Dossierbeheerder uitkeringen (Brussel) (m/v/x)

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24059

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je nog geen 26 en op zoek naar een boeiende eerste werkervaring?

Voor ons kantoor in Brussel zijn we op zoek naar een gemotiveerde dossierbeheerder!

Je beheert een onderdeel van de dossiers uitkeringen (primaire vergoedingen) zodat alle leden van de HZIV correct worden vergoed.

Welke taken worden dan verwacht?

 • Je verricht alle handelingen die nodig zijn om de gerechtigden op een correcte manier te vergoeden (beheer van de documenten, verifiëren en invoeren van de gegevens), en het nodige doen na de vergoeding (fiscale fiches, enz.)
 • Je staat in voor het beheer van de aanpassingen en afwijkingen
 • De betalingen voorbereiden.

Verder?

Als belangrijke medewerker van de dienst uitkeringen, zorg je voor de correcte uitvoering van de taken die jou zijn opgedragen, in samen werking met een hecht team.

Concreet?

 • De aanvragen om inlichtingen behandelen en in dat verband de nodige opzoekingen verrichten
 • De briefwisseling behandelen
 • De reglementering opvolgen, deelnemen aan vergaderingen en opleidingen in verband met verzekerbaarheid van onze leden
 • zorgen voor de goede dienstverlening aan onze leden door collega’s bij te staan en/of te vervangen indien nodig.

Als medewerker van een gewestelijk kantoor zorg je voor de correcte uitvoering van de taken die jou zijn opgedragen, met het oog op de goede werking van het kantoor. Je bent gedreven om de nodige opleidingen te volgen en deel te nemen aan vergaderingen en springt in waar nodig bij afwezigheid van collega's.

Werkgever

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat er in aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

www.hziv.be

http://hziv.be

Competenties

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Een (zeer) goede kennis van het Frans is vereist. Ons kantoor in Brussel heeft voornamelijk Franstalige leden. Je moet dus vaak leden in het Frans verder helpen.

Om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst moet je jonger zijn dan 26 jaar.

Meer info over de startbaanovereenkomst vind je hier.

Gedragsgerichte competenties

 • Je kan zelfstandig omgaan met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie en beeld van de functie en de context wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Dit weegt harder door in de eindscore.

Aanbod

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1 via een startbaanovereenkomst. Het contract is geldig tot en met je 26 bent, mits een positieve evaluatie.

Meer info over de startbaanovereenkomst vind je hier.

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.117,53 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • maaltijdcheques (6 euro/dag)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot telewerk
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • 12 dagen compensatie bij niet-priksysteem
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar, en extra: gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Procedure

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden (startbaan voor jongeren onder de 26 én diplomavoorwaarden) zullen zo snel mogelijk opgeroepen worden voor een (online) interview. Indien het aantal inschrijvingen te groot is zal een eerste screening op basis van CV en motivatiebrief gebeuren.

Mondelinge proef

Het interview evalueert of uw competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over uw motivatie, uw interesse en uw voeling met het werkterrein.

Solliciteren

Interesse? Gelieve jouw CV samen met een motivatiebrief te mailen naar:

Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Ter attentie van Dienst HR (met vermelding van de functie)

via werecruit@hziv.be

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Heb je redelijke aanpassingen nodig voor de selectieprocedure en/of de functie? Contacteer ons via werecruit@hziv.be.