Technisch beheerder studies- elektriciteit (m/v/x)

Gemeente Schaarbeek

Selectiecode

XNC24176

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

ALGEMENE MISSIE:

Het Departement Gebouwen, dat deel uitmaakt van de Directie Infrastructuur van de gemeente Schaarbeek, zorgt via 5 afdelingen voor het goede beheer van de gemeentelijke gebouwen tijdens hun volledige levensduur:

  •       Logistieke en administratieve steun
  •       Studiebureau Architecten
  •       Studiebureau Technieken
  •       Technische diensten van de gebouwen
  •       Onderhoud

 

U zult uw functie uitoefenen binnen de afdeling Studiebureau technieken, welke is samengesteld uit circa tien professionals met een technische achtergrond. Binnen deze context maakt u deel uit van een team bestaande uit drie elektrotechnische experts, waarbij het benadrukken van teamgeest en samenwerking als essentieel wordt beschouwd. In de hoedanigheid van specialist elektriciteit zult u dagelijks intensief samenwerken met diverse interne afdelingen en externe partners, met als doel een breed scala aan technische uitdagingen effectief aan te pakken. U krijgt de unieke kans om betrokken te zijn bij het beheer van maar liefst 180 gebouwen en kunt rekenen op interne opleidingsmogelijkheden voor uw professionele groei.  U zult werken in een aangename, dynamische werkomgeving.

Uw taken omvatten het ontwerpen en plannen van elektrische installaties voor diverse projecten, waaronder scholen, kinderdagverblijven en administratieve gebouwen. Daarnaast ben U verantwoordelijk voor het opstellen van technische specificaties en rapporten voor elektrische ontwerpen. Het beheren van elektrische projecten vanaf concept tot oplevering en planning behoort ook tot jouw verantwoordelijkheden. U zult de communicatie coördineren tussen verschillende belanghebbenden, waaronder klanten, architecten en aannemers, en ervoor zorgen dat alle relevante regelgeving en normen in de elektrische sector worden nageleefd.

 

In Schaarbeek streven wij ernaar om onze inwoners met toewijding en professionaliteit van dienst te zijn, met een focus op het waarborgen van de continuïteit van onze stad. Onze inzet voor de gemeenschap wordt gedreven door een diepgewortelde overtuiging van zingeving, waarbij we ons bewust zijn van de impact die onze dienstverlening heeft op het dagelijks leven van de burgers. Door middel van samenwerking, transparantie en open communicatie streven wij ernaar om de belangen van de burgers te behartigen en een positieve impact te hebben op het welzijn van onze inwoners.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

 

Samen met de Technisch verantwoordelijke studies - elektriciteit, moet de technisch beheerder:

-        Inventariseren van de elektrische uitrustingen en installaties. In het bijzonder verzamelen, centraliseren en updaten, via de Geïntegreerde Beheersoftware (GBS), van de inlichtingen over de elektrische uitrustingen en installaties, namelijk: de laagspanningsnetten, de liften, de branddetectiesystemen, de inbraakdetectiesystemen, de automatische deuren, de hoogspanningscabines, de bliksemafleiders en de UPS;

          

-        Bewaak de uitvoering van de overheidsopdrachten voor de in conformiteitstelling van de elektrische uitrustingen en installaties. In het bijzonder verzekeren van de planning, de controles ter plaatse en de administratieve opvolging van de aan privéondernemingen toevertrouwde werken;

 

-        Bewaak de uitvoering van de overheidsopdrachten voor de reglementaire controles van de elektrische uitrustingen en installaties. In het bijzonder verzekeren van de planning, de controles ter plaatse en de administratieve opvolging van de aan privéondernemingen toevertrouwde werken;

 

-        Bewaak de uitvoering van de overheidsopdrachten voor het reglementaire onderhoud van de elektrische uitrustingen en installaties. In het bijzonder verzekeren van de planning, de controles ter plaatse en de administratieve opvolging van de aan privéondernemingen toevertrouwde werken;

 

-        In voorkomend geval, realiseren van de elektrische ééndraad- en inplantingsschema’s (via de Autocad-software) in de gemeentegebouwen of in gedeelten van deze gebouwen en/of verzekeren van de opvolging van de uitvoering ervan indien dit aan een privéonderneming werd toevertrouwd;

 

Samenwerken dagelijks met de technische beheerders van de Technische diensten. Technische ondersteuning bieden en, in voorkomend geval, specifieke, technische documentatie zoeken voor de elektrische uitrustingen en installaties van de gemeentegebouwen.

Werkgever

Werken bij de gemeente Schaarbeek betekent deel uitmaken van een team van 1.500 medewerkers met diverse profielen en functies. Gedreven door een gemeenschappelijke missie en gedeelde waarden gaan we samen dagelijks de uitdaging aan om een kwalitatieve leefomgeving te bieden aan de 133.000 inwoners en een optimale werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Zin om bij ons te komen werken? Ontdek wie we zijn, wat we doen en wacht niet langer om te solliciteren! Website:  https://jobs.1030.be

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

https://www.1030.be/nl/economie-tewerkstelling/travailler-a-ladministration/vacatures

Competenties

PROFIEL:

 

-        Bachelor of gelijkgesteld diploma in elektromechanica oriëntatie (tertiaire gebouwen)

-        Het is wenselijk om professionele ervaring te hebben die verband houdt met de functie

-        Tweetaligheid FR/NL gewenst

-        Rijbewijs B

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties:

  • Technische vaardigheden:

-         Een elektrische installatie kunnen interpreteren

-         Een elektriciteitsnet kunnen berekenen (dimensionering)

-         Inbreuken van non-conformiteit kunnen detecteren

 

  • Regels en procedures:

-         Inventarisatiemethodes kunnen aanleren (ERP, …)

-         Procedures kunnen creëren voor het verzamelen van informatie, samen met de Facility Data Manager (die belast is met de inventaris)

 

  • Schriftelijke vaardigheden: correct kunnen schrijven een notitie of een email

 

  • Mondelinge vaardigheden: druk jezelf correct uit, om duidelijke instructies te kunnen geven

 

  • Informatica:

-         Vlot gebruik van het Office-pakket

-         CAD-software kunnen gebruiken (Autocad)

 

Gedragscompetenties:

-         Integer en professioneel handelen

-         Analyseren

-         Communiceren

-         Samenwerken

-         Zijn emoties beheren

-         Zijn werk structureren (coördineren/beheren)

-         Resultaatgericht handelen

-         Oplossingen vinden

 

Aanbod

VOORDELEN:

-        Valorisatie van jaren beroepservaring

-        Ter indicatie: bruto maandelijkse verloning van 3.148€ voor 5 jaar werkervaring, 3.349 € voor 10 jaar ervaring en 3.850€ euro voor 20 jaar voor een niveau B (index van 1/12/2023)

-        Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie (196€ bruto/maand)

-        Maaltijdcheques (8 EUR)

-        Eindejaarspremie

-        Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-        Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

-        Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-        Opleidingsmogelijkheden

-        Mogelijkheid tot structureel telewerken voor maximaal 2 dagen/week

Procedure

SELECTIEPROCEDURE:  

 

Na ontvangst van uw online sollicitatie, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw kandidatuur (CV en motivatiebrief). De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor schriftelijke en/of mondelinge proeven. Meer informatie op: Werken bij de administratie | Schaarbeek (1030.be)

Voor eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Meneer Konstantin CHIRAS (kchiras@1030.be).

Indien u nog verdere vragen heeft over het selectieproces, kunt u contact opnemen met Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie (jobs@1030.be).

Solliciteren

Hoe kunt u uw sollicitatie indienen?

Om te solliciteren, vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van ons online sollicitatieformulier op onze website: klik en open de link -> AllynRecrut (1030.be) NL. Zorg ervoor dat u de juiste vacature identificeert aan de hand van de volgende referentiecode: NB-2022-86-INFRA-BAT-ELEC-RBK en begin uw sollicitatie onderaan de vacature.

Deadline voor de sollicitaties: 01/05/2024

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat

Extra info

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte hebt en in het kader van de selectieprocedure redelijke aanpassingen wenst, verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie te vermelden. Wij zorgen ervoor dat u goed verzorgd wordt.