Projectmedewerker Business Continuity Management (FAGG) (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24039

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De afdeling Kwaliteit en Organisatiebeheersing maakt binnen het FAGG deel uit van de ‘Diensten van de administrateur-generaal’ en rapporteert rechtstreeks aan de administrateur-generaal.

De afdeling biedt ondersteuning aan alle diensten en aan het Directiecomité om ervoor te zorgen dat de activiteiten van het FAGG goed beheerst, efficiënt en doeltreffend zijn. Dit door het promoten en coördineren van alle acties genomen in het kader van kwaliteitsbeheer en organisatiebeheersing (o.a. coördineren van audits, behandelen van externe klachten, opvolgen van verbeteracties, risicobeheer).

Een nieuwe opdracht van de afdeling is het uitwerken en onderhouden van een business continuity management system binnen het agentschap. Business continuity is de strategische en operationele bekwaamheid van een organisatie om zich voor te bereiden en te antwoorden op mogelijke incidenten en onderbrekingen van de continuïteit zodat er kan verder gewerkt worden op een vooraf bepaald niveau.

 

Wij zijn op zoek naar een talent voor de volgende taken:

 

 • actief bijdragen aan de opmaak van een business continuity management system binnen het agentschap;
 • ondersteunen van de projectleider en de afdeling Kwaliteit bij de implementatie van het business continuity management system;
 • ondersteunen van de afdeling Kwaliteit bij andere lopende activiteiten;
 • sensibiliseren van de collega’s van de betrokken diensten;
 • rapporteren aan de projectleider en het hoofd van de afdeling Kwaliteit over uitgevoerde opdrachten.  

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Het FAGG is de bevoegde autoriteit die instaat voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en met andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burger de geneesmiddelen en gezondheidsproducten heeft, die hij nodig heeft.

 

De activiteiten van het FAGG zijn opgedeeld in 3 Directoraten-generaal:

 

DG PRE-autorisatie" behandelt alle activiteiten die voorafgaan aan de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

DG POST-autorisatie" voorkomt bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen of gezondheidsproducten door informatie te verzamelen. Het verzamelt informatie, evalueert deze en onderneemt zo nodig actie.

 

DG INSPECTIE houdt zich bezig met alle activiteiten met betrekking tot inspectie en controle.

Competenties

Competenties

 • Je bent goed in projectmatig denken en handelen;
 • Je werkt goed in teamverband;
 • Je kan theorie omzetten naar de praktijk;
 • Je hecht belang aan luisteren, vragen stellen en kritisch reflecteren om tot kwaliteitsvolle resultaten te komen;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de ondernomen acties;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Troeven

 • Een goede motivatie en bereidheid om te leren;
 • Ervaring met of kennis van projectmatig werken;
 • Ervaring met of kennis van Business Continuity Management;
 • Je werkt in een tweetalig team, kennis van de andere landstaal is een meerwaarde.

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 21/03/2024 naar talentexchange@fagg-afmps.be met het referentienummer.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck