Griffier voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24071

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Per jaar behandelen de rechtbanken en hoven duizenden dossiers. De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken.

Als griffier voelt elk dossier dat je mee helpt behandelen ook echt aan als jouw dossier! Ben je dus op zoek naar een job met impact en wens je bij te dragen aan een goede werking van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en de rechterlijke orde in het algemeen?

Dan is de job van griffier misschien wel iets voor jou! Je fungeert als stille kracht op de achtergrond maar jouw bijdrage is onmisbaar! Ontdek wat de functie van griffier zoal in petto heeft:

▪ Je bereidt de zitting voor en voert de nodige taken uit ter zitting. Ervoor zorgen dat de zitting correct en vlot verloopt en notities nemen zijn voorbeelden van jouw verantwoordelijkheden als griffier. Na de zitting zorgt de griffier voor de opmaak van de vonnissen, controleert de inhoud en wettelijkheid en ondertekent hij ze, samen met de rechter.

▪ Je voert administratieve taken uit ter griffie (vb.  boekhouding van de griffie, de stukken bewaren die werden neergelegd, vonnissen afleveren, ..) en draag je de eindverantwoordelijkheid over het administratieve luik van de gerechtelijke dossiers (vb. het oproepen van partijen, controleren of de termijnen werden nageleefd, aktes opmaken, … )

▪ Zelf sta je ook in voor de behandeling van individuele gerechtelijke dossiers. Hierbij krijg je de nodige ondersteuning en instructies van je magistraat. 

▪ Als griffier zal het belangrijk zijn dat je je eigen kennis gedurende je loopbaan blijft ontwikkelen. Zo zal je de werking van jouw sectie kunnen optimaliseren. Je krijgt hier alle kansen toe en je volgt hiervoor interne en externe opleidingen. Deze kennis geef je ook door aan minder ervaren en nieuwe collega’s in jouw rol als peter of meter. 

▪ Je beantwoordt vlot en correct vragen van burgers, advocaten, politie, maatschappelijke diensten en andere partners.

Daarnaast heeft de griffier nog tal van andere taken. Ze worden opgesomd in artikel 168, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

 

Werkgever

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel werd op 31 maart 2014 opgericht nadat de vroegere tweetalige rechtbank van eerste aanleg werd ontdubbeld. De heer Simon Cardon werd op 25 november 2019 benoemd tot voorzitter en de heer Jan Vanvolsem is hoofdgriffier. Deze rechtbank neemt kennis van de Nederlandstalige zaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel en bestaat uit 5 secties: 

 • De burgerlijke rechtbank

 • De familierechtbank

 • De jeugdrechtbank 

 • De correctionele rechtbank, de raadkamer en het onderzoek 

 • De strafuitvoeringsrechtbank

De missie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is een passend en snel antwoord bieden op de vragen en noden van de rechtzoekende. We willen het vertrouwen van de burger in justitie verbeteren door op een onafhankelijke, objectieve, begrijpbare, efficiënte, kwaliteitsvolle en transparante manier te werken. 

Meer informatie over de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, kan je hier terugvinden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Per jaar behandelen de rechtbanken en hoven duizenden dossiers. De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken.

Als griffier voelt elk dossier dat je mee helpt behandelen ook echt aan als jouw dossier! Ben je dus op zoek naar een job met impact en wens je bij te dragen aan een goede werking van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en de rechterlijke orde in het algemeen?

Dan is de job van griffier misschien wel iets voor jou! Je fungeert als stille kracht op de achtergrond maar jouw bijdrage is onmisbaar! Ontdek wat de functie van griffier zoal in petto heeft:

▪ Je bereidt de zitting voor en voert de nodige taken uit ter zitting. Ervoor zorgen dat de zitting correct en vlot verloopt en notities nemen zijn voorbeelden van jouw verantwoordelijkheden als griffier. Na de zitting zorgt de griffier voor de opmaak van de vonnissen, controleert de inhoud en wettelijkheid en ondertekent hij ze, samen met de rechter.

▪ Je voert administratieve taken uit ter griffie (vb.  boekhouding van de griffie, de stukken bewaren die werden neergelegd, vonnissen afleveren, ..) en draag je de eindverantwoordelijkheid over het administratieve luik van de gerechtelijke dossiers (vb. het oproepen van partijen, controleren of de termijnen werden nageleefd, aktes opmaken, … )

▪ Zelf sta je ook in voor de behandeling van individuele gerechtelijke dossiers. Hierbij krijg je de nodige ondersteuning en instructies van je magistraat. 

▪ Als griffier zal het belangrijk zijn dat je je eigen kennis gedurende je loopbaan blijft ontwikkelen. Zo zal je de werking van jouw sectie kunnen optimaliseren. Je krijgt hier alle kansen toe en je volgt hiervoor interne en externe opleidingen. Deze kennis geef je ook door aan minder ervaren en nieuwe collega’s in jouw rol als peter of meter. 

▪ Je beantwoordt vlot en correct vragen van burgers, advocaten, politie, maatschappelijke diensten en andere partners.

Daarnaast heeft de griffier nog tal van andere taken. Ze worden opgesomd in artikel 168, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

 

Werkgever

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel werd op 31 maart 2014 opgericht nadat de vroegere tweetalige rechtbank van eerste aanleg werd ontdubbeld. De heer Simon Cardon werd op 25 november 2019 benoemd tot voorzitter en de heer Jan Vanvolsem is hoofdgriffier. Deze rechtbank neemt kennis van de Nederlandstalige zaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel en bestaat uit 5 secties: 

 • De burgerlijke rechtbank

 • De familierechtbank

 • De jeugdrechtbank 

 • De correctionele rechtbank, de raadkamer en het onderzoek 

 • De strafuitvoeringsrechtbank

De missie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is een passend en snel antwoord bieden op de vragen en noden van de rechtzoekende. We willen het vertrouwen van de burger in justitie verbeteren door op een onafhankelijke, objectieve, begrijpbare, efficiënte, kwaliteitsvolle en transparante manier te werken. 

Meer informatie over de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, kan je hier terugvinden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over mondelinge communicatieve vaardigheden

 

Een goede motivatie (en kennis van de entiteit en functie) is eveneens belangrijk.

Opgelet! De onderdelen in het vet  worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

 

Het onderdeel motivatie (en kennis van de entiteit en functie) weegt harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de rechterlijke orde en houder zijn van een graad van niveau C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 45 min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf midden mei 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening en als je ten minste 50% behaalt op het totaal. 

Rangschikking

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 02/05/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim