financieel directeur (m/v/x)

OCMW Etterbeek

Selectiecode

XNM24002

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De opdracht van de financieel directeur worden bepaald in artikel 46 van de organieke wet van de OCMW's van 18 juli 1976.

Werkgever

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Etterbeek organiseert binnenkort een aanwervingsexamen voor financieel directeur (niveau A10) om een vacature in te vullen. De betrekking wordt bij mandaat toegekend voor een hernieuwbare termijn van 8 jaar.

https://cpas-etterbeek.brussels/

Competenties

Voorwaarden voor deelname aan het examen:

Kunnen deelnemen aan het examen, kandidaten die in het bezit zijn van een diploma of een getuigschrift dat in overweging wordt genomen voor de aanwerving van betrekkingen van niveau A in diensten van de Staat, Gemeenschappen en Gewesten.

Deze diploma's en getuigschriften moeten worden uitgereikt door een Belgische universiteit, met inbegrip van scholen die verbonden zijn aan een universiteit, of door een instelling die daarmee wordt gelijkgesteld door de wet of een decreet of door een examenjury die werd opgericht door de Staat of door een van de Gemeenschappen.

Diploma's en getuigschriften behaald volgens een buitenlands systeem die, krachtens internationale verdragen of conventies of bij toepassing van de procedure voor het verlenen van gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en getuigschriften, gelijkwaardig worden verklaard aan een van de hierboven genoemde diploma's of getuigschriften.

Voorwaarden voor de functie:

 • Niet uit zijn burger- en politieke rechten ontzet zijn;
 • Van onbesproken gedrag zijn (uittreksel uit het strafregister);
 • Voldaan hebben aan de verplichtingen van de dienstplichtwetten;
 • De vereiste fysieke conditie hebben;
 • Slagen voor het aanwervingsexamen;
 • Slagen voor het taalexamen georganiseerd door Selor (artikel 11) in overeenstemming met de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Aanbod

Aanbod

-        Aanwerving bij mandaat voor een periode van 8 jaar (hernieuwbaar)

-        Valorisatie van de anciënniteit

-        Een maaltijdcheque van 8 euro per gepresteerde dag

-        Volledige terugbetaling van de verplaatsingskosten: openbaar vervoer of fietsvergoeding of wandelvergoeding

-        Een groepshospitalisatieverzekering tegen een voordelig tarief

-        Eindejaarspremie

 

Procedure

Het examen bestaat uit:

 • Een schriftelijke proef bestaande uit een samenvatting en persoonlijke commentaar op een hoorcollege van universitair niveau over een algemeen onderwerp. Het is verboden om notities te nemen (60 punten - voorronde)
 • Een mondelinge proef bestaande uit 3 delen om in te schatten of de kandidaten over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken om de functie uit te oefenen.

Bijkomende inlichtingen:

Bijkomende inlichtingen over het examen en het gedetailleerde programma van het examen kunnen via e-mail aangevraagd worden: joelle.cardijn@etterbeek.brussels

 

Solliciteren

De aanvraag voor deelname aan het examen moet worden bezorgd aan het OCMW van Etterbeek voor 24 maart 2024 via e-mail naar jobs@cpas-etterbeek.brussels.

De volgende documenten moet u bij uw kandidatuur voegen:

 • Een motivatiebrief
 • Uw cv
 • Een kopie van uw identiteitskaart
 • Een kopie van het vereiste diploma of getuigschrift, de gelijkwaardigheid in geval van een buitenlands diploma

https://cpas-etterbeek.brussels/nl/node/292

Extra info

De gemeente Etterbeek selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.