Administratief deskundige - fondsboekhouding (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24040

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

B

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

In het kader van het beheer van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten (hierna "Gezondheidsfonds" genoemd) is de dienst Dier- en Plantenbeleid op zoek naar 1 administratief deskundige voor het beheer van de inkomsten van het Gezondheidsfonds.

Deze deskundige zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitreiken van facturen voor verplichte bijdragen aan het Gezondheidsfonds met de steun van de coördinator, alsook voor het toezicht op het factureringsproces (in het bijzonder het toezicht op invorderingen, aanmaningen en de behandeling van klachten). Hij/zij brengt ook regelmatig verslag uit aan de coördinator en de bijdragende sectoren over de stand van het factureringsproces.

Je belangrijkste taken zijn als volgt:

- Je ziet toe op de correcte berekening en opmaak van facturen;

- Je zorgt voor een correcte opvolging en controle van de betaling van facturen, in nauwe samenwerking met de dienst Budget en Beheerscontrole, en je neemt daartoe de nodige maatregelen (met name het tijdig opstellen en versturen van herinneringen, het opstellen van creditnota's, enz;)

- Je ontvangt, verwerkt,  en reageert op klachten;

- Je zorgt ervoor dat alle documenten en dossiers met betrekking tot het facturatieproces voor het Gezondheidsfonds correct worden gearchiveerd;

- Je rapporteert regelmatig aan het lijnmanagement en aan de relevante sectoren over de status van het facturatieproces;

- Je werkt nauw samen met de afdelingen ICT en Budget & Controlling om eventuele problemen met het facturatieproces snel te signaleren en op te lossen;

- Je onderhoudt telefonisch contact met contribuanten om de afhandeling van klachten te vergemakkelijken.

Werkgever

Het betreft een vacature bij de dienst Dier- en plantengezondheidsbeleid van het directoraat-generaal Dieren, planten en voeding.

Deze dienst is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en de normen op het gebied van diergezondheid en zoönosen , de kwaliteit en veiligheid van dierlijke producten, de identificatie en traceerbaarheid van vee en dierlijke producten, en de in- en uitvoer van dieren en dierlijke producten.

De taken omvatten ook het beheer en de strategische aansturing van het gezondheidsfonds. 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe «One World, One Health», door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen  is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Meer info over onze FOD?

Neem een kijkje op onze website of op YouTube.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Gedragscompetenties:

- Je neemt beslissingen en onderneemt gerichte actie om ze uit te voeren.

- Je bent toegewijd en toont de wil en ambitie om resultaten te genereren en je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

- Je integreert je gemakkelijk in een team en weet hoe je in teamverband moet werken.

- Je hebt een klantgerichte aanpak

Let op! Motivatie wordt als bijzonder belangrijk beschouwd voor de functie en weegt zwaarder door in de eindscore (x2).

Troeven

- Je hebt een goede basiskennis van het boekhoudproces en het boekhoudrecht;

- Je bent in staat om in een tweetalige omgeving te werken;

- Je hebt een goede kennis van spreadsheet software (Excel) en databases;

- Je bent in staat de wetteksten met betrekking tot het Fonds Sanitaire te interpreteren en toe te passen.

- Je hebt een goede kennis van MS Office.

- Je bent in staat om persoonsgegevens correct te verwerken.

Aanbod

Opdracht van 12 maanden, voltijds

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de volgende criteria:
  1. Competenties
  2. Motivatie
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

Meer info: talent.exchange@health.fgov.be

Solliciteren

 1. Opgelet:
  Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

  Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 12/03/2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne