Manager Agentschap Actiris (m/v/x)

ACTIRIS

Selectiecode

XNS24012

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als manager (A2) van het agentschap van Sint-Jans-Molenbeek ben je de drijvende kracht achter de uitvoering van de diensten, ervoor zorgend dat elk lid van het team effectief bijdraagt aan het behalen van onze gezamenlijke doelen. Jouw rol bestaat uit het waarborgen van de kwaliteit van de aangeboden diensten, het bevorderen van een positieve werkomgeving en het versterken van de banden met de partners.

 • Je vertaalt de voor de dienst bepaalde strategie in verschillende actieplannen en voert ze uit volgens hun prioriteiten.
 • Je ziet toe op het bereiken van de operationele doelstellingen van jouw team.
 • Je zorgt ervoor dat het team en zijn leden over de bronnen en middelen beschikken die nodig zijn om hun opdrachten uit te voeren.
 • Je begrijpt de rollen, de waarde en de verantwoordelijkheden van de teamleden en bepaalt de perimeters voor elk teamlid, door je eigen rol en verantwoordelijkheden op de meest effectieve manier in te zetten en op die manier de prestaties van het team te optimaliseren.
 • Je coördineert de activiteiten van het team en prioriteert met het oog op een doeltreffende en doelmatige actie.
 • Je verdeelt het werk binnen het team goed, rekening houdende met de motivering, de vaardigheden en de talenten van de leden, evenals met de behoeften van de organisatie.
 • Je ondersteunt en volgt de medewerkers regelmatig op en voert de nodige gesprekken (functie, opvolgings-, evaluatie-, herkadering- en exitgesprekken).
 • Je beheert het administratieve, organisatorische en financiële aspect van het team.
 • Je anticipeert op de gevolgen van je beslissingen voor andere diensten en je overlegt en communiceert hierover.
 • Je vertegenwoordigt de dienst en het departement zowel binnen als buiten de instelling.
 • Je draagt de managementcultuur van de organisatie uit (“Charter van de Manager”, op aanvraag verkrijgbaar).

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" bovenaan deze pagina ten laatste op 25-2-2024!

Werkgever

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners.

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Het agentschap van Sint-Jans-Molenbeek heeft als voornaamste verantwoordelijkheid de begeleiding van werkzoekenden. Je kunt er terecht voor persoonlijke begeleiding bij de realisatie van jouw professioneel project. Je kan er ook informatie krijgen over opleidingen, werkaanbiedingen zoeken of je taalniveau testen (Frans, Engels, Duits en Nederlands) en zoveel meer.

Het agentschap bevindt zich in het Jobhuis van Molenbeek (Vandenbogaerdestraat 91, 1080 Sint-Jans-Molenbeek). De dienst bestaat uit een dynamisch team van 20 medewerkers, bestaande uit tewerkstellingsconsulenten, onthaalmedewerkers, inschrijvingsagenten, een administratief medewerker en een adjunct-verantwoordelijke. Als manager is jouw vermogen om dit team te inspireren en te leiden essentieel om de effectiviteit van onze diensten te waarborgen en bij te dragen aan de tewerkstelling van werkzoekenden.

Website: www.actiris.brussels

Competenties

Vereiste diploma’s

Je beschikt over een diploma op niveau A:

Diploma hoger onderwijs van de 2e cyclus (bv. masterdiploma, ingenieursdiploma, gespecialiseerd masterdiploma) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, van minstens 60 studiepunten.

Vereiste ervaring

Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring in het domein van teammanagement waarin je minstens 2 van de 5 volgende taken hebt uitgevoerd:

1.       Opstellen, implementeren en coördineren van verschillende actieplannen
2.       Monitoren van resultaten en aanbrengen van correcties
3.       Organiseren en plannen van het werk van verschillende medewerkers en/of
          team
4.       Medewerkers coachen
5.       Deelnemen aan en implementeren van beleidsbeslissingen

Pluspunten

 •  Je komt in een tweetalige werkomgeving terecht dus kennis van het Frans is een troef.
 •  Kennis van de diensten van Actiris wordt beschouwd als een sterke troef!

Aanbod

Je wordt aangeworven als Eerste Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal (A200). De minimum aanvangswedde bedraagt €61 568,26 (bruto jaarsalaris met 3 jaar anciënniteit, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen

 • Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.
 • Een voltijdse statutaire benoeming niveau A2;
 • Een bruto jaarsalaris 61 568€ vanaf 3 jaren anciënniteit en de mogelijkheid om bijkomende relevante ervaring te laten erkennen op het moment van de aanwerving;
 • Optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat;
 • We stimuleren uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities;
 • We zorgen voor jouw gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering;
 • We geven om het milieu en streven naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek;
 • Maaltijdcheques van 8€;
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand;
 • We bieden ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden?

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

·      Je dient Belg te zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.

·      De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.

·      Indien je solliciteert in een andere taal dan die van je diploma, dien je over een taalcertificaat artikel 7 te beschikken dat overeenstemt met je diploma.

·      Je dient gedrag te vertonen dat voldoet aan de vereisten van de functie.

·      Je moet de burgerlijke en politieke rechten genieten.

·      Je moet houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Je wordt benoemd nadat je de vereiste stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Om naar het selectiereglement te gaan, klik hier

Solliciteren

Om te solliciteren, klik hier.

Extra info

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van de gewestelijke instellingen een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnen de gewestelijke organisaties.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team Talent Acquisition:  mytalentrecruitment@talent.brussels