Directeur (m/v/x)

Instituut wegtransport en logistiek België

Selectiecode

XNM24009

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

 • Je leidt het instituut in nauwe samenwerking met de voorzitter en de raad van bestuur, zowel op strategisch- als op operationeel vlak.
 • Je bent bron van inspiratie en stuurt de medewerkers  aan vanuit een motiverende en geëngageerde aanpak.
 • Je bent de link tussen het operationele niveau en de raad van bestuur en treedt op als secretaris van de raad van bestuur.
 • Samen met de voorzitter van de raad van bestuur ben je het gezicht en aanspreekpunt van het instituut.
 • Je staat, in samenspraak met de penningmeester, in voor de opmaak en uitvoering van de begroting en houdt toezicht op de financiën van het instituut.
 • Je onderhoudt contacten op internationaal niveau met de meest representatieve organisaties in het domein van het beroepsgoederenvervoer op het vlak van opleidingen en regelgeving (evolutie en stand van zaken van de laatste evoluties op Europese niveau).
 • Je inspireert en stuurt de economische studiedienst aan.

Werkgever

Het ITLB is een semi-publieke instelling met 25 vaste - en ongeveer 50 occasionele medewerkers die gezamenlijk wordt bestuurd door de federale overheid, de drie gewesten en de transportfederaties. 

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) is actief in de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het treedt op als dienstverlener voor de verschillende betrokken overheden.

Dit omvat onder meer:

 • de organisatie van de cursussen en examens vakbekwaamheid voor het beroepsgoederenvervoer over de weg,
 • het organiseren van de ADR examens chauffeurs;
 • het afleveren van de Digitach kaarten voor chauffeurs.

Daarnaast beschikt het instituut over een economische studiedienst voor het beroepsgoederenvervoer.

http://www.itlb.be

Competenties

Competenties

 • Je hebt kennis van de staatsstructuren en de impact van het institutioneel en Europees kader op de sector van transport en mobiliteit.

 • Je beschikt over een zeer goede tweetaligheid in het Frans en het Nederlands. Daarnaast beschik je ook over een kennis van het Engels. 
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en hebt ervaring in motivering en coaching van personeel.

 • Je beschikt over goede onderhandelingskwaliteiten.

 • Je hebt goede organisatorische  en communicatieve vaardigheden.

 • Je bent loyaal, integer en discreet. 

Pluspunt

 • Je bent vertrouwd met de transportsector.

Vereist diploma 

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Vereiste ervaring 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in een leidinggevende functie, meer bepaald in onderstaande taken: 

 • Het leiden en motiveren van een team van minstens 15 personen.
 • Het opmaken en het beheren van budgetten op organisatieniveau. 
 • De coördinatie van verschillende teams. 

Aanbod

 • Een marktconforme verloning met valorisatie van relevante beroepservaring (bruto maandelijkse verloning van 9.000 euro).

 • Bedrijfswagen of gratis abonnement voor het openbaar vervoer.

 • Smartphone en laptop. 
 • 36 dagen verlof. 

 • Mogelijkheid om 1 dag per week thuis te werken.

 • Maaltijdcheques.
 • Extra legale voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en 13de maand.

Procedure

Na ontvangst van de sollicitaties zullen we een eerste selectie maken door de ontvangen dossiers (CV en motivatiebrief) te beoordelen. 

De kandidaten die het beste aansluiten bij het gezochte profiel zullen door ons worden uitgenodigd voor een eerste telefonische screening van de kennis van de andere landstaal. 

Daarna bezorgen we de weerhouden kandidaturen aan Werkenvoor.be om deze groep kandidaten op te roepen voor een assessment center oefening. De oefening zal bestaan uit een computergestuurd gedeelte (abstract redeneervermogen en een situationele beoordelingstest) aangevuld met een analyse- en presentatieoefening, een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentiegericht interview.

De rapporten die de resultaten van het assessment center bundelen, worden aan ons overgemaakt waarna wij de kandidaten uitnodigen voor een laatste gesprek.  

Solliciteren

Sollicitaties moeten per post worden gestuurd naar: 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Transport en Logistiek België

Archimedesstraat 5

1000 Brussel

of per e-mail naar Marc.Roman@itlb.be

en bevatten minstens volgende documenten: 

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 3/06/2024.

Extra info

Het ITLB selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.