Medewerker bemiddeling rechten van de patiënt (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24029

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Zijn luisteren naar burgers en empathie jouw sleutelwoorden? Wil je burgers ondersteunen, bemiddeling tussen een patiënt en een zorgverlener organiseren en communicatie tussen conflictpartijen bevorderen? Ga dan de uitdaging aan van bemiddeling in patiëntenrechten, waarbij je conflicten kunt omzetten in oplossingen !

De cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid (die deel uitmaakt van de Dienst Legal Management van het DG Gezondheidszorg) bestaat uit een team van  zes personen die in rechtstreeks contact staan met de burgers/patiënten die hun vragen of moeilijkheden met betrekking tot gezondheidszorg signaleren. Als federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” bemiddelt de cel tussen patiënten en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in de extramurale sector (buiten de ziekenhuizen).

Gezien de verhoging van  de werklast bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” biedt de cel een opdracht Talent Exchange “medewerker bemiddeling rechten van de patiënt” aan van 12 maanden voor een Nederlandstalige medewerker. Een ‘on-the-job coaching’ wordt voorzien om de medewerker vertrouwd te maken met de bemiddelingsopdracht in het kader van de rechten van de patiënt.

Als medewerker bemiddeling rechten van de patiënt (m/v/x) zijn uw belangrijkste activiteiten:

 • Je beantwoordt informatievragen van burgers over de patiëntenrechtenwet of je verstrekt de geïnteresseerden de nodige informatie over instanties die hun vragen verder kunnen beantwoorden (via e-mail of telefonisch);
 • Je begeleidt de patiënten en oriënteert hen indien nodig naar de instantie die het best aansluit bij hun vragen;
 • Je stelt voor om in voorkomend geval een bemiddeling op te starten met de beroepsbeoefenaar die betrokken is bij de klacht;
 • Je leidt het bemiddelingsproces, via het herstel van de communicatie met de betrokken beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en door de partijen te helpen in hun zoektocht naar een oplossing voor het conflict;
 • Je registreert de klachtmeldingen;
 • Je analyseert de complexe dossiers met de andere leden van het team;
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen voor wat betreft de opdracht van klachtenafhandeling/bemiddeling en in het kader van extra projecten (lancering van campagnes over de rechten van de patiënt, enz.)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Sophie Ombelet – Attaché cel Patiëntenrechten : 02/524 85 53 –  sophie.ombelet@health.fgov.be 

Meer info over onze FOD: https://www.health.belgium.be/

Werkgever

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe «One World, One Health», door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen  is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Meer info over onze FOD?

Neem een kijkje op onze website of op YouTube.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Competenties

 • Je bent gemotiveerd en enthousiast om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten. Je beheerst op die mate de methodologie eigen aan de bemiddeling door neutraal en onafhankelijk te blijven ten opzichte van de partijen in het conflict.
 • Je creëert en stimuleert de teamgeest door je mening, ideeën en kennis te delen.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk op een constructieve manier communiceren.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt de informatie op een kritische manier.

Troeven

 • Je hebt een passieve kennis van het Frans en/of het Duits.
 • Je bent vertrouwd met de inhoud van de wet betreffende de rechten van de patiënt of bent bereid je spoedig in deze materie in te werken.

Aanbod

Duur van de opdracht: 12 maanden (zo snel mogelijk) – werkregime : voltijds

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de volgende criteria:
  1. Competenties
  2. Motivatie
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

Meer info: talentexchange@health.fgov.be

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 29/02/2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be OF via pagina Talent Exchange op LinkedIn.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay