Medewerker(ster) (H/F/X) Juridische Zaken contentieux fiscal (m/v/x)

Stad Brussel

Selectiecode

XNC24175

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

U bent verantwoordelijk voor complexe en projecten gelinkt aan dossiers en fiscale geschillen. U zet de verschillende fasen van deze zaken op en volgt ze op, waarbij u bijdraagt aan de uitvoering van de beslissingen van de autoriteiten, in overeenstemming met de geldende wetgeving en procedures.

U werkt in een organisatorische eenheid van ongeveer 10 personen onder toezicht van het diensthoofd. U werkt nauw samen met de diensten Controle, Inkohiering van Belastingen, Inning van belastingen en Kadaster alsook met andere diensten van de Stad (Stadsontwikkeling, Openbare en Groene Ruimte, Juridische Dienst, enz.) en hebt contact met de belastingbetalers.

TAKEN

- Je analyseert de ontvankelijkheid van schuldvorderingen en de argumenten van de belastingplichtige. Je verzamelt de documenten in de dossiers met betrekking tot de verschillende soorten belastingen en volgt ze op.

- Je stelt boetebrieven op tijdens hoorzittingen met belastingplichtigen.

- Je stelt collegebesluiten op, rekening houdend met de verschillende elementen van de zaak.

- Je zorgt ervoor dat de geschillendossiers volledig zijn met alle documenten die nodig zijn voor een eventuele gerechtelijke procedure.

- Je vraagt aanvullende informatie op in verband met betwiste zaken.

- Je helpt belastingbetalers die je om informatie vragen.

- Je werkt samen met het hoofd van Fiscale geschillen om nieuwe toepassingen/tools te ontwikkelen voor een effectieve opvolging van bezwaren.

- Je volgt een vorming inzake de evolutie in de fiscale wetgeving.

- Je communiceert relevante informatie (project sheets, dashboards, rapporten, etc.) aan het Diensthoofd Fiscale geschillen om te rapporteren over de voortgang in het bereiken van doelstellingen.

Werkgever

Met ongeveer 3.800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de belangrijkste werkgevers in het Brussels Gewest.

Het Departement Begroting en Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het boekhoudkundig en budgettair beheer van de Stad, alsook voor de vaststelling en inning van de gemeentebelastingen. De afdeling is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening en het opstellen van de gemeentebegroting en ziet toe op de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van belastbare feiten (deze ten kohiere brengen), het registreren en innen ervan en het beheren van administratieve geschillen met betrekking tot de gemeentebelastingen, evenals het centraliseren van het toezicht en de controle op alle inkomsten en het innen van schulden en belastingen. Het is ook verantwoordelijk voor het beheer van de kaspositie, het vermijden van de verjaring van rechten en vorderingen en het regelen van alle beslagleggingen en overdrachten.

De Stad Brussel zoek voor een Medewerker(ster) (H/F/X) Juridische Zaken contentieux fiscal voor zijn Dienst Fiscale geschillen.

https://www.bruxelles.be/offres-demploi-en-cours

Competenties

Je hebt een masterdiploma in de rechten. Een bijkomende master in fiscaal recht of fiscaal management is een pluspunt.

Voor een interne sollicitatie moet u voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit of bevordering tot de graad van secretaris (M/V).

Als u uw diploma in het buitenland behaalde, is een gelijkwaardigheidsverklaring van de Federatie Wallonië-Brussel vereist (http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique).

- U hebt meerdere jaren beroepservaring of u bent pas afgestudeerd met belangstelling voor lokale belastingen.

- Je hebt een goede kennis van de fiscale procedures op gemeentelijk niveau.

- U hebt een uitstekende schrijfvaardigheid en houdt van redigeren.

- U kunt uw standpunten en beslissingen op diplomatieke wijze uiteenzetten en verdedigen.

- Je bent in staat om prioriteiten en stappen te bepalen en te organiseren die nodig zijn om doelstellingen binnen de gestelde termijnen te verwezenlijken.

- Je kunt goed omgaan met stress en agressie en bent klantgericht.

- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een goede analytische geest.

- Je weet hoe je standaard IT-tools moet gebruiken.

- Je hebt een goede kennis van het Frans. Kennis van het Nederlands is een pluspunt.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Bruto maandelijks salaris: minimum 3836,57 euro's (dat kan hoger zijn afhankelijk van de waardering van eerdere werkervaringen, familiale situatie en het slagen voor de taalexamens). U kunt een schatting van uw salaris krijgen via onze online salarisberekeningshulpmiddel.
 • Een tweetaligheidspremie
 • Eindejaarspremie en vakantiegeld
 • Maaltijdcheques (8€, waarvan 6,91€ ten laste van de Stad Brussel).
 • Geniet van 36,5 dagen betaald verlof, 4 dagen vastgesteld verlof door de Stad en 10 wettelijke feestdagen.
 • Mogelijkheid tot een voordelige hospitalisatieverzekering en dekking van het remgeld door de Stad voor medische zorg, voor u en uw gezin in het UZ Brugmann, UMC Sint-Pieter, Institut Jules Bordet en Koningin Fabiola Kinderziekenhuis.
 • Pensioenplan voor contractuele medewerkers ter waarde van 3% van het bruto salaris.
 • De meeste van onze administratieve functies zijn hybride met de mogelijkheid tot telewerken na 6 maanden, gekoppeld aan een forfaitaire tussenkomst van 20 euro per maand.
 • De Stad Brussel voldoet aan uw behoeften op het gebied van professionele ontwikkeling door regelmatige trainingen aan te bieden.
 • Onze werkplekken zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en het MIVB-abonnement wordt 100% terugbetaald, er is ook een tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).

Procedure

Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van het cv en de motivatiebrief. Kandidaten die aan het profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor geautomatiseerde selectietests, een schrijftelijke test en een selectiegesprek. Dit gesprek zal worden gehouden voor een selectiecomité en zal zich richten op motivatie, gedragsvaardigheden en technische vaardigheden.

Solliciteren

Stuur uw sollicitatie uiterlijk voor 3 mei 2024 (curriculum vitae + motivatiebrief + kopie van het vereiste diploma). Onvolledige sollicitaties (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in overweging genomen.

https://www.bruxelles.be/offres-demploi-en-cours

Extra info

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. We moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen zowel wat betreft de wervingsprocedure als de integratie binnen de administratie.