Afdelingsgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24027

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 3500 Hasselt
 • 3700 Tongeren

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij op zoek naar een job met die extra dosis verantwoordelijkheid? Ben je goed in het bewaren van de helikopterview?

Wil jij je leidinggevende skills graag op grotere schaal gaan inzetten? Dan is de job van afdelingsgriffier geknipt voor jou!

De rechtbank van eerste aanleg Limburg is op zoek naar jou!

Je draagt de operationele verantwoordelijkheid op het gebied van personeel en organisatie van één of meerdere afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg Limburg. Je staat de hoofdgriffier bij als directe adjunct in de leiding over de afdelingen en/of in verschillende beheerthema’s. Je vervangt de hoofdgriffier ook bij diens afwezigheid.

 

Die operationele verantwoordelijkheid omvat de volgende elementen:

 

Je beslist in diverse operationele aspecten van organisatiebeheersing van je afdeling(en). Dit doe je in overleg met de hoofdgriffier en betrokken magistraten. Je coördineert je afdeling(en). Je optimaliseert de werking van je afdeling(en) en laat die werking aansluiten op die van de gehele rechtbank van eerste aanleg Limburg. In die rol neem je o.a. volgende taken op:

-        Je ziet toe op de operationalisering van de doelstellingen van je afdeling(en)

-        Je ziet toe op de identificatie en verbetering van de sleutelprocessen

-        Je controleert het adequate gebruik van de meet – en opvolgingsinstrumenten

-        Je volgt de verdere uitbouw van de controle bij de primaire processen op

-        Je zorgt voor voldoende adequate materiële middelen voor het functioneren van je afdeling(en), dit in overleg met de hoofdgriffier

 

Je beslist in operationele personeelsaangelegenheden binnen je afdeling(en). Je formuleert personeels- en opleidingsbehoeften. Je bedeelt personeel aan je afdeling(en) toe en ondersteunt de griffies inzake personeelsbeheer. Daarnaast voer je evaluaties uit.

Je bent beleidsadviseur. Je bereidt zo het strategisch beleidsplan van de rechtbank van eerste aanleg Limburg mee voor en voert het mee uit. Dit vanuit je technische expertise en specifieke bevoegdheden. In die rol neem je o.a. volgende taken op:

-        Je neemt actief deel aan overlegorganen op niveau van het arrondissement of het ressort

-        Je definieert mee de operationele doelstellingen van de gehele rechtbank van eerste aanleg Limburg

-        Je overlegt regelmatig met de verschillende leidinggevende functies (vergaderingen, gemeenschappelijke projecten, …)

-        Je identificeert problemen bij de uitvoering van het beleids- en beheerplan en communiceert deze aan de hoofdgriffier. Je stelt ook oplossingen voor.

 

Je coacht, begeleidt en stimuleert je rechtstreekse medewerkers, waarbij je hen in hun loopbaan begeleidt en de nodige feedback (zowel negatief als positief) geeft. Je moedigt hen aan tot het nemen van verbeterinitiatieven.

 

Je stimuleert bewustwording, aanvaarding, betrokkenheid en aanpassing ten aanzien van veranderingsinitiatieven. Je doet dit onder andere door communicatie en het opnemen van een voorbeeldfunctie.

 

Je doet aan netwerken. Daartoe ontwikkel en onderhoud je een netwerk van professionele relaties zodat je de sleutelprocessen zoveel mogelijk kan afstemmen op de partners binnen de Zetel en de ketenpartners.

 

Je ontwikkelt je eigen expertise, houdt deze op peil en draagt ze over zodat zowel je eigen functioneren als dat van je afdeling(en) optimaal is.

 

Je bent eindverantwoordelijke van de primaire processen van je afdeling(en). Daarom verifieer je de kwaliteit van de behandeling van de dossiers binnen je afdeling(en) en lever je bijstand bij complexe of uitzonderlijke aspecten van dossiers.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen vacant van afdelingsgriffier (A3) bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg. 

 

Per gerechtelijk arrondissement bestaat er een rechtbank van eerste aanleg en elke rechtbank van eerste aanleg heeft een aantal afdelingen. Zo heeft rechtbank van eerste aanleg Limburg twee afdelingen, namelijk Hasselt en Tongeren.

De rechtbank van eerste aanleg bestaat op zijn beurt uit meerdere secties : de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de jeugdrechtbank, de familierechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank (deze laatste vind je niet bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg).

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten). De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten. Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier.

 

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw anciënniteit.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Ferry Deckers
  Hoofdgriffier
  Rechtbank van eerste aanleg Limburg
  Tel. 011 374 168 (Hasselt) - 012 399 957 (Tongeren)

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij op zoek naar een job met die extra dosis verantwoordelijkheid? Ben je goed in het bewaren van de helikopterview?

Wil jij je leidinggevende skills graag op grotere schaal gaan inzetten? Dan is de job van afdelingsgriffier geknipt voor jou!

De rechtbank van eerste aanleg Limburg is op zoek naar jou!

Je draagt de operationele verantwoordelijkheid op het gebied van personeel en organisatie van één of meerdere afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg Limburg. Je staat de hoofdgriffier bij als directe adjunct in de leiding over de afdelingen en/of in verschillende beheerthema’s. Je vervangt de hoofdgriffier ook bij diens afwezigheid.

 

Die operationele verantwoordelijkheid omvat de volgende elementen:

 

Je beslist in diverse operationele aspecten van organisatiebeheersing van je afdeling(en). Dit doe je in overleg met de hoofdgriffier en betrokken magistraten. Je coördineert je afdeling(en). Je optimaliseert de werking van je afdeling(en) en laat die werking aansluiten op die van de gehele rechtbank van eerste aanleg Limburg. In die rol neem je o.a. volgende taken op:

-        Je ziet toe op de operationalisering van de doelstellingen van je afdeling(en)

-        Je ziet toe op de identificatie en verbetering van de sleutelprocessen

-        Je controleert het adequate gebruik van de meet – en opvolgingsinstrumenten

-        Je volgt de verdere uitbouw van de controle bij de primaire processen op

-        Je zorgt voor voldoende adequate materiële middelen voor het functioneren van je afdeling(en), dit in overleg met de hoofdgriffier

 

Je beslist in operationele personeelsaangelegenheden binnen je afdeling(en). Je formuleert personeels- en opleidingsbehoeften. Je bedeelt personeel aan je afdeling(en) toe en ondersteunt de griffies inzake personeelsbeheer. Daarnaast voer je evaluaties uit.

Je bent beleidsadviseur. Je bereidt zo het strategisch beleidsplan van de rechtbank van eerste aanleg Limburg mee voor en voert het mee uit. Dit vanuit je technische expertise en specifieke bevoegdheden. In die rol neem je o.a. volgende taken op:

-        Je neemt actief deel aan overlegorganen op niveau van het arrondissement of het ressort

-        Je definieert mee de operationele doelstellingen van de gehele rechtbank van eerste aanleg Limburg

-        Je overlegt regelmatig met de verschillende leidinggevende functies (vergaderingen, gemeenschappelijke projecten, …)

-        Je identificeert problemen bij de uitvoering van het beleids- en beheerplan en communiceert deze aan de hoofdgriffier. Je stelt ook oplossingen voor.

 

Je coacht, begeleidt en stimuleert je rechtstreekse medewerkers, waarbij je hen in hun loopbaan begeleidt en de nodige feedback (zowel negatief als positief) geeft. Je moedigt hen aan tot het nemen van verbeterinitiatieven.

 

Je stimuleert bewustwording, aanvaarding, betrokkenheid en aanpassing ten aanzien van veranderingsinitiatieven. Je doet dit onder andere door communicatie en het opnemen van een voorbeeldfunctie.

 

Je doet aan netwerken. Daartoe ontwikkel en onderhoud je een netwerk van professionele relaties zodat je de sleutelprocessen zoveel mogelijk kan afstemmen op de partners binnen de Zetel en de ketenpartners.

 

Je ontwikkelt je eigen expertise, houdt deze op peil en draagt ze over zodat zowel je eigen functioneren als dat van je afdeling(en) optimaal is.

 

Je bent eindverantwoordelijke van de primaire processen van je afdeling(en). Daarom verifieer je de kwaliteit van de behandeling van de dossiers binnen je afdeling(en) en lever je bijstand bij complexe of uitzonderlijke aspecten van dossiers.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen vacant van afdelingsgriffier (A3) bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg. 

 

Per gerechtelijk arrondissement bestaat er een rechtbank van eerste aanleg en elke rechtbank van eerste aanleg heeft een aantal afdelingen. Zo heeft rechtbank van eerste aanleg Limburg twee afdelingen, namelijk Hasselt en Tongeren.

De rechtbank van eerste aanleg bestaat op zijn beurt uit meerdere secties : de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de jeugdrechtbank, de familierechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank (deze laatste vind je niet bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg).

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten). De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten. Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier.

 

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

 

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

 

 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun
  functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis en inzicht in ontwikkelingen binnen HR-management

 

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Je motivatie weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

Je hebt affiniteit met de werking en de materies van de rechtbank van eerste aanleg.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
 1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de rechterlijke orde en houder zijn van een graad van niveau B of  een functie in de klasse A1 of een functie in de klasse A2.
 2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
 3. Indien niveau B: Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
 4. Indien niveau B: Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
  of
  Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
    • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
    • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
    • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
    • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
 • Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.
 • Anciënniteitsvoorwaarden:
 •                    Indien benoemd in de klasse A1 of klasse A2:

   • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
   • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
   • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

                      Indien benoemd in de graad B

    • een graadanciënniteit van ten minste 6 jaar in een ambt van het niveau B indien men beschikt over een diploma niveau A

    OF

     • een graadanciënniteit van ten minste 10 jaar in een ambt van het niveau B indien men niet beschikt over een diploma niveau A

     Procedure

     In het kort:

     1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
     2. We screenen jouw anciënniteit.
     3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
     4. Je legt een interview af bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

     Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

      

     Opgelet:

     • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
     • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
     • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
     • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
     • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
     • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
     • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

     Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

     De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

     Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

     Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

     Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

     Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

     Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). De dienst selecties en personeelsbewegingen controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

     Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u30)

     Via een postbaktest worden volgende competenties gemeten:

     • Informatie analyseren 
     • Informatie integreren
     • Beslissen 
     • Organiseren

     Deze proef zal plaatsvinden rond midden maart 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
     Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

     Deze test staat op 60 punten. Er is voor deze test geen slaagdrempel bepaald. Je mag sowieso verder naar de volgende stap, het interview. Dat is ook het geval als je niet hebt deelgenomen aan de pc-test. Het resultaat op deze test, zal je samen met je resultaat voor het interview (en het eindtotaal) overgemaakt worden.

     Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC-proef' van de Nederlandstalige selecties BNG24008 en BNG24026. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van deze stap 2 dus slechts 1 keer afleggen.

     Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

     Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30)

     Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

     Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

     Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

     Je bent geslaagd voor deze selectieprocedure als je ten minste 80 punten op 160 behaalt (interview + PC test samen), waarbij minstens 50/100 voor het interview.

     Deze proef zal plaatsvinden rond eind maart 2024 (onder voorbehoud).

     Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

     Eindresultaat

     J

     Eindresultaat

     De pc-test staat op 60 punten, het interview op 100. Het totaal staat op 160 punten. Je bent geslaagd voor de vergelijkende bevorderingsselectie als je ten minste 50/100 behaalt op het interview en 80/160 op het totaal van beide stappen. 

     Rangschikking

     De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

     De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

     Solliciteren

     Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

     Je kan solliciteren tot en met 29 februari 2024.

     Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  De dienst selecties en personeelsbewegingen verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

     Laad de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) op in je online account zodat kan gecontroleerd worden of je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

     OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

     Extra info

     Testen en resultaten

     Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

     Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

      

     Vragen rond de testen en scoring?

     Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

     Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

      

     Niet tevreden over de selectieprocedure?

     Dien hier jouw klacht in.

     Contact opnemen

     Over de jobinhoud

     • Ferry Deckers
      Hoofdgriffier
      Rechtbank van eerste aanleg Limburg
      Tel. 011 374 168 (Hasselt) - 012 399 957 (Tongeren)

     Over de procedure

     Adres en algemene contactgegevens

     • FOD BOSA - Werkenvoor.be
      WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
      1000 Brussels

     Ontmoet je toekomstige collega's

     Al onze getuigenissen

     • Portret Joyce
      Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
      Joyce
      Griffier
      -
      Rechterlijke Orde
      More about Joyce
     • Portret Leen
      Een goede werksfeer is essentieel.
      Leen
      Parketsecretaris
      -
      Rechterlijke Orde
      More about Leen
     • Portret Natasja
      Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
      Natasja
      Kabinetssecretaris
      -
      Rechterlijke Orde
      More about Natasja
     • Portret Walid
      Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
      Walid
      Referendaris
      -
      Rechterlijke Orde
      More about Walid
     • Portret Ibrahim
      Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
      Ibrahim
      Administratief assistent
      -
      Rechterlijke Orde
      More about Ibrahim