Medewerker Business Process Management (BPM) (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24066

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je enthousiast om gedurende 1 jaar nieuwe ervaringen op te doen/uit te wisselen en dingen in beweging te zetten in een dynamisch team van ervaren medewerkers?

Sluit je dan aan bij het team Business Process Management (BPM) van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) en bouw samen met ons aan een proces georiënteerde organisatie!

Als medewerker van het BPM-team bij de AAPD ondersteun je de procesbeheerders om processen te ontwikkelen, beheren en optimaliseren. Je werkt nauw samen met andere afdelingen en  je neemt onder andere volgende taken op:

 • Je bouwt de procesdocumentatie uit in samenwerking met het procesteam.
 • Je tekent het proces uit via BPMN (Business Process Model and Notation).
 • Je publiceert de procesdocumentatie zodat alle medewerkers van de AAPD hun taken op een correcte manier kunnen uitvoeren.
 • Je voert procesanalyses uit in samenwerking met het procesteam en onderzoekt hierbij verbeteropportuniteiten en streeft naar de meest optimale proceswerking.
 • Je neemt een actieve rol op in verbeterprojecten rond processen (Lean management …).
 • Je bouwt mee aan de AAPD van morgen door een procesgerichte organisatie te ontwikkelen, uit te dragen en te promoten.
 • Je bent een teamplayer en bent gemotiveerd om bij te leren. Je volgt het vakgebied op en deelt opgedane kennis en inzichten aan de medewerkers en collega’s.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen.! Je zou het misschien niet meteen denken, maar ‘vooruitstrevend’ en ‘betrokken’ zijn woorden die ons veel beter beschrijven.

In het kort, het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;

een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen (zoals meubilair, voertuigen, juwelen, geld …). De AAPD:

 • int de hypotheek-, registratie- en successierechten,
 • verkoopt goederen van de staat,
 • voert de onteigening ten algemenen nutte uit,
 • stelt het kadastraal inkomen vast,

De Centrale Diensten van de AAPD ondersteunen de administrateur-generaal en de verschillende administraties om hun kerntaken uit te voeren. Deze vacature bevindt zich meer bepaald in de cel Business Process Management (BPM), die deel uitmaakt van deze Centrale Diensten. De cel BPM brengt alle business processen van de AAPD in kaart. Ze documenteert, optimaliseert en onderhoudt alle processen. En ze doet dat in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie en afgestemd op de behoeften van de stakeholders. Daardoor kan de AAPD al haar taken zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren.

Competenties

Generieke competenties:

 • Adviseren
 • Objectieven behalen (K)
 • Servicegericht handelen (K)

Troeven:

Je hebt relevante professionele ervaring met:

 • Business Process Management (BPM) en de procesbeheercyclus (process life cycle),
 • Standaardtechnieken van de modellering van processen en de methodologie en formalisering van de procesbeschrijving,
 • Lean management (7+1 verspillingen, Lean 6 Sigma …), procesanalyse en procesverbetering.

 

Je komt terecht in een tweetalige omgeving, een goede kennis van de andere landstaal is dus zeker een troef;

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 12/05/2024 naar talentexchange@minfin.fed.be met het referentienummer XNT24066.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart