Teamchef – Onderstaff Sociale fraude (m/v/x)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24012

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Uw belangrijkste opdracht bestaat in de aansturing van het onderstaff “Sociale fraude” van de directie dat is samengesteld uit 4 tot 5 ondersteunende medewerkers van niveau B en C. Dit team werkt nauw samen met het franstalige redactieteam alsook met de franstalige logistiekteam en met de verschillende attachés-sociaal inspecteurs op het terrein.

 • Je stuurt de Franstalige inspectieafdeling aan, je evalueert (gesprekken van de evaluatiecycli) en coacht hen;
 • Je verwerkt de dossiers en de aanvragen voor de interne klanten (bijvoorbeeld: inspecteurs) en je superviseert deze;
 • Je controleert werkprocessen van het team, je doet verbetervoorstellen en neemt deel aan eventuele werkgroepen met het oog op modernisering;
 • Je adviseert je hiërarchie in verband met de materie en informeert over concrete problemen op het terrein en tegelijkertijd reik je oplossingen aan;
 • Je verwerkt de binnenkomende dossiers, je controleert en je neemt contact op met de betrokken personen (bijvoorbeeld: de inspecteurs-diensthoofden die de permanentie verzekeren) om de aard van het dossier te bepalen en de follow-up te beheren;
 • Je volgt het volledige digitaliseringsproces van de dienst mee op;
 • Je neemt initiatieven om oplossingen te vinden voor concrete problemen en je motiveert het team zodat de verwachte resultaten worden behaald. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Franstalige afdeling Sociale Inspectie - Staff Redactie van de Dienst Administratieve Controle (Galiléelaan 5/01 - 1210 Brussel).

De procedures BFG24007 en BNG24012 zijn gekoppeld: er is slechts één vacature voor deze 2 procedures.

De directie “Controle en responsabilisering van de verzekeringsinstellingen en strijd tegen sociale fraude”:

 • ziet toe op de uniforme toepassing door de verzekeringsinstellingen van de regelgeving inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen en op de optimale aanwending van de daaraan gekoppelde financiële middelen;
 • bestrijdt sociale fraude;
 • controleert de verplichting voor de werkgever om de inlichtingsbladen en de jaarlijkse vakantieattesten te bezorgen, zodat de verzekeringsinstellingen de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van een sociaal verzekerde kunnen berekenen.

De Directie is samengesteld uit een administratief ondersteuningsteam en sociaal inspecteurs die:

 • themacontroles uitvoeren bij de verzekeringsinstellingen en ziekenfondsen en waken over de gelijkvormige toepassing van de wetgeving;
 • de verzekeringsinstellingen informeren, adviseren en controleren betreffende de toepassing van de wettelijke bepalingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
 • niet-toegestane cumulaties tussen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en aangegeven arbeid of een verbrekingsvergoeding, domiciliefraude, fictieve onderwerpingen en niet-toegestane verblijven in het buitenland opsporen;
 • de rapporten opstellen met de resultaten van de ondernomen controles en de aanbevelingen met betrekking tot de verbetering van de praktijken en werkmethodes van de verzekeringsinstellingen formuleren;
 • samenwerken met andere sociale inspectiediensten in gemeenschappelijke controledomeinen;
 • de verplichting controleren voor de werkgever om de inlichtingsbladen en de jaarlijkse vakantieattesten te bezorgen, zodat de verzekeringsinstellingen de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van een sociaal verzekerde kunnen berekenen.

Naast de voormelde activiteiten controleert sociaal inspecteurs van de directie "Controle en responsabilisering van de verzekeringsinstellingen en strijd tegen de sociale fraude" van de DAC met de ondersteuning van het administratieve team of de werkgever de inlichtingenbladen en de jaarlijkse vakantieattesten aflevert, zodat de verzekeringsinstellingen de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van een sociaal verzekerde kunnen berekenen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden 
 2. Je legt een interview met een rollenspel af bij het RIZIV

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Uw belangrijkste opdracht bestaat in de aansturing van het onderstaff “Sociale fraude” van de directie dat is samengesteld uit 4 tot 5 ondersteunende medewerkers van niveau B en C. Dit team werkt nauw samen met het franstalige redactieteam alsook met de franstalige logistiekteam en met de verschillende attachés-sociaal inspecteurs op het terrein.

 • Je stuurt de Franstalige inspectieafdeling aan, je evalueert (gesprekken van de evaluatiecycli) en coacht hen;
 • Je verwerkt de dossiers en de aanvragen voor de interne klanten (bijvoorbeeld: inspecteurs) en je superviseert deze;
 • Je controleert werkprocessen van het team, je doet verbetervoorstellen en neemt deel aan eventuele werkgroepen met het oog op modernisering;
 • Je adviseert je hiërarchie in verband met de materie en informeert over concrete problemen op het terrein en tegelijkertijd reik je oplossingen aan;
 • Je verwerkt de binnenkomende dossiers, je controleert en je neemt contact op met de betrokken personen (bijvoorbeeld: de inspecteurs-diensthoofden die de permanentie verzekeren) om de aard van het dossier te bepalen en de follow-up te beheren;
 • Je volgt het volledige digitaliseringsproces van de dienst mee op;
 • Je neemt initiatieven om oplossingen te vinden voor concrete problemen en je motiveert het team zodat de verwachte resultaten worden behaald. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Franstalige afdeling Sociale Inspectie - Staff Redactie van de Dienst Administratieve Controle (Galiléelaan 5/01 - 1210 Brussel).

De procedures BFG24007 en BNG24012 zijn gekoppeld: er is slechts één vacature voor deze 2 procedures.

De directie “Controle en responsabilisering van de verzekeringsinstellingen en strijd tegen sociale fraude”:

 • ziet toe op de uniforme toepassing door de verzekeringsinstellingen van de regelgeving inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen en op de optimale aanwending van de daaraan gekoppelde financiële middelen;
 • bestrijdt sociale fraude;
 • controleert de verplichting voor de werkgever om de inlichtingsbladen en de jaarlijkse vakantieattesten te bezorgen, zodat de verzekeringsinstellingen de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van een sociaal verzekerde kunnen berekenen.

De Directie is samengesteld uit een administratief ondersteuningsteam en sociaal inspecteurs die:

 • themacontroles uitvoeren bij de verzekeringsinstellingen en ziekenfondsen en waken over de gelijkvormige toepassing van de wetgeving;
 • de verzekeringsinstellingen informeren, adviseren en controleren betreffende de toepassing van de wettelijke bepalingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
 • niet-toegestane cumulaties tussen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en aangegeven arbeid of een verbrekingsvergoeding, domiciliefraude, fictieve onderwerpingen en niet-toegestane verblijven in het buitenland opsporen;
 • de rapporten opstellen met de resultaten van de ondernomen controles en de aanbevelingen met betrekking tot de verbetering van de praktijken en werkmethodes van de verzekeringsinstellingen formuleren;
 • samenwerken met andere sociale inspectiediensten in gemeenschappelijke controledomeinen;
 • de verplichting controleren voor de werkgever om de inlichtingsbladen en de jaarlijkse vakantieattesten te bezorgen, zodat de verzekeringsinstellingen de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van een sociaal verzekerde kunnen berekenen.

Naast de voormelde activiteiten controleert sociaal inspecteurs van de directie "Controle en responsabilisering van de verzekeringsinstellingen en strijd tegen de sociale fraude" van de DAC met de ondersteuning van het administratieve team of de werkgever de inlichtingenbladen en de jaarlijkse vakantieattesten aflevert, zodat de verzekeringsinstellingen de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van een sociaal verzekerde kunnen berekenen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Ie creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je erkend de kwaliteiten van de medewerkers, je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je past je eigen leiderschapsstijl aan hen aan.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij het RIZIV en houder zijn van een graad van niveau B of C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
  3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
  4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
   of
   Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
   • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
  5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden 
 2. Je legt een interview met een rollenspel af bij het RIZIV

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 1: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 35 min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een rollenspel en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening afzonderlijk en als je ten minste 50/100 behaalt op het totaal van beide stappen. 

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 26 februari 2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bart Wildiers
  Het leukste aan de job is het besef dat je meewerkt aan een betere samenleving.
  Bart Wildiers
  Verpleegkundig-controleur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Bart Wildiers
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word.
  Anja Braet
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Anja Braet
 • Portret Maryse Preux
  Ik werk in een professionele omgeving waar vertrouwen, transparantie en flexibiliteit centraal staan.
  Maryse Preux
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Maryse Preux
 • Portret Mia Slabbaert
  Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.
  Mia Slabbaert
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Mia Slabbaert
 • Portret Yannick Woestenborghs
  In plaats van een job midden in de actie, wou ik overschakelen naar een job met meer papierwerk.
  Yannick Woestenborghs
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Yannick Woestenborghs
 • Portret Valentin Mutemberezi
  De leidinggevenden schenken ons vertrouwen, dat geeft veel voldoening.
  Valentin Mutemberezi
  Apotheker
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portret Julie Debois
  Ik kwam hier in een motiverende werkomgeving terecht.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Julie Debois
 • Portret Leen Dewit
  Dat we gestimuleerd worden om constant bij te leren, waardeer ik erg aan het RIZIV.
  Leen Dewit
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Leen Dewit
 • Portret Chantal Mathy
  Een andere manier om je artsenopleiding te gebruiken voor het welzijn van de burgers...
  Chantal Mathy
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Chantal Mathy
 • Portret Karl Geens
  Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam.
  Karl Geens
  Arts-expert
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Karl Geens