Functioneel Analist via Talent Exchange (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24061

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je neemt deel aan en levert een bijdrage aan een groot moderniserings-/digitaliseringsproject in het kader van het sociaal overleg. Het project omvat de creatie van een portaal voor sociaal overleg. Dit portaal richt zich zowel tot interne FOD-medewerkers die het sociaal overleg beheren als tot de verschillende sociale partners (vakbonden, werkgevers, enz.). Deelnemen aan dit project is een unieke kans voor individuele ontwikkeling, aangezien het ontegensprekelijk een grote impact zal hebben op de manier waarop sociaal overleg in België georganiseerd wordt. Het project heeft al een aantal experten/ specialisten en kijkt uit naar jouw ervaring en creativiteit om er een succes van te maken!

Je staat in voor de functionele analyse van de front- en back- end applicaties in het kader van het overleg over sociale dialoog:

 • Je verzamelt en beoordeelt gebruikersbehoeften, vertaalt die behoeften in functionele specificaties en bewaakt de implementatie met ontwikkelings- en testteams.
 • Je hebt direct contact en werkt nauw samen met ICT-experts en projectmanagers (vergaderingen, presentaties, training) en communiceert proactief en transversaal met hen.
 • Je schrijft de analyses die als basis zullen dienen voor de ontwikkeling en het testen van je applicatie.
 • Je werkt mee aan snelle, efficiënte en duurzame oplossingen van incidenten.
 • Je zorgt ervoor dat de artefacten voldoen aan functionele en bedrijfsspecificaties en dat ze voldoen aan de huidige normen (visueel, technisch of kwalitatief).
 • Je bereidt AS-IS- en TO-BE-analyses voor op basis van BPMN- en/of UML-diagrammen.

Werkgever

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Je zal werken bij de Algemene directie Ondersteunende Diensten, meer in het bijzonder bij de Afdeling ICT. De focus zal liggen op het project ‘digitaal portaal van het sociaal overleg voor de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen’.

De Algemene Directie Ondersteunende diensten is een horizontale directie opgesplitst in 5 afdelingen. Deze algemene directie zorgt ervoor dat de FOD Werkgelegenheid over de nodige middelen beschikt om haar doelstellingen te behalen en een optimaal beheer ervan te verzekeren. De medewerkers van deze Algemene Directie identificeren de noden op het vlak van de human resources, de informatie- en communicatietechnologie, de budget- en beheerscontrole, de logistiek, de communicatie en de vertaling. De directie biedt een gepaste oplossing aan de 5 operationele algemene directies van de FOD en de Diensten van de voorzitter.

De Afdeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) organiseert en coördineert de informatica binnen de FOD. Verder bestudeert de dienst de mogelijkheden inzake geautomatiseerde informatieverwerking en staat ze in voor de ontwikkeling en het onderhoud van de informatiesystemen. De ICT-afdeling telt momenteel ongeveer 45 medewerkers, verdeeld over drie Directies (Ondersteuning, Infrastructuur en Ontwikkeling).

Surf zeker eens naar onze website: https://werk.belgie.be/nl.

https://werk.belgie.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties

Generieke competenties

 •  Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

Je beschikt over een grondige kennis van de analysemethoden (UML, BPMN, ...) en over een zekere technische bagage (SQL, Microservices, Class diagram, RDBMS, …).

Expertise

Je beschikt over minstens 2 jaar professionele ervaring in een soortgelijke functie.

Troeven

 • Je hebt kennis van Java.
 • Je hebt kennis van ontwikkelen/programmeren.
 • Je hebt kennis van Gitlab.
 • Je past je gemakkelijk aan de gehanteerde projectmethodiek aan: waterval, agile scrum of een hybride vorm.
 • Je hebt een goede basiskennis van het Frans en een goede kennis van het Engels.

Aanbod

 • Je neemt deel aan een gevarieerd, uitdagend en maatschappelijk relevant project waarbij je bijdraagt aan een IT-project dat een belangrijke rol speelt in de samenleving.
 • Zoek je een goede balans tussen werk en privéleven? Geniet van flexibele werkuren en maak gebruik van ons zeer uitgebreid telewerkbeleid.

Andere voordelen:

 • ergonomisch materiaal: een extra scherm, een headset en een bureaustoel
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 02/05/2024 naar het volgende e-mailadres: hr@werk.belgie.be - met de vermelding: Kandidatuur "Functioneel Analist" Talent Exchange.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Icoon medewerker zonder foto
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans