Medewerker Communicatiecampagnes (m/v/x)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24031

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Ander

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl  

Wil je graag communicatieprojecten beheren (een communicatiestrategie bepalen, een creatief agentschap opvolgen, een campagneconcept bepalen, doelgroepen zoeken, budgetten, deadlines en een mediaplan opvolgen)?

Ben je creatief, dynamisch en klaar voor een uitdaging?

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is op zoek naar een beheerder communicatiecampagnes om de cel Verspreiding van de Algemene Directie Externe Communicatie te versterken.

De AD Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister staat de eerste minister en zijn beleidscel bij in hun communicatieopdrachten. In dit kader is de AD Externe Communicatie verantwoordelijk voor het informeren van burgers, journalisten en de nationale organisaties over regeringsbeslissingen en het promoten van het merkimago van België.

De cel Verspreiding bestaat momenteel uit vier personen. Ze staat in voor de campagne ter bevordering van het imago van België, “Embracing openness”. Deze cel biedt ook administratieve, creatieve en budgettaire ondersteuning aan de  federale overheidsdiensten bij hun communicatiecampagnes. Daarnaast beheert de cel Verspreiding ook het project 'Federale Minuut', dat bedoeld is om burgers te informeren over een brede waaier aan federale thema’s.

De lopende projecten van de cel Verspreiding zijn:

 • De nationale campagne om het imago van België in het buitenland te promoten: "Belgium. Embracing Openness".
 • De "Federale Minuut", een reeks tweetalige videoclips voor televisie. Elke clip duurt 1 minuut en behandelt een federaal thema op een toegankelijke manier en vanuit een originele invalshoek.
 • Beheer en coördinatie van de informatiecampagnes van de federale overheidsdiensten (bv. campagne over de Zorgcentra na Seksueel Geweld van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen).
 • Administratieve en creatieve ondersteuning, persbeheer en communicatiestrategie voor de organisatie van een groot concert ter gelegenheid van de nationale feestdag op 21 juli.
 • Logistieke ondersteuning tijdens persconferenties.
 • Ondersteuning bij verschillende evenementen georganiseerd door de beleidscel van de Eerste Minister en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Als medewerker campagnes van de cel Verspreiding beheer je communicatieprojecten van A tot Z, voer je communicatiecampagnes uit, sta je in voor media-aankopen, geef je communicatieadvies aan de federale instellingen en schrijf je zelf overheidsopdrachten uit.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je stelt technische fiches op om het doel van een communicatiecampagne, de doelgroep, de boodschap etc. te definiëren en je geeft advies aan de federale overheidsdiensten over communicatie.
 • Je staat zelf in voor de opvolging van overheidsopdrachten inzake communicatie (opmaken van bestekken, nota’s aan de Inspectie van Financiën, publicatie op het e‑Procurementplatform, gunning van opdrachten etc.), onder meer voor de selectie van een communicatiebureau of productiehuis.
 • Je volgt de campagne "Embracing openness" ter bevordering van het imago van België op, in samenwerking met het communicatiebureau, en je helpt bij de organisatie van bepaalde evenementen in dit kader.
 • Je bent de schakel tussen de Kanselarij en de andere overheidsdiensten in het kader van het project "Federale Minuut" (videoclips).
 • Je bent het aanspreekpunt voor de media en staat in voor media-aankopen en onderhandelingen.
 • Je ziet toe op de opnames voor de "Federale Minuut" en bent verantwoordelijk voor het goedkeuren van de video's voordat ze worden uitgezonden.
 • Je helpt bij de organisatie van de nationale feestdag.
 • Je bent verantwoordelijk voor het goedkeuren van facturen.

Meer informatie over de functie? 

Neem contact op met Catherine GOFFART, Catherine.Goffart@premier.fed.be 

Werkgever

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de Eerste Minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. De ondersteuning gebeurt op inhoudelijk, administratief, logistiek en juridisch vlak en op het vlak van de communicatie.

https://kanselarij.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl

Generieke competenties

 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's te helpen oplossen.
 • Je ondersteunt interne en externe klanten met transparantie, integriteit en objectiviteit, biedt hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in lijn met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 Technische competenties

 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten.
 • Je hebt al eerder communicatie-initiatieven ontwikkeld.
 • Je hebt kennis van het Nederlandstalige en Franstalige medialandschap in België.

 Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een tweetalige omgeving waar kennis van het Frans een pluspunt is.
 • Je hebt kennis van projectbeheer.
 • Audiovisuele vaardigheden zijn een pluspunt (video, montage, etc.).
 • Kennis van het Engels is een troef voor de campagne ter promotie van het imago van België.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl 

Duur van de opdracht : 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Met het oog op de flexibiliteit is de arbeidsregeling bespreekbaar (minimaal 75%).

Telewerk is mogelijk volgens de geldende regels bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (maximaal 50% van de effectieve prestaties kunnen worden geleverd in telewerk, afhankelijk van de behoeften van de dienst en indien de leidinggevende ermee instemt).

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Aangezien er soms veel kandidaten niet voldoen aan de voorwaarden, willen we je alvast informeren dat we geen sollicitaties zullen aanvaarden van mensen die geen deel uitmaken van een overheidsorganisatie.

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties:https://www.talentexchange.be/nl

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 26 februari 2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@premier.fed.be 

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Maxime Darge
  Vanaf het begin voelde ik me meteen welkom.
  Maxime Darge
  Community Manager
  -
  FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  More about Maxime Darge
 • Portret Princilia Madeko
  Er heerst hier een aangename en motiverende sfeer.
  Princilia Madeko
  IT-expert
  -
  FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  More about Princilia Madeko