Attaché brandpreventie (m/v/x)

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Selectiecode

XNS24037

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

Als attaché/e brandpreventie behandel je technische en administratieve dossiers betreffende de uitvoering van projecten. Je behandelt voornamelijk specifieke dossiers omtrent preventie die als doel hebben de risico's op een brand te beperken. Dit omvat onder andere volgende taken:

 •  Sensibilisering rond de problematiek van brandveilige bouwen.
 • Verstrekken van brandveiligheidsadvies betreffende de projecten (nieuwbouw en renovatie).
 • Opstellen van preventieverslagen op basis van de opgelegde reglementering.
 • Een analyse van een dossier of inspecties ter plaatse.

Je takenpakket als Attaché Brandpreventie:

 •  Je maakt een studie van de plannen (nieuwbouw of renovatie van bestaande gebouwen) en je geeft advies inzake brandpreventie voor architecten en projectontwikkelaars.
 • Je stelt brandpreventieverslagen op overeenkomstig de wettelijke normen en voorschriften en je controleert de administratieve follow-up van deze dossiers onder toezicht van jouw hiërarchische verantwoordelijke.
 • Je inspecteert en doet controles ter plaatse om na te gaan of de richtlijnen inzake brandpreventiemaatregelen worden nageleefd (oplevering van werkzaamheden, milieuvergunningen, horeca, ziekenhuizen, scholen,...).
 • Je beantwoordt vragen van derden en partners die betrokken zijn bij brandpreventie, zowel intern als extern:

o   Je beantwoordt vragen van Brusselse burgers beantwoorden over de huidige normen en de werkzaamheden die bij verbouwingen moeten worden verricht.

o   Je verstrekt advies in het kader van voorbereidende projecten.

o   Je verstrekt technische informatie over brandbeveiligingsinstallaties zoals rookafvoer, detectie, sprinklerinstallaties en blusapparatuur.

 Je verzamelt relevante informatie over de desbetreffende materies: de ontwikkeling van de nationale en Europese wetgeving op de voet volgen, follow-up van materies en/of technieken omtrent de functie en hiernaar verwijzen.

 

Werkgever

Wie zijn wij?

We zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische hulp (DBDMH).

De dienst staat in voor de brandbestrijding, eerstehulpverlening aan zieke of gewonde slachtoffers en het vervoer van deze personen naar een ziekenhuis. De DBDMH is eveneens belast met de opdrachten die toevertrouwd worden aan de brandweerdiensten door het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de civiele veiligheid (opsporing en bevrijding van personen en dieren, ontruiming van de openbare weg na een ongeval of storm, hulp en bijstand bij watersnood, de strijd tegen chemische, nucleaire, biologische en koolwaterstofvervuiling, neutralisatie of verdelging van insectennesten of zwermen, enz.), preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen, internationale reddingsopdrachten.

De dienst brandpreventie bestaat uit de cel sensibilisering, de cel evenementen en de cel technische brandpreventie. Je zal als attaché tewerkgesteld worden in de cel technische brandpreventie. Het team bestaat uit een 10-tal voltijdse brandpreventionisten. Tevens zijn er brandweerofficieren die brandpreventietaken uitvoeren.

https://brandweer.brussels/nl

Competenties

Wie zoeken we?

Je beschikt over een Masterdiploma of algemeen Diploma met ervaring:

Diploma hoger onderwijs van de 2e cyclus (bv. masterdiploma, ingenieursdiploma, gespecialiseerd masterdiploma) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, van minstens 60 studiepunten in het (de) volgende domein(en):

1.   Architectuur/ Stedenbouw
2.   Bouw
3.   Materiaalkunde
4.   Werfleider
5.   Elektriciteit
6.   Elektrotechnieken
7.   Industrie

Je hebt je diploma in een ander land dan België behaald:

Als je je diploma in een ander land dan België hebt behaald, moet je over een officieel gelijkwaardigheidsattest van je diploma beschikken, dat is uitgereikt door een van de ministeries van de gemeenschappen in België, om te worden toegelaten tot de selectieprocedure. Je dient in het bezit te zijn van dit diploma gelijkwaardigheidsattest en ons ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een kopie te bezorgen. inschrijvingsdatum een kopie te bezorgen.

Vereiste ervaring

Je hebt minstens 1 jaar relevante werkervaring in het domein van bouwsector of brandpreventie waarin je minstens 3 van de volgende 5 taken hebt uitgevoerd:

  1.   Verzamelen van relevante informatie over technische onderwerpen (bijvoorbeeld speciale technieken, wegen, stabiliteit van gebouwen, enz.)
2.   Lezen van plannen en/of technische documenten (bestek, technische fiches, voorstel, enz.)
3.   Rapporten opstellen in overeenstemming met de wettelijke normen en voorschriften.
4.   Controleren van bouwplaatsen en/of technische installaties.
5.   Adviseren over brandpreventie of technische installaties.

Aanbod

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en Dringende Medische hulp (DBDMH). Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101). De minimum aanvangswedde bedraagt 47807,10 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verkrijgen, na het slagen van het examen bij Selor (€ 600, € 2400 of € 3200 per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het niveau)
 • Maaltijdcheques van een waarde van €8/gepresteerde dag
 • Uitgebreid vormingsaanbod
 • Mogelijkheid om een deel van de tijd te telewerken (na inloopperiode en akkoord van de functionele chef)
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Flexibel uurrooster in een 38-uren week
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • 100% Werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • Fietspremie: 0,27 EUR/km

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

 

Procedure

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" op deze pagina ten laatste op 17-4-2024!

 

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/649?c=talentbrussels

Extra info

Gelijke kansen en diversiteit

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van de gewestelijke instellingen een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnen de gewestelijke organisaties.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team Talent Acquisition:  mytalentrecruitment@talent.brussels