Projectmedewerker Crescendo tester (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24037

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Heb je zin in het testen van de applicatie Crescendo 2, een tool die gebruikt wordt bij het beheer van de evaluaties van de personeelsleden van de federale overheid? Kom dan ons team HR bouwstenen versterken.

Als projectmedewerker/tester bied je ondersteuning bij de ontwikkeling en verbetering van de applicatie Crescendo 2.

Concreet gezien ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je analyseert ‘User stories’ (schriftelijke beschrijving van een softwarefunctionaliteit), ontwerpt en schrijft scenario’s om te na te gaan of de ontwikkelingen aan de verwachtingen beantwoorden (opsporen van anomalieën en bugs).
 • Je voert manuele tests uit in deze software en documenteert de resultaten.
 • Je bezorgt deze scenario’s aan de informaticatesters die instaan voor de ontwikkeling ervan.
 • Je verzamelt informatie en gegevens die nodig zijn om te rapporteren over het testgebeuren.
 • Samen met het ICT-team (ontwikkelaars) neem je actief deel aan de werkvergaderingen die op regelmatige basis plaatsvinden.
 • Je geeft proactief advies en formuleert voorstellen met het oog op de permanente verbetering van de applicatie en van het testgebeuren.
 • Je volgt de evoluties van de applicatie op de voet.

Werkgever

Er is momenteel een openstaande opdracht bij de dienst HR-bouwstenen van de directoraat-generaal rekrutering en selectie van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Het team HR Bouwstenen zet in op de ontwikkeling van het kader, nodige tools en instrumenten die ingezet worden binnen alle HR processen en de strategische workforceplanning (zoals bijvoorbeeld het competentiemodel, de functiecartografie, het evaluatiesysteem en de feedbackcultuur). 

Voor de evaluatie wordt momenteel een elektronische tool (Crescendo 2) ontwikkeld voor het beheer van de personeelsevaluaties, die ter beschikking zal worden gesteld aan andere organisaties.

Het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling is het dienstencentrum dat de personeelsleden begeleidt vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt het de HR-regelgeving uit die van toepassing is op de federale overheid. Het is ook een expertisecentrum voor advies en begeleiding op het vlak van verandering bij de federale overheid.

De FOD Beleid & Ondersteuning  is de federale partner op het vlak van IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

https://bosa.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties:

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie op kritische wijze.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega’s.
 • Je behandelt en lost problemen zelfstandig op, zoekt alternatieven en voert de oplossingen uit.

Technische competenties:

 • Je ben administratief sterk en weet structuur in je werk te brengen.
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel & Teams).

De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.  

Troeven:

 • Je hebt een passieve kennis van het Engels.
 • Er wordt geen voorkennis van de betreffende softwares (Crescendo 2, GitLab, Jira, SharePoint) gevraagd, maar je bent ermee vertrouwd om te werken in een IT-/technische omgeving.
 • Je hebt een basiskennis van het nieuwe evaluatiesysteem “Symfonie” (koninklijk besluit van 14 januari 2022 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt).

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit (minimum 50%).

Telewerk is mogelijk.

We bieden je ook:

 • een dynamische en open werkomgeving;
 • autonomie en vrijheid om je ideeën uit te werken en uit te testen;
 • een veilige leeromgeving waar je kunt bijleren van je collega’s en mogelijkheden hebt om je competenties te ontwikkelen;

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 21 maart 2024 naar talentexchange@bosa.fgov.be met het referentienummer.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de burger en ik merk bij mijn collega’s dat daar ernstig werk van wordt gemaakt.
  Christine Grigolato
  Projectleidster human resources
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Christine Grigolato
 • Portret Shana Vanderidt
  We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.
  Shana Vanderidt
  HR Officer bij PersoPoint
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Shana Vanderidt
 • Portret Sofie Van Damme
  We zijn echt goed bezig op vlak van testing!
  Sofie Van Damme
  Consultant Testing
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sofie Van Damme
 • Portret Reindert Van Reusel
  Binnen de FOD BOSA wordt er constant gewerkt om onze diensten en platformen te verbeteren.
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Reindert Van Reusel
 • Portret Amandine Drossart
  We werken aan verschillende projecten maar overleggen ook heel veel.
  Amandine Drossart
  Consultant HR Methods
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Amandine Drossart
 • Portret Charlotte Haling
  Wij werken resultaatgericht maar gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Charlotte Haling
 • Portret Vera Van De Velde
  Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Vera Van De Velde
 • Portret Naomi De Roeck
  De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.
  Naomi De Roeck
  Verantwoordelijke aankoopbeleid
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Naomi De Roeck
 • Portret Marc Bruyland
  Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.
  Marc Bruyland
  IT business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Marc Bruyland
 • Portret Sarah De Leeuw
  "Sarah die 8u per dag aan een bureau gaat zitten, dat kan niet!" was het gedacht van velen.
  Sarah De Leeuw
  Medewerker 1ste lijn
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sarah De Leeuw
 • Portret Aurore Despontin
  Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.
  Aurore Despontin
  Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Aurore Despontin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk met vertrouwen en autonomie, wat stimulerend is!
  Florence Malchair
  Consultant diversiteitsmanagement
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Florence Malchair
 • Portret Thomas Debiève
  Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Thomas Debiève
 • Portret Eléonore Maisse
  Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.
  Eléonore Maisse
  Begrotingscoördinator
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Eléonore Maisse
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk in een moderne organisatie die me de mogelijkheid geeft tot bijscholing en waar ik verder kan doorgroeien.
  Walter Lippens
  Preventie-adviseur - arbeidsarts
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Walter Lippens
 • Icoon medewerker zonder foto
  Nieuwe projecten volgen elkaar regelmatig op. Dat alles maakt de job veelzijdig en interessant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Larissa Persoons
 • Portret Hind Sassi
  Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land
  Hind Sassi
  Eerstelijnsmedewerker
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Hind Sassi
 • Portret Jeroen Pacolet
  Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.
  Jeroen Pacolet
  Projectleider
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Jeroen Pacolet
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik hou echt veel van de ontspannen en goede sfeer.
  Célia Ciancio
  Applicatiebeheerder FEDCOM
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Célia Ciancio