assistent projectbeheer (m/v/x)

Federale Pensioendienst
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24066

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je flexibel en ondernemend? Ga je gestructureerd te werk en kan je je helemaal uitleven in projecten? Dan ben jij de medewerker die wij zoeken! 

Je komt terecht in een directie die als hoofdtaak heeft om de visie en de strategie van het management continu te ondersteunen. Zo coördineert ze de samenwerking tussen de verschillende directies (zowel departementaal als interdepartementaal) en volgt ze de projectportefeuille op binnen het departement.

Wat kan een medewerker zoals jij bijdragen aan al deze activiteiten? Jouw frisse blik op de projecten en jouw slimme ideeën zijn waardevol en zorgen ervoor dat de cel in de juiste richting blijft groeien.

In welke domeinen zal jij jouw talenten kunnen ontplooien? In de specifieke domeinen van persoons- en loopbaangegevensbeheer, automatisering van processen, en dergelijke meer.


Jobinhoud

 • Je ondersteunt de implementatie en opvolging van de projecten op.
 • Je verzamelt en integreert op een systematische manier informatie binnen de Strategische cel en deelt deze informatie met je team
 • Je ondersteunt synergiën binnen de Strategische cel
 • Je werkt samen met medewerkers van andere strategische cellen van andere departementen.
 • Je ondersteunt je team met voorbereidingen in Excel, jira, Powerpoint en dergelijke.
 • Je neemt deel aan projecten en werkgroepen om up-to-date te blijven van hedendaagse evoluties.
 • Je ondersteunt je team bij de organisatie van werkvergaderingen, …

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant voor de functie assistent projectbeheer in het departement Gegevensbeheer van de Federale Pensioendienst.

Het departement Gegevensbeheer staat enerzijds in voor het beheer van alle persoons- en loopbaangegevens om de toekenning en de betaling mogelijk te maken van de werknemerspensioenen, van de inkomensgarantie voor ouderen en de ambtenarenpensioenen; en staat anderzijds in voor het onderzoek en de uitvoering van de rechten van de personen die een herstelpensioen krijgen en van de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme. 

De Federale Pensioendienst (FPD) is een openbare instelling van sociale zekerheid, die de volgende opdrachten heeft:

 • Het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen.
 • Het berekenen van de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden.
 • Het uitbetalen van de pensioenen voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren.
 • Het ondersteunen van het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

De Federale Pensioendienst bestaat uit een centrale administratie, gevestigd in de Zuidertoren te Brussel, en een aantal gewestelijke kantoren. Binnen de FPD zijn zo’n 2.500 personeelsleden tewerkgesteld.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

Om te kunnen deelnemen aan de bevorderingsselectie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Statutair benoemd zijn
 • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B OF geslaagd zijn voor de generieke screening B 
 • In een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak maakt op een bevordering

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Je legt een interview af bij de Federale Pensioendienst in de Zuidertoren in Brussel.  

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • De selectiedienst van de Federale Pensioendienst
  Selectieverantwoordelijke
  Federale Pensioendienst
  02 529 24 10

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je flexibel en ondernemend? Ga je gestructureerd te werk en kan je je helemaal uitleven in projecten? Dan ben jij de medewerker die wij zoeken! 

Je komt terecht in een directie die als hoofdtaak heeft om de visie en de strategie van het management continu te ondersteunen. Zo coördineert ze de samenwerking tussen de verschillende directies (zowel departementaal als interdepartementaal) en volgt ze de projectportefeuille op binnen het departement.

Wat kan een medewerker zoals jij bijdragen aan al deze activiteiten? Jouw frisse blik op de projecten en jouw slimme ideeën zijn waardevol en zorgen ervoor dat de cel in de juiste richting blijft groeien.

In welke domeinen zal jij jouw talenten kunnen ontplooien? In de specifieke domeinen van persoons- en loopbaangegevensbeheer, automatisering van processen, en dergelijke meer.


Jobinhoud

 • Je ondersteunt de implementatie en opvolging van de projecten op.
 • Je verzamelt en integreert op een systematische manier informatie binnen de Strategische cel en deelt deze informatie met je team
 • Je ondersteunt synergiën binnen de Strategische cel
 • Je werkt samen met medewerkers van andere strategische cellen van andere departementen.
 • Je ondersteunt je team met voorbereidingen in Excel, jira, Powerpoint en dergelijke.
 • Je neemt deel aan projecten en werkgroepen om up-to-date te blijven van hedendaagse evoluties.
 • Je ondersteunt je team bij de organisatie van werkvergaderingen, …

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant voor de functie assistent projectbeheer in het departement Gegevensbeheer van de Federale Pensioendienst.

Het departement Gegevensbeheer staat enerzijds in voor het beheer van alle persoons- en loopbaangegevens om de toekenning en de betaling mogelijk te maken van de werknemerspensioenen, van de inkomensgarantie voor ouderen en de ambtenarenpensioenen; en staat anderzijds in voor het onderzoek en de uitvoering van de rechten van de personen die een herstelpensioen krijgen en van de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme. 

De Federale Pensioendienst (FPD) is een openbare instelling van sociale zekerheid, die de volgende opdrachten heeft:

 • Het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen.
 • Het berekenen van de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden.
 • Het uitbetalen van de pensioenen voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren.
 • Het ondersteunen van het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

De Federale Pensioendienst bestaat uit een centrale administratie, gevestigd in de Zuidertoren te Brussel, en een aantal gewestelijke kantoren. Binnen de FPD zijn zo’n 2.500 personeelsleden tewerkgesteld.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van de FPD in het algemeen en specifiek van het departement Gegevensbeheer.
 • Je hebt een goede kennis van jira en projectopvolging.
 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en verstaanbare manier uit.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd, en weegt harder door in de eindscore. Indien jouw motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van de tweede landstaal vormt een troef om de functie uit te oefenen, gelet op de tweetalige werkomgeving waarin je evolueert.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

Om te kunnen deelnemen aan de bevorderingsselectie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Statutair benoemd zijn
 • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B OF geslaagd zijn voor de generieke screening B 
 • In een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak maakt op een bevordering

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Federale Pensioendienst en houder zijn van een graad van niveau C
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Je legt een interview af bij de Federale Pensioendienst in de Zuidertoren in Brussel.  

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 90 min)

Middels een meerkeuzevragenlijst (MKV) worden volgende competenties  gemeten :

 • Je hebt een basiskennis van de FPD in het algemeen en specifiek van het departement Gegevensbeheer.
 • Je hebt een goede kennis van jira en projectopvolging.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

 

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u )

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening afzonderlijk en als je ten minste 50% behaalt op het totaal van beide stappen. 

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22 april 2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • De selectiedienst van de Federale Pensioendienst
  Selectieverantwoordelijke
  Federale Pensioendienst
  02 529 24 10

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joris Moens
  Ik ben dankbaar dat ik hier een kans gekregen heb, terwijl ik niet geschoold ben als IT’er.
  Joris Moens
  Coördinator Digital Workplace & Service Desk
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Joris Moens
 • Portret Ava Vandekerckhove
  Ik vind het fijn dat ik mensen één op één kan helpen.
  Ava Vandekerckhove
  Pension Officer
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Ava Vandekerckhove
 • Portret Andrea Goldsztein
  Elke dag kan er wel een probleem opduiken dat je dan aanpakt met het ganse team.
  Andrea Goldsztein
  Ontwikkelaar/analist
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Andrea Goldsztein
 • Portret Giselda
  Ik werk voor de strategische cel van het departement Pensioenrechten. Ik werk mee aan de uitbouw en realisatie van de strategie van het departement: ik adviseer het management en leid veranderingsprojecten in digitale pensioencommunicatie.
  Giselda
  Programmamanager/strategisch adviseur
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Giselda
 • Portret Julie
  Ik dacht dat het bij de Pensioendienst een stofferige bedoening zou zijn, was ik even mis! 
  Julie
  P&O directeur
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Julie
 • Portret Nicolas
  Ik werk bij de directie ‘Infrastructure & Operations’. Wij houden ons bezig met de digitale werkomgeving van de medewerkers van de FPD. Ikzelf werk vooral rond: Teams, SharePoint en het beheer van de digitale Microsoftidentiteiten.
  Nicolas
  Systeembeheerder ICT-infrastructuur
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Nicolas
 • Portret Annabel
  Ik werk bij de dienst Strategie & Innovatie, en hou me voornamelijk bezig met het uittekenen en opvolgen van een beleid rond de strijd tegen sociale fraude.
  Annabel
  Coördinator Sociale Fraude
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Annabel
 • Portret Julien
  Ik werk voor het departement Studiedienst bij Financiële en Statistische Studies. Ik beantwoord elke dag allerlei vragen waarvoor de toekennings- of betalingsgegevens opgehaald en verwerkt moeten worden en die kennis van de pensioenstelsels vereisen.
  Julien
  Actuarieel analist
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Julien
 • Portret Sarah Scaillet
  Binnen het kader dat we krijgen, hebben topmanagers bij de overheid een ruim speelterrein om te vernieuwen en te creëren.
  Sarah Scaillet
  Administrateur-generaal
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Sarah Scaillet
 • "Een gevarieerde job waarbij ik veel in contact kom met de burger. Dat maakt het erg interessant!"
  Cécile
  Pensioenconsulent
  -
  Federale Pensioendienst
  More about Cécile