Analist in kwantitatieve demografie (m/v/x)

Federaal Planbureau

Selectiecode

XNC24142

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het Federaal Planbureau zoekt een demografisch analist binnen het team ‘Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning’.

Demografie staat centraal in veel huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen: vergrijzing, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, overheidsfinanciën, mobiliteit, energietransitie enz. Elk jaar maken we demografische vooruitzichten om onder andere input te leveren voor de vele projectiemodellen van het Federaal Planbureau in verband met die thema’s. Ben je geïnteresseerd in demografie en demografische vooruitzichten in het bijzonder? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen? We zijn geïnteresseerd in jouw profiel.

Functiebeschrijving

In nauwe samenwerking met je collega-economen en -informatici ben je verantwoordelijk voor:

 • het ontwikkelen en actualiseren van de bevolkings- en huishoudensprojectiemodellen;
 • het analyseren van de bevolkings- en huishoudenstatistieken van Statbel;
 • het opstellen van korte-, middellange- en langetermijnhypothesen over de evolutie van de determinanten van bevolkingsgroei (vruchtbaarheid, sterfte, internationale en interne migratie);
 • het uitvoeren van simulaties (referentieprojectie en alternatieve scenario's);
 • het opstellen en presenteren van studierapporten voor verschillende doelgroepen;
 • het deelnemen aan externe werkgroepen met betrekking tot demografie.

Werkgever

Bij het Federaal Planbureau maken we studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

https://www.plan.be/aboutus/job-2468-nl-analist_in_kwantitatieve_demografie_m_v_x_contract_van_onbepaalde_duur

Competenties

Je hebt een universitair diploma

 • in demografie
 • of in bevolkingswetenschappen, economie of sociale wetenschappen, met een oriëntering in kwantitatieve demografie.

De voorkeur zal worden gegeven aan de kandidaten die via hun studies of beroepsleven kunnen aantonen dat zij over de volgende vaardigheden, ervaring of interesse beschikken:

 • kennis van verschillende demografische projectietechnieken (bijv. deterministische, probabilistische, microsimulatiemodellen, enz.);
 • gegevensanalyse en modelbouw;
 • expertise in één of meerdere programmeertalen (bijvoorbeeld Python waarin de demografische projectiemodellen zijn geschreven).

Je bent geïnteresseerd in het gebruik van demografische projecties en in economische analyse en onderzoek.

Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Je hebt een grondige kennis van één van beide landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te kunnen werken.

Je beheerst de Engelse taal voldoende om te kunnen communiceren met je collega’s op internationaal niveau.

Aanbod

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel minimaal 5.419,33 euro, 5.664,12 euro na drie jaar en 6.235,29 euro na tien jaar. Je loon bij je aanwerving houdt rekening met je verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 • flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven,
 • maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aanvullend pensioen en een voordelig gsm-abonnement,
 • opleidingsmogelijkheden,
 • gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.

Door zijn centrale ligging in Brussel is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Procedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen. De definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau. Tijdens dit interview geeft de kandidaat een mondelinge presentatie van 10 tot 15 minuten over een van zijn of haar demografiegerelateerde werkzaamheden.

Solliciteren

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen en jongeren actief aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief in het Frans of Nederlands, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma’s, ten laatste op 24/04/2024 aan Baudouin Regout, Commissaris van het Plan, via jobs@plan.be (referentie: ADDG/2024/02).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Nicole Fasquelle (02/507. 73.53 – nf@plan.be). Andere inlichtingen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

https://www.plan.be/aboutus/job-2468-nl-analist_in_kwantitatieve_demografie_m_v_x_contract_van_onbepaalde_duur

Extra info

We hechten veel belang aan de diversiteit van onze personeelsleden.