Quality Manager ICT (m/v/x)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24023

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 • Je volgt de kwaliteit op van de processen binnen de dienst Professional Services en ziet erop toe dat de kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.
 • Je maakt kwaliteitsrapportages op over de gebruikte ITIL processen.
 • Je doet verbetervoorstellen en je zorgt voor de opvolging van de verbeteracties.
 • Je werkt samen met meerdere teams binnen ICT en werkprocessen waaronder bijvoorbeeld architecten, service management, scrum teams en business owners.
 • Je neemt deel aan meetings waar je inbreng hebt over kwaliteitsaspecten, risicobeheer en klantentevredenheid.
 • Je sensibiliseert de huidige en nieuwe medewerkers van het belang van kwaliteitssystemen en voorziet hiervoor de nodige ondersteuning en begeleiding.
 • Je zorgt mee voor de continuïteit van de processen en bekijkt waar automatisering mogelijk is.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de directie ICT van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel). 

Binnen de directie ICT maak je deel uit van de dienst Professional Services. Deze dienst bevat de verantwoordelijken van de ITIL processen, het IT budget en contractbeheer. Als Quality Manager ICT zal je de processen analyseren, evalueren en ontwikkelen of verbeteren en tegelijkertijd de gebruikers ervan begeleiden en opleiden teneinde een standaard werkmethode te waarborgen en de kwaliteit en homogeniteit van de dienstverlening te verhogen.

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) is één van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 en in 2023 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden (zie aparte rubriek) om in aanmerking te komen voor een bevordering van niveau C/B naar A?
 • Beschik je over een sterke motivatie?
 • Ben je analytisch ingesteld en heb je voldoende affiniteit met ICT? 
 • Werk je graag in teamverband en houd je ervan een aanspreekpunt te zijn voor de klant?

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan vlug kandidaat!

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden 
 2. Je legt een Analyse en Presentatieoefening af op het Hoofdbestuur van de RVA
 3. Je legt een interview met bijkomende technische vragen af

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 • Je volgt de kwaliteit op van de processen binnen de dienst Professional Services en ziet erop toe dat de kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.
 • Je maakt kwaliteitsrapportages op over de gebruikte ITIL processen.
 • Je doet verbetervoorstellen en je zorgt voor de opvolging van de verbeteracties.
 • Je werkt samen met meerdere teams binnen ICT en werkprocessen waaronder bijvoorbeeld architecten, service management, scrum teams en business owners.
 • Je neemt deel aan meetings waar je inbreng hebt over kwaliteitsaspecten, risicobeheer en klantentevredenheid.
 • Je sensibiliseert de huidige en nieuwe medewerkers van het belang van kwaliteitssystemen en voorziet hiervoor de nodige ondersteuning en begeleiding.
 • Je zorgt mee voor de continuïteit van de processen en bekijkt waar automatisering mogelijk is.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de directie ICT van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel). 

Binnen de directie ICT maak je deel uit van de dienst Professional Services. Deze dienst bevat de verantwoordelijken van de ITIL processen, het IT budget en contractbeheer. Als Quality Manager ICT zal je de processen analyseren, evalueren en ontwikkelen of verbeteren en tegelijkertijd de gebruikers ervan begeleiden en opleiden teneinde een standaard werkmethode te waarborgen en de kwaliteit en homogeniteit van de dienstverlening te verhogen.

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) is één van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 en in 2023 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: Je kan je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uitdrukken. 
 • Kennis ICT: Je beschikt over een grondige algemene kennis over IT Service Management.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt zwaarder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt. 
 • Je begrijpt technisch Engels.  
 • Je hebt kennis van opvolgingstools zoals bijvoorbeeld Omnitracker of Jira.  

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden (zie aparte rubriek) om in aanmerking te komen voor een bevordering van niveau C/B naar A?
 • Beschik je over een sterke motivatie?
 • Ben je analytisch ingesteld en heb je voldoende affiniteit met ICT? 
 • Werk je graag in teamverband en houd je ervan een aanspreekpunt te zijn voor de klant?

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan vlug kandidaat!

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en houder zijn van een graad van niveau B of C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
  3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
  4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
   of
   Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
   • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
  5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden 
 2. Je legt een Analyse en Presentatieoefening af op het Hoofdbestuur van de RVA
 3. Je legt een interview met bijkomende technische vragen af

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Analyse en Presentatieoefening (+/- 30' + 60' voorbereiding)

Via een analyse en presentatieoefening worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond midden maart 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15')

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein aan de hand van technische vragen rond je kennis ICT.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin april 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening afzonderlijk en als je ten minste 50/100 behaalt op het totaal van beide stappen. 

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 26/02/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Robin
  Elk project dat ik uitvoer is een manier om mijn land digitaal te helpen verbeteren.
  Robin Louis
  Webontwikkelaar
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Robin Louis
 • Portret Xena
  Ik voel dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de sociale zekerheid van dit land.
  Xena
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Xena
 • Portret Semih
  Dankzij de flexibele werkuren kan ik mijn work-life balans perfect in evenwicht houden.
  Semih
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Semih
 • Portret Katrien
  De grootste troef van mijn job bij de RVA is dat je kan proeven van verschillende onderwerpen waardoor je job heel gevarieerd is. Je krijgt tal van opleidingen en kan zelfstandig aan dossiers werken met de ondersteuning van je collega’s of teamchef.
  Katrien
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Katrien
 • Portret Audrey
  Ik ben iemand die moet bewegen! 8 uur achter mijn pc zitten is niets voor mij.
  Audrey
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Audrey
 • Het maakt me trots om te zien dat mijn team effectief samenwerkt en bijdraagt aan het handhaven van de integriteit van het socialezekerheidsstelsel.
  Zahra
  Teamcoach op de controledienst
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Zahra
 • Ons werk is belangrijk voor de burger.
  Faten
  Experte communicatie
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Faten