Expert communicatie (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24032

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Het CERAC (Climate and Environment Risk Assessment Center) is een nieuw onafhankelijk federaal centrum dat werd opgericht om klimaat- en milieurisico's op middellange en lange termijn voor België te analyseren. Op basis van deze analyses is het de missie van het centrum om niet-bindende aanbevelingen te doen aan de Nationale Veiligheidsraad en andere politieke besluitvormers, zodat ons land deze risico's kan vermijden, verminderen en zich eraan kan aanpassen. Het centrum wil ook het publiek sensibiliseren om het begrip en de weerbaarheid van de Belgische samenleving tegen deze risico's te verbeteren.

Om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen, wenst het CERAC zijn multidisciplinair team in deze opstartfase te versterken door een Expert Communicatie.

Concreet neem je volgende taken op:

 • Je ontwikkelt de communicatiestrategie van het Centrum en voert deze uit samen met de externe consultant en de andere collega’s van het team:

Je identificeert doelgroepen, relevante communicatiekanalen en kernboodschappen.

Je analyseert de doeltreffendheid van de communicatieactiviteiten van het CERAC om zo de communicatiestrategie te kunnen aanpassen.

 • Je positioneert het Centrum binnen het bestaande institutionele landschap:

Samen met de externe consultant en de andere collega’s van het team definieer je de visie, missies en waarden van het centrum zodat ze die van andere Belgische federale spelers in hetzelfde domein aanvullen.

 • Je ontwikkelt de visuele identiteit van het Centrum.
 • Je creëert content die geschikt is voor verschillende platforms waaronder website, sociale media, persberichten, documenten, rapporten, uitnodigingen, brochures, PowerPoint-presentaties…
 • Je onderhoudt relaties met de media:

Je creëert een netwerk van pers- en mediarelaties
Je schrijft persberichten en organiseert persconferenties om het onderzoek en de aanbevelingen van het CERAC te promoten.

 • Je ontwikkelt visuele hulpmiddelen en krachtige communicatietools om de gegevens en resultaten van het CERAC te illustreren.
 • Je ondersteunt de deskundigen van het CERAC bij hun externe communicatie.
 • Je zorgt dat de wetenschappelijke en technische inhoud aangepast wordt aan het doelpubliek.
 • Je ontwerpt bewustwordingscampagnes en voert deze uit om het grote publiek te informeren over klimaat- en milieurisico’s en de aanbevelingen van het CERAC.

In samenwerking met de externe consultant en het team zorg je voor de ontwikkeling van de website van het CERAC.

 

Deze functie is essentieel om het Centrum te helpen zijn doelstellingen te bereiken, namelijk beleidsmakers adviseren en het publiek sensibiliseren.  Als u deze functie aanvaardt, draagt u bij tot een toekomst waarin de Belgische burgers, het Belgische grondgebied en de Belgische samenleving veilig en veerkrachtig zijn ten opzichte van de risico's die samenhangen met het klimaat, het milieu en de overgang. Solliciteer nu!

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Luc BAS – Directeur CERAC
Tel: 02/524.99.32
E-mail: luc.bas@health.fgov.be

Meer info over onze FOD: https://www.health.belgium.be/

Werkgever

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe «One World, One Health», door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen  is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Meer info over onze FOD?

Neem een kijkje op onze website of op YouTube.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Competenties

 • Je legt verband tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwwensrelatie op, op basis van jouw expertise.  
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.  
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en stimuleert de teamgeest door je mening, ideeën en kennis te delen.
 • Je plan jouw eigen groei actief en beheert in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door jouw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Troeven

 • Relevante werkervaring in communicatie, journalistiek, public relations of een andere relevante functie.
 • Eerdere ervaring in milieu- of klimaatgerelateerde communicatie en/of kennis van klimaat- en milieukwesties.
 • Sterke synthetische vaardigheden en creativiteit
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van schrijven, verbale communicatie en public relations.
 • Beheersing van sociale media en digitale communicatiemiddelen.
 • Grafische ontwerpvaardigheden
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden.
 • Sterk bewustzijn van en interesse in klimaat- en milieukwesties.

Aanbod

Opdracht van 12 maanden, voltijds (zo snel mogelijk)

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de volgende criteria:
  1. Competenties
  2. Motivatie
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

Meer info: talent.exchange@health.fgov.be

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 03/03/2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be OF via pagina Talent Exchange op LinkedIn.

 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne