HR-DESKUNDIGE – STARTBAANOVEREENKOMST (m/v/x)

FOD Justitie
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24055

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Heeft u aanleg voor de nauwkeurige en stipte administratieve follow-up van dossiers? Wilt u uw competenties ten dienste stellen van de FOD Justitie? Dan bent u de persoon die wij zoeken!

Er is één betrekking van HR-deskundigen binnen het Shared Service Center van Team HR (vroeger de stafdienst P&O).

Dit zijn enkele voorbeelden van uw taken en verantwoordelijkheden:

 • U beheert de dossiers op autonome basis, vanaf de ontvangst van het verzoek tot de kennisgeving van de beslissing overeenkomstig de geldende regelgeving en procedures.
 • U verzamelt op autonome wijze de nodige gegevens, voert de nodige analysen uit en evalueert zelf de beschikbare gegevens om zelf de juiste beslissing te nemen.
 • U archiveert het bestand wanneer het is afgerond.
 • U stelt zelf aanpassingen van procedures en werkmethodes voor.
 • U bereidt standaardbrieven en gepersonaliseerde brieven voor en beheert de inkomende en uitgaande briefwisseling.
 • U bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de vergaderingen en de voorbereiding van de verslagen.
 • U bereidt teksten, nota’s en presentaties voor.
 • U beheert uw eigen agenda (en die van een afdeling, die van de manager ...) en stelt uw eigen planning op.
 • U neemt contact op met interne en externe klanten en beantwoordt vragen per mail, telefonisch of via persoonlijk contact.

Werkgever

Team HR (vroeger de stafdienst P&O) is de drijvende kracht achter het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie. In die optiek biedt Team HR het algemeen kader alsook de methodologische ondersteuning en expertise om tegemoet te komen aan de noden van de organisatie.

Het Shared Service Center is de schakel tussen de FOD Justitie en zijn medewerkers, Team HR en PersoPoint, het sociaal secretariaat van de federale administratie bij de FOD BOSA, wat het administratief personeelsbeheer betreft.  Wij bieden de personeelsleden van de FOD Justitie een kwalitatieve, vakkundige, klantgerichte dienstverlening binnen het reglementair kader waarbij wederzijds vertrouwen en respect de basis zijn voor een goede, transparante samenwerking. Tot die dienstverlening behoren naast het administratief personeelsbeheer en de uitvoering daarvan ook alle aspecten van inhoudelijke ondersteuning, begeleiding en adviesverlening. Ook de beleidsdoelstellingen en missie van de FOD Justitie worden door onze dienst ondersteund en uitgedragen.

De FOD Justitie biedt zijn 27 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten die zich dagelijks in voor een betere Justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met haar tijd en die rekening houdt met de veranderingen binnen de samenleving.

Raadpleeg de website van de FOD Justitie (https://justitie.belgium.be/nl) om meer te weten te komen over onze verschillende diensten.

 

Competenties

Leeftijd

Deze betrekking wordt uitgeoefend in het kader van een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of Rosetta-contract) is een contract van bepaalde duur voor jongeren onder de 26 jaar, dat de mogelijkheid biedt om beroepservaring op te doen.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. professionele bachelor) met volledig programma of voor sociale promotie
 • Een universitair kandidaats-/licentiaatsdiploma uitgereikt na een cyclus van ten minste twee studiejaren
 • Getuigschriften van het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of diploma van technisch ingenieur

Gedragsgerichte competenties

 • In team werken: u creëert en bevordert de groepsgeest door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's
 • Servicegericht handelen: u begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, levert hun een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten
 • Objectieven behalen: u beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en u draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt zwaarder door in de eindscore (x 2).

Pluspunten

 • U hebt een gedegen kennis van informatica, internet en Office 365 (Word, Excel, PowerPoint).
 • U geeft blijk van flexibiliteit in een tweetalige omgeving.
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden.

Aanbod

U wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst), met de bijbehorende weddeschaal B1.

Wij bieden u een boeiende job met een maatschappelijke impact en met tal van voordelen:

 • goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 urenweek
  • mogelijkheid tot telewerk (max. drie dagen per week afhankelijk van de dienst)
  • 26 dagen verlof en sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • 12 inhaaldagen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • tal van mogelijkheden tot zelfontplooiing
  • uitgebreid educatie- en opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaanmogelijkheden
 • financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen dankzij de Benefits@Work-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • terbeschikkingstelling van een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
  • maaltijdcheques

Alle informatie (extra premies en toelagen ...) en voordelen van werken bij de overheid vindt u terug op de Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be)

Aanstellingsvoorwaarden

 Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u – om de functie uit te oefenen – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Een eerste screening gebeurt op basis van uw cv en uw motivatiebrief. Kandidaten van wie het profiel het meest aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor een interview.

U wordt enkel toegelaten tot de selectie als u het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 50 min)

Er worden interviews georganiseerd vanaf het moment dat er geldige kandidaturen zijn. 

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of uw competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. U krijgt ook vragen over uw motivatie, uw interesse en uw voeling met het werkterrein.

Uw cv wordt gebruikt als aanvullende informatie voor het interview.

Om te slagen moet u ten minste 50 punten op 100 behalen.

De procedure wordt afgesloten zodra de geschikte kandidaten zijn gevonden.

Solliciteren

Spreekt deze functie u aan?

Stuur uw cv en motivatiebrief naar elien.decaster@just.fgov.be. Vermeld ‘Rosetta –  HR-deskundige’ in het onderwerp van uw mail.

Zorg ervoor dat uw kandidatuur de volgende punten bevat:

 • uw cv en een motivatiebrief 
 • uw geboortedatum
 • de correcte vermelding in het onderwerp
 • de juiste contactpersoon

Indien uw kandidatuur niet volledig is, wordt ze niet in aanmerking genomen.

Extra info

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. 

Heeft u een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kunt u een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana