ICT-aankoper en -budgetbeheerder (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24033

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

OPGELET! Dit is een vacature van het Talent Exchange netwerk. De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 • Als budgetbeheerder sta je in voor het ICT-Security-budget en het dagelijks beheer ervan. Dit gebeurt in samenspraak met het hoofd ICT-aankoop en de directie. Je zorgt hierbij ook voor de nodige rapportages.
 • Je bewaakt als een voorzichtig en redelijk persoon de geplande uitgaven en controleert of deze in lijn zijn met de vooropgestelde budgetten.
 • Als dossierbeheerder verzorg je de administratieve opmaak en opvolging van de aankoopdossiers van de directie ICT-Security: je respecteert de procedures uit de wet op overheidsopdrachten, capteert behoeften van de dienst, vraagt offertes op, bereidt nota’s voor aan de Inspectie van Financiën en plaatst bestellingen. Je verwerkt eveneens de leveringsbonnen en kijkt de facturatie van de leveranciers na.
 • Je verzorgt de administratieve ondersteuning in het kader van ontvangen fondsen en Europese financieringen, en respecteert de vastgelegde deadlines.
 • Je draagt bij aan een efficiënt personeelsbeheer en zorgt je voor de administratieve afhandeling van de bijhorende consultancy dossiers.

Werkgever

De Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24u/24 en 7d/7 ten dienste van verschillende regeringsinstanties en nooddiensten. Het ontwikkelt een globale strategie om de veiligheid en weerbaarheid van België te versterken.

Het organiseert de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau. Het werkt ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, VN, ...)

Als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, zorgt het voor actieve waakzaamheid, en verzamelt en analyseert het informatie met betrekking tot de veiligheid van het land en verspreidt het deze onder de bevoegde instanties. Het coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

Het NCCN voert een nationale risicoanalyse uit en is het nationaal en internationaal contactpunt voor de kritieke infrastructuren.

Bovendien verzamelt, verwerkt en bewaart het NCCN binnen zijn directie National Travel Targeting Center (NTTC), de gegevens van passagiers die via internationaal transport reizen, met name via de Passagiersinformatie-eenheid (Belpiu), en dit in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige, georganiseerde criminaliteit.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Je beschikt over volgende technische competenties:

 • Je hebt affiniteit met cijfers en budgetten, maar geen financieel diploma vereist
 • Je werkt accuraat
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede praktische kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Outlook, Word, Excel).

Volgende generieke competenties zijn belangrijk:

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je geeft blijk van initiatief en legt de juiste prioriteiten.

Extra troeven, maar niet vereist

 • Of je hebt ervaring binnen een ICT-omgeving.
 • Of je hebt ervaring met de regelgeving rond overheidsopdrachten.
 • Of je hebt ervaring met Europese projecten.
 • Je hebt een goede kennis van de andere landstaal en het Engels.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Aanbod

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt je huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

1. Analyse van je cv: Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie. Gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (+/- 1u): Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je competenties, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken

Solliciteren

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar het volgende e-mailadres: Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot de opdrachten voor al wie solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand