Pedagoog Directie Brandweer Algemene Directie Civiele Veiligheid (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24021

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Even kennismaken

De Directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid zorgt logischerwijze voor een ondersteuning aan de hulpverleningszones. Eén van de belangrijkste aspecten daarin is de opleiding van de brandweer.  Deze opleiding wordt georganiseerd door de 11 daartoe erkende provinciale opleidingscentra in België. De Directie Brandweer coördineert onder andere de organisatie van deze opleidingen en zorgt voor de subsidiëring ervan. Om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen, wil de Directie Brandweer werk maken van een versterkte pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarom zijn wij op zoek naar een pedagoog.

Als pedagoog verzorg je pedagogisch-didactische ondersteuning van de brandweerscholen, in overeenstemming met de prioriteiten en richtlijnen van de Directie Brandweer, in overleg met de verschillende stakeholders.

Je zet mee je schouders onder projecten die te maken hebben met kennis- en expertiseontwikkeling van de doelgroepen, denk hier bijvoorbeeld aan de pedagogen van de brandweerscholen, om de implementatie of verbetering van procedures, methodes en processen te ondersteunen, meer specifiek betreffende pedagogische en kwaliteitsprojecten rond opleiding voor de brandweer, digitale leermiddelen, blended learning, … 

Vanuit je sterk pedagogisch inzicht ontwikkel je kaders en didactisch materiaal dat voldoet aan de behoeften van de klanten (brandweerscholen) om hen te ondersteunen in het geven van opleiding aan de brandweer.

Je houdt ervan om continu bij te leren en zo je eigen competenties verder te ontwikkelen. De collega's van de Directie Brandweer en de brandweerscholen doen dan ook graag beroep op jouw expertise om hun technische kennis op peil te houden. Zo draag jij je steentje bij om de kennis van alle betrokken partners te verzekeren.

Werkgever

Algemene Directie Civiele Veiligheid

Als hoofdrolspeler op het vlak van hulp aan de bevolking, coördineert de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken de middelen die op federaal niveau worden ingezet om de burgers te beschermen. Concreet  spreken we over de Civiele Bescherming, de noodcentrales 112 en de brandweer.

Onze belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat de Civiele Bescherming, de noodcentrales 112 en de brandweer hun werk nog beter, veiliger en efficiënter kunnen doen. Deze drie diensten werken elke dag samen om te zorgen voor onze veiligheid. Elk van hen vormt een onmisbare schakel in de hulpverleningsketen en samen vormen zij de Civiele Veiligheid.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/nl

Competenties

 • Je beschikt over een bachelordiploma of over een master of daarmee gelijkgesteld.
 • Een diploma in de pedagogie/onderwijskunde, of bewijs van pedagogische bekwaamheid strekt tot aanbeveling.

Generieke competenties:

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

De volgende technische competenties zijn een troef voor de uitvoering van de functie:

 • Je kan werken met office-toepassingen.
 • Je hebt kennis van digitale leermiddelen, e-learning en blended learning.
 • Je beschikt over ervaring in het volwassenenonderwijs of in een beroepscontext.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Je behoudt jouw voordelen en wedde.

 

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Jobs.nl@ibz.be
Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand