Teamverantwoordelijke-gemeenschapswachter - Nachtcel (m/v/x)

BRAVVO VZW

Selectiecode

XNC24102

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

D

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De vzw Bravvo is voor de Nachtcel van haar pijler Gemeenschapswachten op zoek naar een Teamverantwoordelijke-Gemeenschapswachter (m/v/x). De teamverantwoordelijke (m/v/x) treedt op als hiërarchisch verantwoordelijke en omkadert en leidt een team van gemeenschapswachten binnen een specifieke perimeter. De teamverantwoordelijke (m/v/x) leidt het team op het terrein en waakt over het goede gedrag van de teamleden. De teamverantwoordelijke (m/v/x) treedt op als tussenpersoon tussen de coördinatie van de dienst en de teamleden, en neemt een ondersteunende functie op zich met het oog op de uitvoering van de taken van de nachtgemeenschapswachten.

De teamverantwoordelijke rapporteert aan een hoofdteamverantwoordelijke (m/v/x).

De teamverantwoordelijke: 

 • organiseert en stuurt het werk van het team van gemeenschapswachten (8 à 15 medewerkers);
 • analyseert de verslagen (vaststellingen, incidenten enz.);
 • stelt op basis van de vaststellingen een wekelijks verslag op;
 • ziet toe op de prestaties van het team;
 • begeleidt het team op het terrein;
 • geeft informatie door (zowel top-down als bottom-up);
 • voert functioneringsgesprekken met de teamleden;
 • neemt deel aan de werkvergaderingen van de eigen dienst en van transversale diensten.

Werkgever

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

https://bravvo.brussel.be/

Competenties

Opleidingsniveau - diploma

 • U hebt een getuigschrift lager secundair onderwijs behaald;

* Indien u uw getuigschrift of diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw getuigschrift of diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden

 • U beschikt over goede IT-vaardigheden;
 • U respecteert de geldende deontologische code, regelgeving en instructies;

 

Persoonlijke vaardigheden

 • U kunt een luisterend oor bieden;
 • U bent opmerkzaam;
 • U bent organisatorisch aangelegd;
 • U bent assertief;
 • U kunt duidelijke documenten opstellen;
 • U beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om een team te leiden;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten.

Taalvaardigheid

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede.

Ervaring

 • Minstens 3 jaar ervaring in het milieu van de gemeenschapswachten;
 • Ervaring aan het hoofd van een team is een troef.

Aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een aantrekkelijk salarispakket in overeenstemming met uw ervaring (niveau D4);
 • Eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Voordeeltarief voor medische zorgen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Aanvullend pensioenverzekering ;
 • Een opleidingsplan ;
 • Een dynamische werkomgeving ;

Solliciteren

Is deze job iets voor u? Solliciteer dan via ons onlineformulier

https://bravvo.brussel.be/onze-vacature

Extra info

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.