Administratief deskundige (m/v/x)

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24070

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als administratief deskundige voor de financiële dienst ben je verantwoordelijk voor diverse  administratieve taken, waardoor de dienst optimaal kan functioneren.

Zo moet je bijvoorbeeld:

- Dossiers voorbereiden, analyseren en opvolgen
- Beslissingsvoorstellen over die dossiers formuleren
- Verschillende soorten standaarddocumenten (nota’s, brieven, e-mails...) opstellen
- Bezoekers ontvangen
- Dossiers klasseren
- Via telefoon/brief/e-mail antwoorden op vragen van interne en externe cliënten
- Ingaande en uitgaande correspondentie verzorgen
- Klachten ontvangen, nodige informatie opzoeken en antwoordvoorstellen uitwerken
- Databanken aanvullen en bijhouden binnen de termijnen 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen  (CDZ) (Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel), in de dienst Boekhouding, Financiën en Actuariaat.

De Controledienst (CDZ) is een instelling van openbaar nut geplaatst onder de voogdij van de Minister van Sociale Zaken die zorgt voor een financiële, boekhoudkundige en juridische controle van de activiteiten van de ziekenfondsen, de landsbonden van ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand.

De CDZ heeft als missie om erop toe te zien dat de ziekenfondsen en de sector in zijn geheel de boekhoudkundige, administratieve en financiële regels die op hen van toepassing zijn, naleven. De CDZ draagt op die manier ook bij tot het goede gebruik van de openbare middelen en ledenbijdragen. 

 

De CDZ doet dit door de volgende sleutelactiviteiten te ontwikkelen:

• de erkenning verlenen aan de mutualistische entiteiten en revisoren en, voor de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, hun compliance officers en verzekeringstussenpersonen alsook het erkennen van opleidingsactiviteiten

• het a priori goedkeuren van de statutaire wijzigingen en de beslissingen inzake de bijdragen en de aanwending ervan, uitgaande van de ziekenfondsen, de landsbonden en de maatschappijen van onderlinge bijstand

• het a priori en a posteriori controleren van de statutaire wijzigingen en de verzekeringspremies van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand

• het controleren van de financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische werking van de mutualistische entiteiten en van de verzekeringstussenpersonen

• het evalueren van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen in het kader van de 
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen over het variabele gedeelte van hun administratiekosten

• het behandelen van klachten en vragen van de leden, van de gecontroleerde entiteiten, van de administraties en van derden

• het adviseren van de Minister en de Raad betreffende aanpassingen aan de reglementering

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als administratief deskundige voor de financiële dienst ben je verantwoordelijk voor diverse  administratieve taken, waardoor de dienst optimaal kan functioneren.

Zo moet je bijvoorbeeld:

- Dossiers voorbereiden, analyseren en opvolgen
- Beslissingsvoorstellen over die dossiers formuleren
- Verschillende soorten standaarddocumenten (nota’s, brieven, e-mails...) opstellen
- Bezoekers ontvangen
- Dossiers klasseren
- Via telefoon/brief/e-mail antwoorden op vragen van interne en externe cliënten
- Ingaande en uitgaande correspondentie verzorgen
- Klachten ontvangen, nodige informatie opzoeken en antwoordvoorstellen uitwerken
- Databanken aanvullen en bijhouden binnen de termijnen 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen  (CDZ) (Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel), in de dienst Boekhouding, Financiën en Actuariaat.

De Controledienst (CDZ) is een instelling van openbaar nut geplaatst onder de voogdij van de Minister van Sociale Zaken die zorgt voor een financiële, boekhoudkundige en juridische controle van de activiteiten van de ziekenfondsen, de landsbonden van ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand.

De CDZ heeft als missie om erop toe te zien dat de ziekenfondsen en de sector in zijn geheel de boekhoudkundige, administratieve en financiële regels die op hen van toepassing zijn, naleven. De CDZ draagt op die manier ook bij tot het goede gebruik van de openbare middelen en ledenbijdragen. 

 

De CDZ doet dit door de volgende sleutelactiviteiten te ontwikkelen:

• de erkenning verlenen aan de mutualistische entiteiten en revisoren en, voor de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, hun compliance officers en verzekeringstussenpersonen alsook het erkennen van opleidingsactiviteiten

• het a priori goedkeuren van de statutaire wijzigingen en de beslissingen inzake de bijdragen en de aanwending ervan, uitgaande van de ziekenfondsen, de landsbonden en de maatschappijen van onderlinge bijstand

• het a priori en a posteriori controleren van de statutaire wijzigingen en de verzekeringspremies van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand

• het controleren van de financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische werking van de mutualistische entiteiten en van de verzekeringstussenpersonen

• het evalueren van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen in het kader van de 
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen over het variabele gedeelte van hun administratiekosten

• het behandelen van klachten en vragen van de leden, van de gecontroleerde entiteiten, van de administraties en van derden

• het adviseren van de Minister en de Raad betreffende aanpassingen aan de reglementering

Competenties

Gedragsgerichte competentie

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties
 • Mondelinge communicatie: Je drukt je helder en vlot uit en je hanteert passend non-verbaal gedrag.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 •  

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen  (CDZ) en houder zijn van een graad van niveau C
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties(zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind mei (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening afzonderlijk en als je ten minste 50% behaalt op stap 2 interview. 

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 02/05/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Jialin Shi
  Ik heb de mogelijkheid om mijn werk op kantoor of via telewerk te doen.
  Jialin Shi
  Financieel Inspecteur
  -
  Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
  More about Jialin Shi
 • Portret Marilyn Ducouret
  Wat me enorm bevalt, is dat ik aan projecten werk die een rechtstreekse impact hebben op het welzijn van de medewerkers en op de modernisering van de CDZ.
  Marilyn Ducouret
  HR officer
  -
  Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
  More about Marilyn Ducouret