Projecthouder Welzijn (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24019

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

OPGELET!! Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van het Talent exchange netwerk.

Ben je empathisch, creatief, georganiseerd en gepassioneerd door human resources en wil je jouw vaardigheden graag inzetten voor de FOD Binnenlandse Zaken alsook voor de ontwikkeling en het welzijn van zijn personeel? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

We zijn op zoek naar een attaché voor de dienst Welzijn die als taak heeft welzijnsprojecten te beheren

Jouw taken:

 • Je beheert verschillende projecten inzake welzijn op het werk, met name over thema's, zoals:  psychosociale risico's, diversiteit, stress, preventie pesterijen, ...
 • Je werkt een gemeenschappelijk welzijnsbeleid uit, alsook een specifiek beleid voor welbepaalde diensten (specifieke functies van de FOD Binnenlandse Zaken).
 • Je staat in voor de coördinatie van het jaarlijkse actieplan inzake welzijn van de FOD Binnenlandse Zaken en zijn directies.
 • Je werkt samen met de andere welzijnsactoren van de organisatie (preventieadviseur, vertrouwenspersonen, maatschappelijk assistenten, ...) aan gemeenschappelijke projecten.
 • Je zorgt voor de communicatie met betrekking tot de verschillende welzijnsaspecten, zodat de informatie toegankelijk is voor de contactpersonen binnen de directies en voor de personeelsleden.

ONTWIKKELINGSAANBOD
Je krijgt de kans om een op maat gemaakt opleidingstraject voor P&O-medewerkers te volgen. Je zal door de dienstchef begeleid worden teneinde jezelf verder te ontwikkelen. 

Werkgever

De Stafdienst Personeel en Organisatie coördineert het algemene beheer van het personeel en ontwikkelt en voert een strategisch P&O-beleid ter ondersteuning van de strategische doelstellingen van de FOD en in lijn met het federale P&O-beleid.

Als onderdeel van de Stafdienst P&O werkt de Directie Welzijn mee aan de ontwikkeling en de coördinatie van een welzijnsbeleid binnen de FOD Binnenlandse Zaken, waarbij zij zowel de personeelsleden als de leidinggevenden ondersteuning biedt.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Instellingen & Bevolking en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Een goede motivatie is belangrijk.

Je kent de welzijnsmaterie en/of je hebt er ervaring in of een duidelijke belangstelling voor.

 

TROEVEN

 • Je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt ervaring op het gebied van human resources management, opleiding & ontwikkeling en/of welzijn en/of je hebt een masterdiploma psychologie, criminologie of sociologie.  
 • Je beschikt over kennis inzake projectbeheer.
 • Je bent discreet en je respecteert de privacy.
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving zal werken, is kennis van de andere landstaal een pluspunt. 
 • Je kan snel een welzijnsproject managen. 

Aanbod

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk. Deze opdracht biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling en promotie van de SharePoint-site voor de Stafdirectie P&O van FOD Binnenlandse Zaken en nauw samen te werken met verschillende stakeholders.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

Stap 1: analyse van de cv’s op basis van het profiel en de motivatie

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent cv en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

Stap 2: gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Directie Welzijn. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 22 maart 2024 naar het volgende e-mailadres: jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

https://www.ibz.be

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en zorgen voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selecties voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand