

  • Je volgt de opleidingen van rechters in sociale zaken op.

  • Je houdt de personeelsdatabank bij van beroepsrechters, rechters in sociale zaken en gerechtspersoneel.

 • Tot slot sta je als facility assistent in voor de organisatie en het beheer van diverse evenementen:

  • Je volgt het beheer van de werkingsmiddelen van de rechtbank op en staat in voor de aankoop van materieel (o.m. papier, catering, nieuwjaarsgeschenken, cadeaus,…).
  • Je reserveert lokalen en catering.
  • Je beheert de kosten van magistraten en griffiers (o.m. kilometerconfingent verwerken).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de arbeidsrechtbank Antwerpen. Als griffier word je benoemd voor het hele gerechtelijke arrondissement. De standplaats voor deze vacante plaats van griffier-kabinetssecretaris is in principe Antwerpen.

Daarnaast wordt er ook een werfreserve aangelegd voor de andere types van griffier (onder meer zittingsgriffier, griffier in ondersteunende processen en leidinggevende griffier). 

De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Ze beslecht geschillen inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid, sociale bijstand en collectieve schuldenregeling. De arbeidsrechtbank behandelt onder meer:

-        geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag, arbeidsongeval, beroepsziekte)

-        geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )

-        geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)

-        geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk

-        geschillen over geweld en pesterijen op het werk

-        zaken omtrent collectieve schuldenregeling

-        geschillen betreffende racisme en discriminatie op het werk

De arbeidsrechtbank behandelt met andere woorden allemaal materies die ieder aanbelangen, van aan de wieg tot aan het graf. Een tewerkstelling bij de arbeidsrechtbank betekent dat je in aanraking komt met materies die dicht bij de mensen staan.

Je komt terecht in een gedreven team waar collegialiteit op de voorgrond staat.

Lees hier meer over de samenstelling en de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank. 

De arbeidsrechtbank behoort tot de Zetel (hoven en rechtbanken). Samen met het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten) vormt dit de rechterlijke macht. 

De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht.

Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de samenleving in de rechtbank. Haar voornaamste taak is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten van het Openbaar Ministerie leiden het strafonderzoek, sporen daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten. Een andere belangrijke opdracht is het verlenen van advies in burgerlijke zaken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent vastbenoemd in niveau C bij de Rechterlijke Orde
 • Je bent geslaagd voor de generieke screening voor bevordering naar niveau B of beschikt over een bachelordiploma
 • Je stelt je flexibel op

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Rechterlijke Orde en houder zijn van een graad van niveau C
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

In het kort:

 1. We controleren of je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet. 
 2. Je legt een interview af in het gerechtsgebouw van Antwerpen.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 45 minuten)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50% behaalt op het interview.

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 februari 2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim