Dossierbeheerder aanvragen erkenning als onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteit (Belspo) via Talent Exchange (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24030

Taal

Nederlands

Diploma

  • Bachelor
  • Hoger secundair

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

B

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

België behoort tot de koplopers inzake activiteiten binnen het domein van Onderzoek & Ontwikkeling.
De overheid investeert aanzienlijk om een klimaat te scheppen waarin deze activiteiten volop kunnen gedijen. Dit bijvoorbeeld door fiscale voordelen te verlenen aan ondernemingen en onderzoeksinstellingen die O&O-projecten opzetten.

Het Federaal Wetenschapsbeleid is verantwoordelijk voor de erkenning van deze O&O-activiteiten.

Door het toenemend aantal aanvragen en de pensionering van medewerkers zijn wij op zoek naar een dossierbeheerder die er samen met ons mee de schouders wil onderzetten om de werking mee op kruissnelheid te krijgen, ze te optimaliseren en ze toekomst-proof te maken.

Aangezien dit een aanbod via ‘Talent Exchange’ betreft (max.duur van 12 maanden) is een vlotte en snelle inwerking aangewezen.

Werkgever

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) heeft als opdracht de werking van de Belgische, Europese en internationale onderzoeksruimte te optimaliseren en te versterken. In die zin coördineert het Federaal Wetenschapsbeleid de onderzoeksinspanningen van alle publieke overheden van ons land en neemt het de verantwoordelijkheid op zich onze onderzoekers in internationale onderzoeksnetwerken in te passen.

Wij leveren de regering ook betrouwbare en gevalideerde gegevens waarmee zij duidelijke beslissingen kan nemen in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering, de biodiversiteit, het poolonderzoek, de digitalisering, de erfgoedwetenschap en alle federale maatschappelijke uitdagingen. Het Federaal Wetenschapsbeleid vormt bijgevolg een permanente expertisecapaciteit ten dienste van de federale overheid op diverse wetenschappelijke en technische gebieden.

Daarnaast beheert BELSPO ook tien Federale Wetenschappelijke Instellingen die heel wat topstukken herbergen en wetenschappers niet alleen een uitzonderlijk kader en buitengewoon onderzoeksmateriaal aanreiken, maar ook historische en artistieke collecties van wereldfaam.

De dienst Fiscaliteit binnen BELSPO staat in voor de registratie van de aanmeldingen van O&O- projecten en, waar gevraagd, voor een bindend advies rond hun O&O-karakter in het licht van het Wetboek Inkomstenbelasting. De dienst heeft echter geen fiscaal karakter maar focust zich volledig op het aspect Onderzoek en Ontwikkeling.

De O&O-beoordeling van ingediende projecten en programma’s heeft een impact op mogelijke vermindering van bedrijfsvoorheffing en een mogelijke fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten.
De dienst Fiscaliteit buigt zich ook over de taks-sheltermogelijkheden van de podiumkunsten.

http://www.belspo.be

Competenties

Vanuit een interesse naar wetenschappelijk onderzoek en met een oog voor administratief detail help je mee de ondersteuning van investeringen in O&O mogelijk te maken.

Je hebt (professionele) ervaring met:

Het beoordelen van dossiers en aanvragen op basis van reglementering.

Het verwerken van informatie.

Het structureren van grote hoeveelheden gegevens.

Pluspunten :

-      Goede kennis van het Engels, Frans

-      Zelf richting kunnen geven aan je werkomgeving

-      Oplossingsgericht kunnen werken.

Aanbod

  • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
  • Allerlei sociale voordelen.
  • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
  • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
  • min. 26 dagen verlof per jaar.
  • Telewerken is mogelijk

Procedure

1. Analyse van cv's op basis van de competenties en de motivatie.

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je vaardigheden, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met aantoonbare ervaring in communicatie.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange.

Solliciteren

Om te solliciteren, stuur je uiterlijk 23/02/2024 een motivatiebrief en een recent CV naar volgend e-mailadres:talentexchange@belspo.be - met vermelding van de functietitel - Talent Exchange.

http://www.belspo.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich inhet aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, eeneventuele handicap, levensbeschouwing, ...